Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. "Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik, Opływ Motławy" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Wniosek zakłada kontynuację zadania BO 2021, dofinansowanego ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście i dalsze doposażenie placu zabaw przy ul. Reduta Dzik.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2023 r.

Plac zabaw dla dzieci przy ul .Reduta Dzik 1

 

Widok przed realizacją zadania

Reduta Dzik 03 06 22

Aktualizacja, 3.08. 2022 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. JOTBE Jacek Błaszczyk - 275 274,00 zł brutto

Aktualizacja, 25.07.2022 r.

Ogłoszono ponownie postępowanie na realizację zadania. Oferty można składać do 29 lipca. Realizacja ma potrwać 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 13.06.2022 r.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione.

Aktualizacja, 2.06.2022 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" razem z zakresem BO 2022 i Rady Dzielnicy. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 czerwca. Realizacja ma potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy.