Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadania związanego z budową objazdu Bramy Nizinnej.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. :

1)            Budowa i przebudowa układu drogowego;

2)            Rozbiórka i budowa obiektu mostowego;

3)            Renowacja istniejących murów ceglanych;

4)            Elementy małej architektury;

6)            Uzbrojenie podziemne:

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa i budowa sieci wodociągowej,

- rozbiórka istniejącego kanału sanitarnego,

- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej i urządzeń elektroenergetycznych,

- budowa kanału technologicznego,

-budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej,

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

brama1

objazd bramy nizinnej mapa

Aktualizacja, 7.05.2021 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 7 maja. Na realizację zadania zabezpieczono 13 535  635, 00 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert, które są obecnie analizowane.

  1. WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o - 18 298 710,00 zł
  2. Budimex SA - 16 947 162,90 zł
  3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - 13 651 770,00 zł
  4. STRABAG Sp. z o.o. - 15 989 704,43 zł
  5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. - 16 971 925,04 zł
  6. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k. - 17 325 652,08 zł

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 23 kwietnia. Realizacja potrwa 12 miesięcy od daty podpisania umowy.