Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Schody terenowe będące przedmiotem realizacji usytuowane są przy ulicy Starodworskej i łączą ul. Kartuską z osiedlem Paderewskiego. Teren objęty inwestycją sąsiaduje również z zieleńcem miejskim pomiędzy ulicami Kartuską i Starodworską. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie remontu schodów o długości 270 mb, o łącznej szerokości 3 m. Realizacja zamówienia obejmuje m.in.: 
-rozbiórkę istniejących schodów; 
-wykonanie betonowych prefabrykowanych schodów; 
-korektę kanalizacji sanitarnej; 
-remont kanalizacji deszczowej; 
-montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz balustrad; 
-sadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych 
-zakładanie trawników wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji jakości. 


Termin realizacji realizacji robót: luty - sierpień 2017 
Koszt realizacji: 1,3 mln zł 
Wykonawca robót: firma ZUK Spółka z o.o. z Glincza k. Żukowa. 
Odbiór inwestycji: 08.09.2017 r. 

Widok przed rozpoczęciem realizacji 
Widok po zakończeniu realizacji 


Aktualizacja 21.07.2017 r. 

Na terenie budowy wykonawca robót przystąpił do zagospodarowania zieleni, trwa montaż słupów oświetleniowych, wykonywane są również prace brukarskie na przystankach oraz bocznych dojściach. w najbliższym czasie na schodach zamontowane zostaną zjazdy dla wózków. 


Aktualizacja 28.06.2017 r. 

Trwają prace wykończeniowe m. in. montaż barierek zabezpieczających. Z lewej strony schodów zamontowano ciek betonowy odprowadzający wodę deszczową, natomiast z prawej strony wykonano pobocze wzmacniające skarpę z gabionów. W najbliższym czasie Wykonawca rozpocznie prace ziemne przygotowujące teren wokół schodów do nasadzeń roślinności.


Aktualizacja 12.05.2017 r. 

Równolegle od strony ul. Kartuskiej oraz od str, osiedla Paderewskiego trwa montaż betonowych, prefabrykowanych elementów schodów. Wykonywane są również place spoczynkowe z kostki betonowej. W najbliższych dniach wykonawca robót rozpocznie również zagospodarowanie zieleni. 

Aktualizacja 10.05.2017 r. 

Wykonawca zakończył roboty rozbiórkowe i przystąpił do montażu betonowych prefabrykowanych schodów. 


Aktualizacja 12.04.2017 r.

Na terenie budowy trwają prace rozbiórkowe. Zamówione zostały również elementy, które są obecnie prefabrykowane.


Aktualizacja 21.02.2017 r.

W ogłoszonym 16 grudnia 2016 r. postępowaniu przetargowym wzięło udział 12 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę w ramach przyjętego kryterium oceny złożyła firma ZUK Spółka z o.o. z Glincza k. Żukowa. 16.02.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.