Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz zagospodarowanie działki nr 485 obręb 42.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończył się remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz zagospodarowanie działki nr 485 obręb 42.

 

W ramach zadania wyremontowany został chodnik na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty, a także powstanie nowa aranżacja istniejącego terenu zlokalizowanego przy ulicy Wajdeloty w Gdańsku, w nawiązaniu do zagospodarowanej obecnie ulicy Wajdeloty, wraz z jego otoczeniem, zielenią, mała architekturą.

Prace obejmowały:

- jednostronny remont chodnika na odcinku ul. Białej od ul. Wajdeloty do tunelu pod PKP
- remont chodnika po obu stronach łącznika pomiędzy ulicami Białą i Wajdeloty
- wykonanie dojść pieszych i placyku na terenie działki
- oświetlenie terenu działki lampami parkowymi
- nasadzenie krzewów.

Wykonawca: firma PBH Jumar Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji: lipiec-listopad 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 709 tys. złotych

Widok przed rozpoczęciem realizacji
Plan sytuacyjny

Widok po zakończeniu realizacji zadaniaAktualizacja 19.10.2017 r.


Prace związane z układaniem nawierzchni ul. Białej oraz na powstałym skwerze zostały zakończone. Do wykonania pozostało jeszcze zagospodarowanie zieleni oraz montaż mebli miejskich, koszy na śmieci i lamp oświetleniowych. Równolegle na odcinku ul. Wajdeloty prowadzone są prace brukarskie.Aktualizacja 29.09.2017 r.

Na skwerku trwają prace wykończeniowe związane z wykonaniem kamiennej nawierzchni placu. Do zamontowania pozostały jeszcze słupy oświetleniowe oraz mała architektura. Równolegle wykonywany jest chodnik.


Aktualizacja 14.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonywana jest nawierzchnia z kamienia na skwerku. Niebawem Wykonawca przystąpi do wykonywania nawierzchni chodnika na odcinku naprzeciw skweru.


Aktualizacja 01.08.2017 r.


21 lipca DRMG podpisała umowę na realizację robót budowlanych. W najbliższych dniach przekazany zostanie plac budowy Wykonawcy robót firmie PBH Jumar Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Zgodnie z podpisanym dokumentem realizacja robót budowlanych potrwa do 10.11.2017 r.


Aktualizacja 21.07.2017 r.

4 lipca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający zawiadomiła, iż unieważnia czynność dokonaną w dniu 27.06.2017 r. polegającą na unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250, 1265, 1579 i 1920) Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym, iż Zamawiający w ostatnim czasie uzyskał dodatkowe środki pozwalające na sfinansowanie zamówienia, postanawia się o kontynuowaniu czynności zmierzających do rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy na jego realizację.

12 lipca Komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. Umowa z firmą PBH Jumar Sp. z o.o, podpisana zostanie po uprawomocnieniu decyzji o wyborze.Aktualizacja 29.06.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena oferty w wysokości 709.168,42 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie inwestycji tj. kwotę 400.000,00 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.