Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kolejny PSZOK powstanie w dzielnicy Osowa

W Gdańsku powstanie kolejny punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz podpisała umowę na dofinansowanie dla PSZOK zlokalizowanego przy ul. Meteorytowej. Projekt otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 mln zł.

Całkowita wartość projektu, który uzyska dofinansowanie, wynosi prawie 8 mln zł. Wkład miasta to ponad 4 mln zł, natomiast pozostała kwota to dotacja z NFOŚIGW. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Projekt obejmuje wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz jego kompleksowe wyposażenie m.in. w odpowiednie kontenery dostosowane do gromadzenia różnych frakcji odpadów.

Obecnie trwa sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Projekt wykonuje  firma Inżynieria Pro Eko sp. z o.o. Koszt prac projektowych to około 150 tys. zł, a termin opracowania projektu planowany jest na czerwiec 2024 r.

PSZOK Meteorytowa

W ramach planowanego PSZOKu przy ul. Meteorytowej przewiduje się zbieranie ponad 3 000 ton odpadów rocznie. Ten nowy punkt dołączy do już istniejącego przy ul. Elbląskiej. Kolejne planowane są przy ul. Hynka i Uczniowskiej.

Powierzchnia sorterowni Meteorytowa obejmuje ponad 2,5 tys. m2, w tym obiekt kontenerowy socjalno-biurowy, obiekt kontenerowy magazynowy na odpady niebezpieczne, rampę przejazdową dla samochodów, plac manewrowy, miejsca parkingowe, "ścieżkę edukacyjną" oraz ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Dojazd do terenu sorterowni będzie możliwy ul. Meteorytową.

Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, planowane jest dojście piesze (chodnik) łączące teren PSZOK z chodnikami zrealizowanymi w ramach odrębnej inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Meteorytowej i ul. Galaktycznej w Gdańsku”.

Projekt ten to kolejny krok w kierunku zrównoważonego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gdańska.

431202767 383594987793873 8609210845356738555 n