Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego przedmiotem było wykonanie zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14. Wykonane zadaszenie wybiegów dla psów pozwoli utrzymać niezbędną czystości w okresie zimowym oraz zapobiegać będzie zaleganiu śniegu (lodu) na wybiegach, co znacząco poprawi warunki higieniczne i bytowe zwierząt. Natomiast w okresie letnim zapewni należyte zacienienie. Pierwszym etapem realizacji inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja robót budowlanych. Wykonawca dokumentacji projektowej: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Tomasz Landsberg z Gdańska. 
Wykonawca robót budowlanych: Zakład Blacharsko Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska
Łączny koszt realizacji 526 217 zł brutto 

dach11