Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - "Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego"

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni i chodników, a także budowę tras rowerowych, nowej sygnalizacji świetlnej, małej architektury i elementów zieleni. Wymienione zostały również instalacje wodociągowe, gazowe i elektroenergetyczne. Poza ul. Kilińskiego prace objęły także przebudowę skrzyżowania z ulicą Nad Stawem i zupełnie nowym przedłużeniem ul. Lelewela. 

 

 Zakres prac obejmował: 

Przebudowę ulicy Kilińskiego i Nad Stawem w Gdańsku 
• przebudowę i budowę jezdni i chodników,
• budowę skrzyżowań z ul. Nad Stawem i ul. Lelewela;
• wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
• wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
• budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach;
• budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę i budowę wodociągu,
• przebudowę sieci gazowej,
• budowę oświetlenia ulicznego,
• przebudowę kabli elektroenergetycznych,
• przebudowę kanalizacji teletechnicznej,
• usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna,sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
• zagospodarowanie zieleni i budowę elementów małej architektury.


Przebudowę ulicy Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki 
• przebudowę jezdni i chodników,
• przebudowę skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Gołębią;
• wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu,
• wykonanie elementów drogowych zabezpieczających oraz oznakowania poziomego i pionowego,
• przebudowę sygnalizacji świetlnej;
• przebudowę kanalizacji deszczowej,
• przebudowę sieci wodociągowej;
• przebudowę sieci gazowej,
• przebudowę oświetlenia ulicznego,
• przebudowę kabli elektroenergetycznych,
• przebudowę kanalizacji teletechnicznej,
• usunięcie kolizji sieci uzbrojenia podziemnego występujących w wyniku zmian układu drogowego (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa),
• zagospodarowanie zieleni i budowę elementów małej architektury.

Przetarg ogłoszony przez gdański ZDiZ wygrało przedsiębiorstwo Eurovia Polska. Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zdjęcia z placu budowy: