Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa pomieszczeń w budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, przy ul. Polanki 121

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Zakończono przebudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki. Zakres zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych a także dostawę i montaż wyposażenia.

 Szczegółowy zakres realizacji obejmował:

1) wykonanie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na czterech kondygnacjach budynku,
2) rozbiórkę istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad loggii,
3) wykonanie dobudowy ścian osłonowych, podłużnych w linii zewnętrznej istniejących loggii wraz ze stolarką okienną,
4) dobudowę oranżerii w parterze budynku,
5) dobudowę szybu dźwigu towarowego przy zewnętrznej ścianie szczytowej południowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
6) wykonanie szybu dźwigu towarowego wewnętrznego oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
7) przebudowę pomieszczeń kuchni,
8) dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchennych, wg projektu technologii,
9) wykonanie instalacji elektrycznych m.in.: oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych, przebudowę rozdzielnic, zasilania urządzeń technologicznych, instalacji piorunochronnej –odgromowej,
10) wykonanie instalacji zasilania i sterowania zewnętrznych dwóch bram przesuwnych,
11) wykonanie instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pożarowej, sterowania oddymianiem, przyzywowej, telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, telewizji przemysłowej, antywłamaniowej,
12) przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
13) wykonanie instalacji hydrantowej,
14) wykonanie instalacji technologicznej z zewnętrznym przykanalikiem D160 PVC do projektowanego separatora tłuszczu na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie DPS,
15) przebudowę wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
w pomieszczeniach budynku oraz kuchni,
16) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z kolorystyką elewacji,
17) przebudowę istniejącego zjazdu oraz budową nowego awaryjnego zjazdu z ul. Polanki,
18) budowę wewnętrznej drogi pożarowej na terenie DPS,
19) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Czas realizacji: grudzień 2017 - lipiec 2019 
Koszt realizacji: ok. 7.4 mln + ok. 500 tys. zł (wymiana i naprawa wind)
Wykonawca: Ecozet Sp. z o.o.


Widok przed rozpoczęciem realizacji.Widok po zakończeniu realizacji zadania

DOSPolanki 07 19 2

Aktualizacja 30.05.2019 r.

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej zmierza ku końcowi.  W części pomieszczeń zostały ułożone podłogi oraz zamontowane drzwi. W łazienkach jest instalowana armatura. Kontynuowane są prace tynkarskie wewnątrz budynku, podłączane jest oświetlenie, montowane barierki.

DPSPolanki 05 19 29

Aktualizacja 23.04.2019 r.

Aktualnie trwają prace tynkarskie wewnątrz budynku. Osadzane są kolejne drzwi do pokoi oraz drzwi wejściowe. Realizowane są roboty przy podłączeniach instalacji elektrycznej. Wykonawca rozpoczął układanie podłóg w poszczególnych pomieszczeniach. Została zainstalowana nowa winda dla mieszkańców domu. Na szczycie budynku został zamontowany zegar.

DPSPolanki04 19 2

Aktualizacja 21.03.2019 r.

Obecnie wykonawca realizuje roboty etapu III (1-4 piętra) i etap I parter. Zakończono układanie tynków i podkładów pod posadzki. Wykonano również orurowanie instalacji sanitarnych, okablowanie elektryczne i teletechniczne. Kontynuowane jest szpachlowanie ścian, układanie glazury łazienek i wykonywanie elewacji od strony ogrodu. Trwają prace przy kładzeniu gresu na klatce schodowej.

DPS Polanki 03 19 11

aktualizacja 25.02.2019 r.

Aktualnie zakończono tynkowanie pod posadzki I, II, III i IV piętro. Zakończono prace przy  instalacji elektrycznych i orurowanie instalacji sanitarnych Etap I i III. Wykonawca aktualnie prowadzi roboty tynkarskie parteru.  Trwa  układanie glazur na  czwartym piętrze. Kontynuowane są prace przy elewacji ściany zegarowej od ul. Polanki.

Polanki 02 19 1

Aktualizacja 11.01.2019 r.

W ramach realizacji etapu III rozbudowy Domu Opieki Społecznej w Gdańsku aktualnie realizowane są prace w zakresie:

montażu stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Roboty tynkarskie oraz prace przy konstrukcji wieży zegarowej.

Aktualizacja 26.11.2018 r.

Wykonano: Etap I  ( Parter ) fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje pionowe przeciwwilgociowe i termiczne,  instalacje elektryczne, c.o. wodne, kanalizacyjne, podbudowy pod posadzki parteru .Etap III  ( I – IV piętro )  zakończono rozbiórki  ścian i ścianek , ściany wewnętrzne murowane, instalacje elektryczne, prowadzi się roboty ścian zewnętrznych żelbetowe i murowe .

DSC07516

Aktualizacja 16-10-2018 r.

Zakończono roboty rozbiórkowe etapu III. Obecnie wykonawca prowadzi roboty żelbetowe i murowe nowych ścian zewnętrznych etapu III . Zakończono roboty instalacyjne elektryczne, wodno  - kanalizacyjne i c.o.  W zakresie okablowania i orurowania w etapie I. Ściany kuchni i jej zaplecza przygotowane do tynkowania.

DSC05860

Aktualizacja 10-09-2018 r.

Zakończone zostały prace związane z przebudową pomieszczeń na czterech kondygnacjach budynku etap IV. Mieszkańcy przenoszeni są do nowych pomieszczeń.
Aktualnie w opuszczonej części budynku rozpoczyna się przebudowa pomieszczeń etap III.

DSC04093


Aktualizacja 12.07.2018 r.


Aktualnie w ramach realizacji zadania wykonane są prace:
Na I i III piętro - montaż oświetlenia, malowanie pomieszczeń.
IV piętro - prace wykończeniowe
II piętro gotowe do odbioru.
Na wszystkich piętrach położone są wykładziny oraz zakończony został montaż armatury sanitarnej.

Aktualizacja 11.06.2018 r.

Wykonana została elewacja budynku oraz zamontowana winda towarowa. Prowadzone są prace związane z układaniem gresu i terakoty w łazienkach. Przygotowywane są pomieszczenia do malowania.Aktualizacja 24.05.2018 r.

Zamontowana została stolarka okienna. Trwa przygotowanie do montażu windy kuchennej oraz wyposażenia łazienek.
Wykonywane są gładzie ścian wewnętrznych wraz z izolacją termiczną ścian zewnętrznych.


Aktualizacja 26.03.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwa montaż stolarki okiennej oraz zamykanie ścianek działowych. Wykonawca przygotowuje się również do robót tynkarskich.


Aktualizacja 28.02.2018 r.

Na terenie inwestycji kontynuowane są prace związane z murowaniem ścian wewnętrznych korytarzy. Oprócz tego trwają prace polegające na układaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz prace konstrukcyjne wewnątrz budynku.Aktualizacja 09.02.2018 r.

Aktualnie trwają prace wewnątrz budynku. Rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych korytarzy.

Aktualizacja, 15.01.2018 r.


Wykonawca wszedł już na plac budowy. Teren został zabezpieczony. Obecnie trwają prace przy rozbiórce istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad balkonów.

Aktualizacja 12.12.2017 r.

W wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę pomieszczeń i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 12, do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wpłynęły 3 oferty na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECOZET Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, która oszacowała koszt realizacji zadania na 7,4 mln złotych. Umowę na wykonanie robót podpisano w piątek, 1 grudnia 2017 r.

Czas realizacji zadania: grudzień 2017 - grudzień 2018


Aktualizacja 14.08.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła dzisiaj ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia. Informujemy również, że planowany termin realizacji został wydłużony do 30 października 2018 r.

Aktualizacja 07.06.2017 r.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj.: 5.06.2017 r. nie złożono żadnej oferty, dlatego też postępowanie przetargowe zostało unieważnione