„Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku” etap I i III, odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem Kartuska - Nowolipie

 


Dane projektu:

Beneficjent - Gmina Miasta Gdańska

Całkowita wartość Projektu - 29 650 109,99 PLN

Kwota dofinansowania z UE - 18 643 076,48 PLN

Poziom dofinansowania -70% wydatków kwalifikowalnych

Nazwa programu operacyjnego - RPO WP na lata 2007-2013

Fundusz - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarządzająca -Zarząd Województwa Pomorskiego

Wykonawca - Strabag Sp. z o.o.

Realizacja - 27-08-2010 - 26-11-2011 (Pielęgnacja zieleni 26-01-2013)

 


Inwestycja przebudowy ul. Łostowickiej w Gdańsku na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ulic Kartuska-Nowolipie obejmowała wykonanie:

- Łostowicka jezdnia prawa (przebudowa istniejącej jezdni) wraz z ul. Nowolipie
(przebudowa jedni w kierunku dzielnicy Piecki – Migowo) – 797.48m,

- Łostowicka jezdnia lewa (budowa nowej jezdni) wraz z ul. Nowolipie (przebudowa
jezdni w kierunku Centrum) – 859.47m,

- Kartuska (przebudowa jezdni w kierunku centrum) - 316.26m,

- Kartuska (przebudowa istniejącej łącznicy w kierunku osiedla Piecki – Migowo
wraz z budowa nowej Łącznicy w kierunku Kartuz) - 280.93m,

- Struga (przebudowa istniejącej ulicy na ciąg pieszo-jezdny) - 85.74m,
- Nowa Struga (budowa nowej jezdni) - 108.60m,

- Pana Tadeusza (przebudowa) - 26.25m,

- Budowę torów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Łostowicka – Kartuska –Nowolipie –119.83m (w osi torowiska),

- Wykonanie chodników,

- Wykonanie ścieżki rowerowej.

 


Ulica Łostowicka po przebudowie została drogą klasy Z, z 2 jezdniami, po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy Została wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną. Realizowany Projekt bez wątpienia przyczyni się do usprawnienia ruchu samochodowego między dzielnicami leżącymi na górnym i dolnym tarasie miasta.