Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - "Odkorkujmy" Leśną Górę - koniec prac

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Realizacja zadania "Odkorkujmy" Leśną Górę w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

 

LesnaGora 5

Projekt zakładał między innymi:

  • utwardzenie pobocza na końcu ul. Leśna Góra,
  • poszerzenie chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami przy ul. Leśna Góra 1 i 5,
  • odnowienie chodnika prowadzącego od budynku przy ul. Leśna Góra 8 i powstanie ogrodu deszczowego regulującego spływ wód opadowych,
  • doświetlenie terenu strefy buforowej - przy tzw. małpim gaju i altanie.

W poprzednich edycjach zostały zmodernizowane niektóre chodniki i tereny zielone w dzielnicy Brętowo. Poniżej link:

http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/budzet-obywatelski-2/budzet-obywatelski-2018/zrealizowane/1405-modernizacja-chodnikow-na-terenie-osiedla-niedzwiednik-w-ramach-bo-2018.

Wykonawca robót: Trakt Sp. z o.o. Sp.k.
Czas realizacji robót: sierpień-listopad 2022 r.
Koszt realizacji: ok. 386 tys. 

Widok po zakończeniu realizacji:

Odkorkujemy Lesna Gore 15 11 22 18

Aktualizacja, 29.08.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. Koszt prac to ponad 386 tys. złotych. Koniec prac przewidziano w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 18.08.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z firmą TRAKT Sp. z o.o., Sp. k.

Aktualizacja, 14.07.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 229 810,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która będzie analizowana:

1. TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. - 386 220,00 zł

Aktualizacja, 28.06.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację dwóch części zadania: remont opasek i utwardzenie fragmentów pobocza w pasie drogowym na ul. Leśna Góra. Druga część dotyczy remontu nawierzchni chodników i schodów terenowych wraz z wykonaniem ogrodu deszczowego po zachodniej stronie. Otwarcie ofert zaplanowano na 14 lipca. Realizacja ma potrwać 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Wykonawca: ELBUDREM Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Sp. j

Koszt: ok. 43 tys. złotych

Termin: sierpień 2021 - grudzień  2021 r.

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

ParkLesnaGora 24 11 21 7

Aktualizacja, 25.08.2021 r.

Podpisano umowę na budowę oświetlenia w "małpim gaju". Wykonawcą jest firma ELBUDREM Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Sp. j. Koszt prac to ponad 43 tys. złotych. Prace zakończą się do końca listopada 2021 r.

Aktualizacja, 16.08.2021 r.

16 sierpnia poznaliśmy oferty w przetargu na drogową część zakresu zadania. Na realizację zadania zabezpieczono 187 tys. złotych. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana.

1. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 466 729,83 zł

Aktualizacja, 12.08.2021 r.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty na oświetlenie w "małpim gaju", które są obecnie analizowane:

  1. Elbudrem Józef i Andrzej Jarząbkowski sp. j - 43 050,00 zł
  2. Firma Usługowa PROTEL sp. z o. - 48 585,00 zł
  3. Firma UPH Instal-Bud Jerzy Labudda - 77 490,00 zł

Aktualizacja, 2.08.2021 r.

Ogłoszono postępowanie na budowę oświetlenia w małpim gaju. Oferty można składać do 9 sierpnia. Realizacja ma zakończyć się w grudniu 2021 r.

Aktualizacja, 29.07.2021 r.

Ogłoszono przetarg na  remont opasek i utwardzenie fragmentów pobocza w pasie drogowym na ul.Leśna Góra na działkach nr 97/1, 522i 524 obręb 28 i poszerzenie istniejącego chodnika, z przeznaczeniem na ukośne miejsca postojowe, w pasie drogowym pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Leśna Góra 1 i 3 na działce nr 522 obręb 28 oraz budowę nowego chodnika na działce nr 98/33 obręb 28. Oferty można składać do 16 sierpnia. Realizacja ma potrać 13 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 22.07.2021 r.

Postępowanie na budowę oświetlenia zostało unieważnione, ponieważ Zamawiający planuje wprowadzenie zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie materiału,z którego wykonane mają być słupy oświetleniowe. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia przewidywał,że do budowy oświetlenia ciągu pieszego należy wykorzystać słupy wykonane z drewna. Wycena takiego materiału została uwzględniona w ofertach złożonych przez wykonawców. Na etapie podpisywania umowy, wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną złożył wniosek o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zastąpienie słupów drewnianych słupami stalowymi.

Zamawiający uzyskał zgodę autora projektu oraz nadzoru inwestorskiego na takie rozwiązanie.Jednakże zmiana ta wprowadzona do umowy z wybranym wykonawcą stanowiłaby zmianę istotną,mającą znaczny wpływ na ceny ofert jakie złożyli wszyscy wykonawcy i przy założeniu,że byłaby znana od początku prowadzonego postępowania, mogłaby również wpływać na krąg wykonawców jaki wziął udział w postępowaniu.Z tego powodu podjęto decyzję o konieczności unieważnienia prowadzonego postępowania na obecnym etapie, a następnie o wszczęciu nowego, które będzie uwzględniało zmianę w OPZ polegającą na dopuszczeniu możliwości zaoferowania słupów drewnianych lub stalowych.Ceny rynkowe słupów stalowych są niższe niż drewnianych, co powinno przełożyć się na niższe ceny proponowane przez poszczególnych wykonawców w ofertach. Będzie to korzystne dla Zamawiającego jako podmiotu dysponującego środkami publicznymi.

Aktualizacja, 01.07.2021 r.

W postępowaniu na oświetlenie chodnika wpłynęły 4 oferty, które są obecnie analizowane:

1. Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Instal-Bud Jerzy Labudda - 54 120,00 zł

2. Saneska Mariusz Łopatyński - 75 030,00 zł

3. ENERGO PROJEKT Sp. z o.o. Spółka komandytowa - 84 870,00 zł

4. AUTOMIX Energetyka Sp. z o.o. - 95 250,00 zł

Aktualizacja, 18.06.2021 r.

Ogłoszono postępowanie na oświetlenie chodnika prowadzącego do altany i placu zabaw "Małpi gaj". Prace mają zakończyć się do końca listopada 2021 r. Oferty można składać do 25 czerwca.

Aktualizacja, 30.03.2021 r.

Trwają uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń przystąpimy do przygotowania przetargu na roboty budowlane, które są zaplanowane na dalszą część roku.

Aktualizacja, 15.02.2021 r.


W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie, a także z trwającymi uzgodnieniami, prace projektowe zostaną wydłużone do marca 2021 r.

Aktualizacja, 06.11.2020 r.

Kontynuowane są prace projektowe. DRMG pozyskała projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, obecnie przygotowywane są projekty budowlany i wykonawczy. Po odbiorze kompletnej dokumentacji przygotowane zostanie postępowanie na roboty budowlane, których realizacja przewidziana jest na 2021 rok.

Aktualizacja, 14.07.2020 r.

6 lipca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, którą przygotuje biuro mg invent Mariusz Gruchała. Koszt projektu wyniesie niecałe 23 tys. złotych. Dokumentacja ma zostać opracowana do końca 2020 r.