Pierwszy krok ku metamorfozie Parku Schopenhauera

Pierwszy krok ku metamorfozie Parku Schopenhauera

Od Listopad 22, 2022 12:47 aż Listopad 29, 2022 14:47

W Gdańsk

Wysłany przez Zespół Komunikacji Społecznej

Kategorie: Spotkania z mieszkańcami

Hits: 210


Oruński Park Schopenhauera w przyszłości ma na nowo stać się atrakcyjnym miejscem do spacerów i rekreacji. Pierwszym krokiem ku metamorfozie tego miejsca jest ogłoszony przetarg na opracowanie kwerendy historycznej i koncepcji parku.

Zakres zamówienia obejmował będzie opracowanie kwerendy historycznej parku, a także przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Kwerenda historyczna oprócz analizy budynków istniejących na obszarze skwerku, zawierać będzie także analizę dendrochronologiczną  drzewostanu. W ramach opracowania pozyskane zostaną niezbędne opinie, w tym od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Prace projektowe mają potrwać 28 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest 6 grudnia. Pozyskane materiały posłużą do późniejszych prac nad szczegółową dokumentacją projektową rewaloryzacji parku, co przyczyni się do odtworzenia historycznej kompozycji  parku.

Park Schopenhauera znajduje się pomiędzy Traktem św. Wojciecha, przystankiem kolejowym, a ul. Dworcową. Park został założony przez rodzinę Schopenhauerów w XVIII w. przy nieistniejącym już dworku. W kolejnych latach posiadłość przechodziła w ręce kolejnych właścicieli. Obecnie w miejscu dawnej posiadłości mieści się dom kultury Stacja Orunia GAK.

Park Schopenhauera