Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

RPO EFRR

Budowa  węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

W pobliżu dworca na stacji Gdańsk Wrzeszcz powstanie kubaturowy parking na 500 miejsc rowerowych. Dwukondygnacyjny obiekt mieścić będzie również pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego dla kierowców autobusów oraz pomieszczenia techniczne dla parkingu.

W okolicy dworca przebudowany zostanie również układ drogowy. W ramach inwestycji przewidziano 3 miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride. Skrzyżowanie ulic Lendziona i Dmowskiego w rejonie miejsc Kiss&Ride zaprojektowano jako mini rondo o średnicy 3 metrów. Ponadto przewidziano budowę dwóch miejsc postojowych dla taksówek i dwa miejsca postoju dla osób z ograniczoną mobilnością. Elementami inwestycji będzie także przebudowa sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, a także montaż kamer monitoringu i tzw. małej architektury.

W ramach zadania przewidziano także posadzenie 7 drzew owocowych i krzewów. Ponadto od strony istniejącego budynku Dworca PKP na pasie trawnika oraz od strony torów zaprojektowano nasadzenia z roślin pnących – przylegających do elewacji budynku parkingu rowerowego

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja: październik 2023 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Wezel Wrzeszcz po lewej stronie tory kolejowe po prawej stronie centrum handlowe

 

Aktualizacja, 22.09.2023 r.

Budowa wezla Integracyjnego Wrzeszcz 22 09 23 24

Load More

Aktualizacja, 08.08.2023 r.

Ukończono prace konstrukcyjne, trwają roboty instalacyjne.Wykonano także schody wewnętrzne.

Parking rowerowy Wrzeszcz 08 08 23 17

Load More

Aktualizacja, 25.07.2023 r.

Od 25 lipca na okres co najmniej miesiąca planowane jest zwężenie jezdni na wysokości dworca kolejowego. W tym czasie wykonywane będą zatoki kiss and ride oraz układana będzie nowa nawierzchnia chodnika.

Dmowskiego Mapa

 

Aktualizacja,  25.05.2023 r.

Na ukończeniu są prace z konstrukcją żelbetową budynku. Trwają również roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Budowa wezla Integracyjnego Wrzeszcz 25 05 23 1

Load More
 

Aktualizacja, 19.04.2023 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace sieciowe. Ponadto stawiane są ściany parkingu kubaturowego.

MicrosoftTeams image 185

Load More

 Zdjęcia: Tomasz Brzeski

Aktualizacja, 29.03.2023 r.

Obecnie trwa zbrojenie płyty fundamentowej pod budynek parkingu wraz z częścią socjalną.

MicrosoftTeams image 172

Load More

Aktualizacja, 23.02.2023 r.

Dokonano rozbiórki budynku socjalnego ZTM. Rozpoczęto prace sieciowe przy zatokach autobusowych przy ul. Dmowskiego.

 

MicrosoftTeams image 148 1

Load More

Aktualizacja, 13.02.2023 r.

Od 13 lutego wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Lendziona – od wjazdu z ul. Dmowskiego, wzdłuż budynków pod adresem ul. Lendziona nr 4a, 4b, 4c. Zmiany na ul. Lendziona będą obowiązywały co najmniej do końca maja.

Ponadto także od poniedziałku, 13 lutego do końca maja zwężona została także zatoczka dla autobusów i chodnik na wysokości dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz. Pojawił  się dodatkowy  przystanek dla autobusów w miejscu zatoczki TAXI obecnie zlokalizowanej przy wejściu do centrum handlowego (od strony dworca Gd Wrzeszcz).

Zmiany w komunikacji

Nie będzie zmian tras linii autobusowych ani rozkładów jazdy, a jedynie zmiana lokalizacji przystanku dla wysiadających „Wrzeszcz PKP” 06 (końcowy dla linii: 110, 116, 126, 136, 157, 158, 162, 249, 258, 262, N3). Autobusy będą zatrzymywać się w zatoce, która do tej pory była postojem taxi (przy wschodnim wejściu do Galerii Bałtyckiej), 100 metrów od obecnej lokalizacji.

Dmowskiego Mapa 13.02

Aktualizacja, 14.11.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z konsorcjum firm, którego liderem jest ROVERPOL Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie ok. 13 mln złotych.

Aktualizacja, 16.08.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 7 572 256,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która będzie analizowana:

1. Konsorcjum, lider: ROVERPOL SP.Z O.O. - 12 890 400,00 zł

Aktualizacja, 6.07.2022 r.

Przetarg na realizację zadania został ogłoszony. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 sierpnia. Prace mają potrać niecałe 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.06.2022 r.

Przetarg został unieważniony. W trakcie prowadzonego postępowania,przed terminem składania ofert, w związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi, Zamawiający postanowił dokonać zmiany treści SWZ (m. in. w zakresie warunku udziału w postępowaniu,terminu składania i otwarcia ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia). Ponieważ zmiana treści SWZ prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,Zamawiający przekazał stosowne sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Urząd Publikacji Unii Europejskiej odmówił publikacji sprostowania ogłoszenia w pierwotnie określonym terminie.

Aktualizacja, 20.06.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 30 czerwca.

Aktualizacja, 20.05.2022 r.

Ponowiono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 23 czerwca. Prace mają potrwać około 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 22.12.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 10.12.2021 r.

10 grudnia odbyło się otwarcie ofert. Na realizację zadania zabezpieczono 4 934 440 zł brutto.  Wpłynęła jedna oferta, która jest teraz analizowana, decyzję o możliwości rozstrzygnięcia postępowania podejmą władze miasta. 

1. Roverpol Sp. z o.o.  - 9 790 800,00 zł