Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Rewitalizacja czterech ulic na Dolnym Mieście

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego.

Nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, przebudowa sieci podziemnych – na tym w dużym skrócie polegać będzie przebudowa czterech ulic na Dolnym Mieście realizowana w ramach Programu Rewitalizacji. Metamorfozę przejdą ulice Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie trwania robót, które mają potrwać ponad 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na poszczególnych ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie.

Termin realizacji: ok. 15 miesięcy od daty podpisania umowy

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

rewitalizacja ulic

Aktualizacja, 04.10.2023 r.

Zakończono prace sieciowe na pierwszym fragmencie ul. Sempołowskiej. Kontynuowane są roboty na pozostałych odcinkach - na fragmencie ul. Królikarnia trwają prace sieciowe, natomiast na ul. Reduta Dzik prace drogowe.

Previous Next