Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Stogi tramwaj

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 logo rzeczpospolita

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła  zadania związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach GPKM - Etap IVa.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE >>>

Zakres zamówienia obejmował:
a) przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z budową nowego systemu odwodnienia torowiska (drenaż); przebudowę przystanków tramwajowych;
b) wykonanie sterowania i ogrzewania rozjazdów;
c) przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi;
d) budowę, przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i ciepłowniczej;
e) przebudowę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym „Kanał K”;
f) przebudowę linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego;
g) przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej;
h) budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych na przebudowywanych skrzyżowaniach;
i) budowę kanału technologicznego;
j) przebudowę sieci teletechnicznych;
k) budowę monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR i systemu informacji pasażerskiej;
l) budowę budynku socjalnego i budynku socjalnego połączonego z toaletą publiczną;
m) rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego;
n) budowę elementów małej architektury;
o) zagospodarowanie zieleni
p) docelową organizację ruchu.


mat. UM Gdańsk


Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Mechanizm zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych:
Informacje szczegółowe: www.cupt.gov.pl
Formularz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.mrr.gov.pl
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


LINK => Kontynuacja zadania po 26.03.2020 r. <= LINK

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI S.A.

Czas realizacji: II kw. 2018 r. - II kw. 2021 r.

 

Aktualizacja, 26.03.2020 r.

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej i budowie chodnika pomiędzy ul. Kruczą i Rozłogi. Roboty koncentrują się na środkowym odcinku, gdzie budowane jest torowisko i układana jest kostka kamienna. Ustawiane są "bramki" podtrzymujące szyny i przygotowywane są kolejne etapy pod zabetonowanie płyty torowiska. Na ul. Wrzosy trwają prace sanitarne związane z kanalizacja deszczową. Jednocześnie na Pasanilu trwają prace przy budowie pomieszczenia socjalnego dla motornicznych.

StogiLT 03 20 50

 

 Aktualizacja, 6.03.2020 r.

Obecnie na pierwszym odcinku zadania prowadzone są prace wykończeniowe. Roboty koncentrują się na drugim odcinku, gdzie wykonywane są podbudowy pod torowisko. Na ukończeniu są prace związane z ułożeniem sieci podziemnych. Wykonawca przystąpił także do prac przy pętli Pasanil. Ponadto przebudowywane są drogi dojazdowe i skrzyżowania do ul. Stryjewskiego, m.in. ul. Wrzosy, Skinby i Hoża.

LiniaTramwStogi 03 20 70

Aktualizacja, 26.02.2020 r.

Na terenie przebudowywanego torowiska główny front robót skupia się na pracach brukarskich. Na I odcinku, w okolicy budynku Elektromontażu i stacji transformatorowej, trwają prace związane z układaniem nawierzchni chodnika. Prace brukarskie prowadzone są również na II odcinku linii tramwajowej, w rejonie ul. Stryjewskiego, gdzie trwa układanie granitowej kostki kamiennej w torowisku. Natomiast w rejonie skrzyżowania ul. Skiby z ul. Zimną przebudowywana jest kanalizacja sanitarna. Dalej, na skrzyżowaniu ul. Hożej wykonywany jest wjazd. Na poszczególnych odcinkach torowisko przygotowywane jest do położenia podbudowy. Równolegle trwają prace przy budowie budynku socjalnego w rejonie pętli Pasanil,w którym wykonawca robót rozpoczął prace tynkarskie. Na ostatnim, III odcinku linii tramwajowej Stogi, układana jest kostka pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem.

TramwajStogi 02 20 43

 

Aktualizacja, 4.02.2020 r.

Obecnie prace koncentrują się na drugim odcinku inwestycji. Przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem podłoża pod torowisko. Prowadzone są również roboty drogowe przy skrzyżowaniu ul.Siennej z Wosia Budzysza.

LiniaStogi 02 20 5

Aktualizacja 10.12.2019 r.

Na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Zimnej zaczął jeździć tramwaj. Trwają prace przy budowie przystanków oraz przejazdów dla samochodów. Zakończono większość robót przy budowie drogi oraz ścieżki rowerowej. Prace związane z wykonaniem całości odcinka I są nadal prowadzone. W pierwszym okresie nie będzie przystanków pośrednich. W miarę postępu inwestycji, będą uruchamiane kolejne przystanki. Równolegle trwają roboty wykończeniowe związane z przebudową układu drogowego, m.in. na ul. Wosia Budzysza i przy przepuście w pobliżu ul. Kaczeńce. Ponadto przebudowane zostanie również skrzyżowanie ul. Siennej z ul. Wosia Budzysza.

tram 19

 

 

Aktualizacja 06.11.2019 r.

Prace na terenie przebudowy linii tramwajowej na Stogi koncentrują się obecnie na pierwszym etapie przebudowy tj. na odcinku  od ul. Wosia Budzysza do ul. Skiby. Roboty wchodzą tu w decydującą fazę i na torowisku można zobaczyć podbijarkę, dzięki której torowisko będzie równe. Obecność podbijarki na torowisku pokazuje, że budowa linii tramwajowej na tym odcinku zbliża się ku końcowi. Podbijarka wyrównuje płaszczyznę toru tramwajowego i jest to już ostatni etap prac torowych. W trakcie podbijania szyny wraz z podkładami są podnoszone, a na spód wysypywany jest tłuczeń. Ten zabieg sprawia, że tor po opuszczeniu znajduje się na odpowiedniej wysokości. Równolegle trwają  prace wykończeniowe układu drogowego, wykonywane są także przejazdy przez torowisko. Zgodnie z technologią prac torowych, wykonywanie określonych robót torowych uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań  m.in. odpowiedniej temperatury. Reżim technologiczny budowy torowiska narzuca wykonywać niektóre roboty tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość. Jeśli utrzyma się pogoda, to zgodnie z zapewnieniami wykonawcy przejezdność linii tramwajowej na pierwszym odcinku, będzie możliwa na przełomie listopada i grudnia br

 

Aktualizacja 17.09.2019 r.

Na odcinku 1 powoli dobiega końca układanie torowiska. Kontynuowane są prace przy budowie sieci trakcyjnej. Realizowane są roboty przy budowie ścieżki rowerowej, została ułożona podbudowa. Na odcinku 2 wybudowano kolektor deszczowy. Wykonawca realizuje zadania przy budowie torowiska, drogi oraz ścieżki rowerowej. Na odcinku 3 prace przy torowisku są finalizowane. Trwa budowa budynku socjalnego dla pracowników ZTM. Są wykonywane prace przy oświetlaniu wzdłuż ścieżki rowerowej. Prace w dalszym ciągu koncentrują się stacji Pętla Plaża.

Stogi 09 19a 13 1 

Aktualizacja 19.08.2019 r.

Odcinek I - W związku z zaplanowanym na jesień uruchomieniem linii tramwajowej na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Zimnej zintensyfikowano  prace związane z przygotowaniem torowiska. Trwają roboty związane m.in. z budową oświetlenia, sieci trakcyjnej i ścieżki rowerowej.  Trwają prace przy budowie przepustu Kaczeńce.

Odcinek II -  Po usunięciu licznych kolizji trwają prace związane z budową kolektora burzowego (zaawansowanie ok. 90 %) i  uzbrojenia podziemnego, rozpoczęto korytowanie pod drogę i torowisko wzdłuż ul. Stryjewskiego. Trwają prace związane z budowa torowiska w ul. Nowotnej.

Odcinek III  - Obecnie prace koncentrują się na budowie peronów przy Pętli Plaża. Roboty przy budowie torowiska zaawansowane są w 90 %.

 

Aktualizacja 30.07.2019 r. 

Z uwagi na  występujące w trakcie realizacji nieprzewidziane zdarzenia i kolizje z infrastrukturą podziemną, termin zakończenia przebudowy zostanie przedłużony. Przejezdność torowiska na odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej planowana jest na 15 października 2019 r. Tramwajem na plażę  pojedziemy natomiast w połowie 2020 roku, a do czasu zakończenia przebudowy torowiska, dojazd nad morze zapewniony będzie autobusową komunikacją zastępczą.

Przebudowa linii tramwajowej to kilka inwestycji w jednej

Realizacja przebudowy linii tramwajowej podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy, obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża". Łącznie na Stogach przebudowanych jest ok. 3,7 km  torów tramwajowych i  ok. 2,5 km dróg.

Skala przebudowy linii tramwajowej jest znaczna. Oprócz modernizacji infrastruktury tramwajowej czyli torowiska, sieci trakcyjnej i przystanków, przebudowany jest także istniejący układ drogowy wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Dodatkowo w ramach prowadzonych robót wykonywana jest kompleksowa przebudowa infrastruktury podziemnej znajdującej się pod głównymi arteriami dzielnicy. Prowadzone są prace związane m.in. z przebudową  sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowo - kanalizacyjnej, odwodnienia oraz sieci teletechnicznych, energetycznych, czy oświetlenia, a także budowa przepustu na kanale Kaczeńce.

Trudności z przebudową infrastruktury podziemnej 

To właśnie prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej powodują najwięcej utrudnień w realizacji robót. W trakcie prac napotykamy na wiele niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, których przebudowa wymaga pozyskania dodatkowych uzgodnień, co z kolei wstrzymuje realizację robót i niekorzystnie wpływa na harmonogram prac. Często też zdarza się, że stan odkrytej infrastruktury podziemnej jest bardzo zły i wymaga wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w projekcie prac - tłumaczy Włodzimierz Bartosiewicz – Dyrektor Naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Przedłużenie terminu zakończenia inwestycji

W trakcie realizacji robót wystąpił szereg nieprzewidzianych zdarzeń, które nakładając się na siebie bezpośrednio wpływają na konieczność przesunięcia terminu zakończenia tej ważnej dla miasta inwestycji. Praktycznie na całym obszarze przebudowy, występują kolizje z uzbrojeniem podziemnym, nieujawnionym w dokumentacji projektowej, czy na mapach i podkładach geodezyjnych. W trakcie prowadzenia robót ziemnych napotykamy również na niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wszystkie stwierdzone i udokumentowane przypadki miały miejsce w ciągu ul. Stryjewskiego, podczas robót ziemnych pod kanalizację deszczową, ale również i przy przebudowie gazociągu i odwiertach pod  fundamenty słupów trakcyjnych.

Dodatkowo, zgodnie z technologią prac torowych, wykonywanie określonych robót torowych uzależnione jest od spełnienia określonych wymagań  m.in. odpowiedniej temperatury. Reżim technologiczny budowy torowiska narzuca wykonywać niektóre roboty tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość tj. w okresie wiosenno – letnim. Dlatego też, nowy termin zakończenia przebudowy torowiska uwzględnia niezbędny czas potrzebny dla wykonania robót torowych i drogowych z uwzględnieniem okresu zimowego.

Zaangażowanie prac

Obecnie na terenie inwestycji pracuje ok. 120 pracowników. Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach inwestycji jest zróżnicowane. Na pierwszym odcinku ul. Wosia Budzysza do wysokości ul. Skiby, prowadzone są roboty drogowe polegające na wykonaniu poszczególnych warstw bitumicznych jezdni oraz torowiska. Wykonawca przystąpił tu do układania podkładów i szyn. Prowadzone są również prace przy budowie przepustu Kaczeńce.

W ul. Stryjewskiego trwają prace przy kolektorze deszczowym. Wykonano koryto pod torowisko przy ul. Pawiej. Od ul. Rozłogi do ul. Kruczej układana jest mata antywibracyjna. W połowie sierpnia wykonawca robót planuje zakończyć prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej i rozpocząć roboty drogowe na tym odcinku. Równolegle trwa budowa budynku socjalnego Pętla "Pasanil".

W ul. Nowotnej trwają natomiast prace polegające na regulacji osi torów, prowadzone są prace spawalnicze, równolegle ścieżka rowerowa przygotowywana jest do ułożenia ostatniej warstwy nawierzchni. Trwa budowa budynku socjalnego.

Kamienie milowe inwestycji

Aby zminimalizować utrudnienia związane z brakiem połączenia tramwajowego dzielnicy Stogi z centrum Gdańska, planowane jest sukcesywne udostępnianie poszczególnych odcinków linii tramwajowej.  W połowie października tramwajem dojedziemy do przystanku przy ul. Zimnej. Natomiast dojazd do przystanku Stogi Plaża udostępniony zostanie w połowie 2020 roku, przed sezonem wakacyjnym. Do czasu uruchomienia tramwaju, zapewniona będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Aktualizacja 04.07.2019 r.

Odcinek 1 - ( ul. Wosia Budzysza do ul. Skiby ): Na 900-metrowym odcinku wykonywane są podbudowy jezdni.  Trwają prace przy budowie przepustu Kaczeńce i budowie torów tramwajowych.

Odcinek 2 - ( ul. Stryjewskiego ): Trwają prace przy kolektorze deszczowym. Wykorytowano torowisko przy ul. Pawiej. Od ul. Rozłogi do ul. Kruczej układana jest mata antywibracyjna.

Odcinek 3 - ( ul. Nowotna ):  Kontynuowane są prace przy budowie ścieżki rowerowej wraz z  przygotowaniem do ułożenia warstwy bitumiczej. Regulowane są osie torów  i prowadzone są prace spawalnicze i ustawianie krawężników. Kontynuowana jest budowa budynku socjalnego.

 

LiniaTramwStogi 6

Aktualizacja 09.05.2019 r.

Przy ul. Nowotnej kontynuowane są prace przy budowie odwodnienia drogi.  W obrębie ul. Stryjewskiego powstaje kolektor deszczowy (burzowy) składający się w połowie z kanałów żelbetowych (150m), a druga połowa z rury typu GPR zatopionych w betonie. Układane są dwa odcinki rur ciepłowniczych w ul. Stryjewskiego. Trwa przebudowa głównej magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Pawiej. Powstaje przepust Kaczeńce wraz z drogą do Gdańskich Wód. Przy pętlach Pasanil oraz Stogi Plaża budowane są pomieszczenia socjalne dla pracowników ZTM.

 

Tramwaj stogi 05 19 1

Aktualizacja 08.04.2019 r.

Kontynuowane są prace przy układaniu kolejnych etapów tłucznia oraz szyn na ul. Nowotnej. Trwają prace polegające na budowie słupów trakcyjnych. Przy ul. Stryjewskiego trwają prace kanalizacyjne oraz korytowanie pod nowe torowisko.

Stogi 04 19 10

 

Aktualizacja 11.03.2019 r.

Główne zadania realizowane przez wykonawcę to budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Stryjewskiego. Przygotowano wykop pod budowę budynku socjalnego przy pętli Pasanil. Na wysokości pętla Plaża trwa betonowanie fundamentów pod słupy trakcyjne. Układane są tory pod rozjazdnice.

Stogi 03 19 17

Aktualizacja 12.02.2019 r.

Wykonawca realizuje plan budowy wodociągu przy ul. Pawiej, Stryjewskiego oraz Nowotnej. Trwają prace trakcyjne polegające na demontażu fundamentów trzech słupów trakcyjnych, wykonaniu studni pod fundamenty oraz budowie kanału deszczowego prefabrykowanego. Realizowane są prace związane z oświetleniem pętli Stogi. Wykonano warstwę tłucznia na odcinku kilkuset metrów oraz rozpoczęto układanie podkładów betonowych wraz z szynami na odcinku ul. Nowotnej. W dalszym ciągu odbywają się cięcia korekcyjne drzew.

Stogi 02 19 12

Aktualizacja 01.02.2019 r.

Na terenie budowy wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne. Wykonano prace związane z przełączeniem średniego napięcia na skrzyżowaniu ul. Budzysza, Stryjewskiego i Ugory. Trwają prace korytujące torowisko. Prowadzone są roboty sanitarne (gazociąg) oraz budowa kanalizacji deszczowej. Wykonano także  wykopy pod studnie.

Stogi tramw 01 19 10

Aktualizacja 15.01.2019 r.

ODCINEK III – STOGI CENTRUM - PLAŻA

Wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne – technologia wykonania – kręgi betonowe osadzane metodą studniarską, później wewnątrz nastąpi osadzane zbrojenia i „szklanka” do osadzenia słupa, następnie zostaną zalewane betonem.

Rozpoczęto prace przy torowisku – Studnie drenażu torowiska oraz warstwy „podtorza”: geowłóknina. Rozpoczęto sypanie klińca (kruszywo mineralne 4/31,5mm). Wykonano kręgi betonowe pod fundamenty słupów trakcyjnych.

ODCINEK II – STOGI CENTRUM

Trwa demontaż drogi, torowiska oraz rozpoczęto prace przy usuwaniu kolizji sanitarnych.

ODCINEK I – Trasa Sucharskiego-STOGI CENTRUM

Wykorytowano ulicę Budzysza oraz częściowo wykonanano kanalizację deszczową (studnie).

Na filmie widać także plac składowy na nowe materiały – tory i podkłady torowe oraz na materiały z rozbiórek przed segregacją i wywiezieniem na składowisko, wykorytowaną ulicę Budzysza wraz z przegłębieniami pod przepusty kanalizacji deszczowej, rów wzdłuż działek, (który odprowadzi wodę do kanału Kaczeńce)

 

 

Aktualizacja 09.11.2018 r.

Budzysza XI 1

Aktualizacja  27.09.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji prowadzony jest demontaż słupów trakcyjnych i torowiska na wydzielonym odcinku ul. Nowotnej. W pierwszym odcinku na ul. Wosia Budzysza została zdemontowana ulica i wykonawca przystępuje do prac sanitarnych.

WosiaB IX 3 1

 

 

 

Aktualizacja 5.09.2018 r.

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące modernizacji linii tramwajowej na Stogach, które odbędzie się już w najbliższy czwartek (6.09.2018 r.) o godz. 17:00 w SP nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28.

Jestem z Gdanska Stogi 9

Zdjęcia ze spotkania informacyjnego w dniu 06-09-18

Wosia Sp 3

 

 

W ramach zadania został wykonany demontaż układu drogowego ul. Wosia Budzysza. Prowadzone są przygotowania do prac sanitarnych oraz do demontażu trakcji i torowiska.

 

DSC04300

 

 


Aktualizacja z dnia 1.08.2018 r.

W związku z realizowaną inwestycją, wprowadzona została zamienna organizacja ruchu. Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z frezowaniem nawierzchni. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi również do robót ziemnych.

Aktualizacja, 8.06.2018 r.

Umowa na remont torów tramwajowych na Stogach podpisana!


W piątek, 8 czerwca podpisano umowę na jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Gdańsku - przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI S.A. Wykonawca wyremontuje torowisko tramwajowe na Stogach do końca maja 2019 roku. Pierwsze roboty powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych trzech tygodni.
Inwestycja podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje prace na ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Ostatni fragment będzie realizowany ul. Nowotną, od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

Realizacja przewiduje nie tylko modernizację torów tramwajowych i sieci trakcyjnej. Aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej, wykonawca przebuduje także przystanki tramwajowe. Będą one włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, ścieżką rowerową i chodnikami. Wykonawca zmodernizuje także sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

- Czas, w którym rozpoczynamy tę inwestycję, to czas tuż przed wakacjami. Na pewno czekają nas duże emocje i utrudnienia, ale z tym się liczyliśmy. Inaczej nie da się tego zrobić - ta inwestycja ma po prostu duży zakres. Być może jeszcze w czerwcu ruszymy z pewnymi pracami. Będziemy się też przygotowywać do zasadniczej zmiany, czyli zastąpienia tramwaju autobusami – zapowiada Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Aktualizacja 30.03.2018 r.

W piątek, 30 marca komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze wykonawcy, który zrealizuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Z uwagi na wartość inwestycji, po uprawomocnieniu wyboru wykonawcy, dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa na realizację robot podpisana zostanie dopiero po zakończeniu kontroli.


Aktualizacja 19.02.2018 r.
7 lutego poznaliśmy wykonawców ubiegających się o realizację robót w przetargu na przebudowę infrastruktury tramwajowej na gdańskich Stogach. W terminie złożono osiem ofert.

1. ZUE S.A. – 138 813 504, 84 zł
2. BUDIMEX S.A. – 152 246 293, 45 zł
3. Konsorcjum firm: MTM S.A. i RAJBUD Sp. z o.o. – 116 724 121, 05 zł
4. Konsorcjum firm: BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones BALZOLA S.A. – 125 438 674, 97 zł
5. STRABAG Sp.z.o.o. – 115 501 490, 56 zł
6. Konsorcjum firm: COLAS RAIL Polska Sp.z.o.o i COLAS RAIL S.A.S – 122 774 711, 15 zł
7. Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones SA i COALVI S.A. – 110 651 108, 18 zł
8. Konsorcjum firm: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa i WPRD GRAVEL Sp.z.o.o – 119 991 101, 91 zł

Komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalno-prawnym. Po wyborze najkorzystniejszej, dokumenty przetargowe przesłane zostaną do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.

Aktualizacja 5.02.2018 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania do przetargu, otwarcie ofert w postępowaniu przełożono na 7 lutego.

Aktualizacja 16.01.2018 r.

Planowane na 16 stycznia otwarcie ofert zostało przełożone na środę 31 stycznia.

Aktualizacja 1.12.2017 r.

29 listopada 2017 r. ogłoszony został przetarg na realizację zadania związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku, realizowaną w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa