Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku w ramach BO 2021.

Plac kalisteniczny

 gleboka

Plac Kalisteniczny (etap 1) to zadanie polegające na budowie dwóch urządzeń umożliwiających wykonywanie atrakcyjnych ćwiczeń na zewnątrz. Umiejscowiony będzie na terenie ZSO nr 6 w Gdańsku.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

  • montaż dwóch urządzeń do ćwiczeń
  • wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami
  • wykonanie ścieżek umożliwiające dojście do urządzeń

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 27.04.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wpłynęły 3 oferty, które są obecnie analizowane.

  1. 1MOVE Sp z o.o. - 28 087,05 zł
  2. Lehmann Sp. z o.o - 54 120,00 zł
  3. „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski - 62 361,00 zł

Aktualizacja, 16.04.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Oferty można składać do 22 kwietnia. Realizacja ma potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy.