Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa skateparku w Jarze Wilanowskim

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Budowa Skateparku w ramach BO 2021.

Skatepark Jar Wilanowska Etap 2

 

To kontynuacja projektu z BO 2019, Skatepark Jar Wilanowska Etap I. W 2019 r. projekt zdobył najwięcej głosów spośród projektów dzielnicowych w Gdańsku! Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu na takie miejsce wśród mieszkańców Gdańska.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania, w tym m.in.:
a) budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej,
b) budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku,
c) budowę oświetlenia skateparku,
d) budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki typu „BOWL”,
e) wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady,
f)  wykonanie nasadzeń,
g) odtworzenie terenu.

Termin realizacji: 8 miesiące od daty podpisania umowy

Aktualizacja, 23.03.2023 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono nowe postępowanie na Opracowanie zamiennej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, opinii i decyzji dla zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Skatepark Jar Wilanowska". Oferty można składać do 29 marca. Prace projektowe są przewidziane na 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 5.12.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 819 000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. DOMBUD ANNA ZADOROŻNA RYSZARD ZADOROŻNY SPÓŁKA JAWNA - 1 363 920,75 zł

Aktualizacja, 17.11.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 5 grudnia. Realizacja ma potrwać 32 tygodnie od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 11.10.2022 r.

Z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 19.09.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 27 września.

Aktualizacja, 2.09.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 19 września. Realizacja ma potrwać 32 tygodnie od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 26.07.2022 r.

 Umowa z wykonawcą została rozwiązana.Do zakończenia terminu umowy Wykonawca wykonał minimalny zakres prac, pomimo wezwań nie przedstawił też wiarygodnego planu naprawczego i zaktualizowanego harmonogramu prac, co wskazywało na brak możliwości zakończenia robót przez Wykonawcę.

W tej sytuacji podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z winy Wykonawcy. Przewidziane jest ogłoszenie ponownego postępowania na budowę skateparku.

Aktualizacja, 17.05.2022 r.

Rozpoczęto prace ziemne pod przyszły skatepark. Teren został ogrodzony.

SkayPark Jar Wilanowska 11 05 22 2

 

Aktualizacja, 3.01.2022 r.

Podpisano umowę na realizację zakresu z BO 2019 i BO 2021r. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski. Koszt prac to 819 tys. złotych. Prace zakończą się w czerwcu 2022 r.

Aktualizacja, 17.12.2021 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "Mizan" Sławomir Ossowski.

Aktualizacja, 15.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 721.610,00 zł. Wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

  1. FB Jelcz Sp. z o.o. - 992 800,81 zł
  2. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe „MIZAN” Sławomir Ossowski - 819 000,00 zł.

Aktualizacja, 25.10.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w ramach BO 2019 i 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 15 listopada. Realizacja ma potrwać 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 14.07.2021 r.

Z uwagi na fakt, że oferta przewyższa budżet założony na realizację zadania, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

8 lipca odbyło się otwarcie ofert w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 721.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest analizowana.

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski - 819 000,00 zł.

Aktualizacja, 22.06.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania ( wraz z etapem I z BO 2019).  Otwarcie ofert planowane jest na 8 lipca. Zakończenie prac przewidziano w 4 miesiące od daty podpisania umowy.