Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Aktywna Matarnia BO 2022 -

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

"Aktywna Matarnia"  w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.


Aktywna Matarnia, czyli projekt łączący potrzeby wszystkich osiedli dzielnicy po raz czwarty. Planowane do realizacji w tegorocznej edycji:

1) Chodniki w Klukowie (4 etap)-projekt chodnika na całej długości ul. Telewizyjnej, budowa kolejnego odcinka do wnioskowanej kwoty,

2) Park "Łąka Maternusa" (3 etap) na Os.Matarnia-projekt i budowa oświetlenia parkowego,

3) Park "Leśny Zakątek" (4 etap) Uzupełnienie powstającej oferty w Parku zgodnie z posiadaną koncepcją zagospodarowania terenu,

4) Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (1 etap)–nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku (ok. 100m).

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Aktualizacja, 16.08.2023 r.

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy ul.  Złota Karczma. Otwarcie ofert zaplanowano 1 września. Realizacja ma potrwać ok. 26 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 17.07.2023 r.

Umowę na budowę dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek w ramach realizacji zadania pn.: „AKTYWNA MATARNIA”– realizacja zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022 podpisano z firmą Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka. Koszt prac to ponad 73 tys. zł. Koniec prac to październik 2023 r.

Aktualizacja, 26.06.2023 r.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które są analizowane:

 1. Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka - 73 062,00 zł
 2. Erfit Bartosz Lademann - 87 207,00 zł
 3. Mitron Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane  - 110 983,00 zł
 4. Lehmann Sp. z o.o. S.K. - 118 006,20 zł
 5.  Transbis Michał Bisewsk - 149 937,00 zł

Aktualizacja, 9.06.2023 r.

Umowę na budowę chodnika na ul. Telewizyjnej podpisano z firmą ASPERGO BUDOWNICTWO. Koszt prac to ponad 183 tys. złotych. Roboty mają zakończyć się we wrześniu, a odbiory w listopadzie.

Aktualizacja, 6.06.2023 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

 1. Transbis Michał Bisewski - 178 350,00 zł

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę, postępowanie zostało unieważnione.

Aktualizacja, 26.05.2023 r.

Ogłoszono postępowanie na budowę dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek w ramach realizacji zadania pn.: „AKTYWNA MATARNIA”– realizacja zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022. W zakresie zadania ujęto: wykonanie ciągów pieszych gliniasto żwirowych oraz z płyt betonowych imitujących drewniane pnie, wykonanie nawierzchni trawiastych, wykonanie łąki kwietnej, dostawę i montaż elementów małej architektury – ławki oraz kosze na śmieci. Oferty można składać do 1 czerwca. Realizacja ma potrwać 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 9.05.2023 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na budowę chodnika na ul. Telewizyjnej z zakresu BO 2021 i BO 2022  Są one analizowane:

 1. DROGOMET SP. Z O.O. - 196 677,04 zł
 2. ASPERGO BUDOWNICTWO sp. z o.o. - 183 270,00 zł
 3. Saferoad Kabex Sp. z o.o. - 251 489,61 zł
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. - 277 267,78 zł

Aktualizacja, 17.04.2023 r.

Biorąc pod uwagę znaczne opóźnienia  w realizacji prac i fakt, że w toku realizacji nie wystąpiły niezależne okoliczności wskazujące na źródło możliwych opóźnień odstąpiono od umowy z wykonawcą z jego winy. DRMG zastrzega prawo do dochodzenia do kary umownej.

Aktualizacja, 9.09.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont chodnika przy ul. Złota Karczma (etap 1) nowa nawierzchnia na pierwszym odcinku o długości ok. 60m w formule „zaprojektuj i wybuduj" wraz z budową łąki kwietnej w ramach innego projektu BO. Wykonawcą prac jest firma OPZ Sp. z o.o.. Koszt prac to 61,5 tys. złotych. Prace zakończą się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja 31.08.2022 r.

Podpisano umowę na budowę parku sąsiedzkiego na osiedlu Matarnia w ramach BO 20200-2022 i ogrodu sensorycznego w ramach BO 2020-2021. Wykonawcą prac jest firma WT BONSAI Sp. z. o. o Koszt prac to ponad 344 tys złotych. Realizacja potrwa do grudnia 2022 r.

Aktualizacja, 8.08.2022 r.

Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. OPZ sp. z o.o - 61 500,00 zł

Aktualizacja, 27.07.2022 r.

Ogłoszono przetarg na budowę fragmentu chodnika na ul. Złota Karczma w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert zaplanowano na 2 sierpnia. Realizacja ma potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 11.07.2022 r.

Ogłoszono przetarg na budowę Parku Sąsiedzkiego na osiedlu Matarnia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020-2022 "Aktywna Matarnia" oraz Ogrodu sensorycznego przy SP nr 82  w ramach BO 2020 i 2021. Otwarcie ofert planowane jest 26 lipca. Realizacja ma potrwać 3,5 od daty podpisania umowy. 

Aktualizacja, 6.07.2022 r.

Z uwagi na brak ofert przetarg na chodnik przy ul. Złota Karczma został unieważniony.

Aktualizacja, 4.07.2022 r.

Podpisano umowę na zaprojektowanie oświetlenia w Parku Maternusa. Projekt opracuje firma MAREL Marcin Szczęsny. Koszt to ponad 30 tys. złotych. Koniec prac projektowych przewidziano w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 28.06.2022 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" - chodnik na ul. Złota Karczma (1 odcinek). Prace mają potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 lipca.

Aktualizacja, 20.06.2022 r.

W postępowaniu na projekt oświetlenia w Parku Maternusa wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

 1. Marel MarcinSzczęsny - 30 141,15 zł
 2. Jotel sp.z o.o. - 37 207,50 zł

Aktualizacja, 15.06.2022 r.

Umowę na opracowanie projektu chodnika w Klukowie podpisano z firmą NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski . Koszt prac wyniesie niecałe 36 tys. złotych. Prace projektowe zakończą się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 9.06.2022 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w Parku Maternusa. Oferty można składać do 14 czerwca. Projekt ma być gotowy w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 7.06.2022 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski - 35 916,00 zł

Aktualizacja, 26.05.2022 r.

Ponownie ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Telewizyjnej w ramach BO 2021 i BO 2022 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 1 czerwca. Prace projektowe mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 5.05.2022 r.

Z uwagi na brak ofert przetarg unieważniono.

Aktualizacja, 25.04.2022 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Telewizyjnej w ramach BO 2021 i BO 2022 r.

W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektową dla zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły– budowa chodnika w Klukowie”, które obejmuje zaprojektowanie wzdłuż ul. Telewizyjnej jednostronnego chodnika (długość ok. 300 m, do skrzyżowania z ulicą Filmową). Chodnik będzie stanowić kontynuację chodnika wykonanego już w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019.  Otwarcie ofert zaplanowano 29 kwietnia. Prace projektowe mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 1.04.2022 r.

Z uwagi na brak ofert, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 24.03.2022 r.

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej za zakresu zadania z BO 2022 i BO 2021. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentacje projektową dla zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły– budowa chodnika w Klukowie”, które obejmuje zaprojektowanie wzdłuż ul. Telewizyjnej jednostronnego chodnika (długość ok. 300 m.do skrzyżowania z ulicą Filmową). Chodnik będzie stanowić kontynuację chodnika wykonanego już w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019. Prace nad projektem mają potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert przewidziano 30 marca.