Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przedmiotem zamówienia było zadanie związane z przebudową pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18, w zakresie robót obejmujących swym piwnicę, parter, a także budowę dźwigu zewnętrznego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: 
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 
2) roboty izolacyjne; 
3) roboty budowlane i konstrukcyjne w tym m. in.: 
a) wykucia;
b) zamurowania; 
c) roboty tynkarsko - malarskie ścian oraz sufitów; 
d) remont posadzek; 
e) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 
4) dźwig zewnętrzny; 
5) roboty sanitarne w tym m.in.: instalacje wod - kan; instalacje wentylacji hybrydowej; instalacje wentylacji mechanicznej NW; instalacje hydrantowe p.poż.; instalacje C.O. wraz z grzejnikami; 
6) roboty elektryczne i teletechniczne 
7) roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 


W 2017 roku przeprowadzona została również termomodernizacja budynku B przy ul. Hallera 16/18. Przedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie docieplenia ścian elewacji budynku B (części niskiej kompleksu szkolnego) z wymianą obróbek blacharskich bez robót związanych dociepleniem stropodachu i ścian fundamentowych. 

Wykonawca robót: Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński
Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2017 
Koszt realizacji: 406 tys. zł 


Aktualizacja 15.05.2017 r. 

Na terenie obiektu trwają prace wykończeniowe, w auli wykonawca przystąpił do montażu wentylacji mechanicznej. Dostawa i montaż dźwigu zewnętrznego planowana jest na połowę czerwca. 


Aktualizacja 23.03.2017 r.

Aktualnie w budynku wykonano już podszybie windy, trwają prace instalacyjne elektryczne, teletechniczne i sanitarne. Jednocześnie prowadzone są prace wykończeniowe w archiwum i pomieszczeniach biurowych, montowane są kanały wentylacyjne.


Aktualizacja 20.02.2017 r.

Aktualnie w pomieszczeniach, na parterze budynku wykonywane są prace tynkarskie, układane są konstrukcje i płyty suchej zabudowy ścian i sufitów. W piwnicach trwają roboty rozbiórkowe oraz instalacyjne.

Aktualizacja 31.01.2017 r.


Obecnie w budynku trwa montaż ścianek działowych na piętrze, natomiast w piwnicach a także na zewnątrz budynku wykonywane są rozbiórki.


Aktualizacja 24.01.2017 r. 

O realizację zamówienia ubiegało się trzech wykonawców. Największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma Korporacja Budowlana "Markol" Sp. z o.o. z miejscowości Koleczkowo. Umowa na realizację robót podpisana została 12 stycznia br, a wybrany w przetargu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do 28 kwietnia 2017 roku.