Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zielona Aktywna Matarnia - BO 2022

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 "Zielona Aktywna Matarnia" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2022.

"Zielona Aktywna Matarnia 2022" to kontynuacja poprzednich zadań i nowe zadanie w Klukowie:

1) Nowe nasadzenia zieleni w powstającym Parku "Leśny Zakątek" i "Leśny Zakątek Za Ekranami" na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie,

2) Nowe nasadzenia zieleni w powstającym Parku "Łąka Maternusa" na Osiedlu Matarnia,

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w istniejącym Ogrodzie Deszczowym w Klukowie.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2023 r.

Aktualizacja, 17.07.2023 r.

Umowę na budowę dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek w ramach realizacji zadania pn.: „AKTYWNA MATARNIA”– realizacja zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022 podpisano z firmą Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka. Koszt prac to ponad 73 tys. zł. Koniec prac to październik 2023 r.

Aktualizacja, 26.06.2023 r.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które są analizowane:

  1. Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka - 73 062,00 zł
  2. Erfit Bartosz Lademann - 87 207,00 zł
  3. Mitron Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane  - 110 983,00 zł
  4. Lehmann Sp. z o.o. S.K. - 118 006,20 zł
  5.  Transbis Michał Bisewsk - 149 937,00 zł

Aktualizacja, 6.06.2023 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

  1. Transbis Michał Bisewski - 178 350,00 zł

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę, postępowanie zostało unieważnione.

Aktualizacja, 26.05.2023 r.

Ogłoszono postępowanie na budowę dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek w ramach realizacji zadania pn.: „AKTYWNA MATARNIA”– realizacja zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022. W zakresie zadania ujęto: wykonanie ciągów pieszych gliniasto żwirowych oraz z płyt betonowych imitujących drewniane pnie, wykonanie nawierzchni trawiastych, wykonanie łąki kwietnej, dostawę i montaż elementów małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci. Oferty można składać do 1 czerwca. Realizacja ma potrwać 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 17.04.2023 r.

Biorąc pod uwagę znaczne opóźnienia  w realizacji prac i fakt, że w toku realizacji nie wystąpiły niezależne okoliczności wskazujące na źródło możliwych opóźnień odstąpiono od umowy z wykonawcą z jego winy. DRMG zastrzega prawo do dochodzenia do kary umownej.

Aktualizacja, 9.09.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku o długości ok. 60m w formule „zaprojektuj i wybuduj" wraz z budową łąki kwietnej w ramach innego projektu BO. Wykonawcą prac jest firma OPZ Sp. z o.o.. Koszt prac to 61,5 tys. złotych. Prace zakończą się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 8.08.2022 r.

Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. OPZ sp. z o.o - 61 500,00 zł

Aktualizacja, 27.07.2022 r.

Ogłoszono przetarg na budowę fragmentu chodnika na ul. Złota Karczma w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert zaplanowano na 2 sierpnia. Realizacja ma potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy.