Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku.Zakres zadania obejmował wykonanie: 

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwytami ; 
- boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy; 
- placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem; 
- chodników przy boiskach i placu zabaw,
- bieżni prostej 3-torowej i skoczni,
- terenu rekreacyjno - zabawowego,
- siłowni zewnętrznej,
- dostawy i montażu elementów małej architektury, 
- drogi przeciwpożarowej, drów wewnętrznych i chodników,
- odwodnienia ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenia boisk i terenu,
- systemu monitoringu szkoły,
- terenów zielonych,
- ogrodzenia terenu szkoły,
- remontu istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- izolacji pionowej i izolacji termicznej fragmentu ścian piwnicznych budynku szkoły.

Wykonawca robót:
 ELSIK Sp. z o.o. z miejscowości Lniska
Czas realizacji: 14.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 1,35 mln zł

Stan realizacji prac dn. 24.08.2016 r.


Obecnie na placu budowy trwają prace drogowe związane z wykonaniem nowego, bezpiecznego dojścia do budynku szkoły.