Podpisano umowę na przebudowę ulic Czopowej i Dylinki

Podpisano umowę na przebudowę ulic Czopowej i Dylinki

Od Maj 17, 2023 11:27 aż Maj 24, 2023 13:27

W Gdańsk

Wysłany przez Zespół Komunikacji Społecznej

Kategorie: Spotkania z mieszkańcami

Hits: 158


W środę, 17 maja podpisano wartą niemal 2,8 mln złotych umowę na modernizację dwóch ulic na terenie Głównego Miasta. Prace na ul. Czopowej i Dylinki mają zakończyć się w listopadzie 2023 r.

Inwestycja obejmie modernizację istniejących chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki. W ramach tych prac dojdzie do przebudowy niezbędnej infrastruktury, tj. kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej.

Umowę podpisano z Firmą Budowlano-Drogową Prasbet. Koszt prac to niemal 2,8 mln złotych. Koniec robót drogowych przewidziano w listopadzie 2023, a odbiorów w styczniu 2023. Zadanie będzie wspólnie koordynowane przez DRMG i GIWK.

Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja przy ul. Czopowej i ul. Dylinki będzie realizowana również ze środków z budżetu miasta w ramach zadania "Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta". W ostatnim czasie w ramach tego programu przeprowadzono remonty m.in. ul. Pańskiej czy ul. Węglarskiej. Trwa realizacja robót na ul. Ogarnej.