Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - BO 2015. Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, zrealizowała zadanie polegające na doposażeniu, rewaloryzacji i remoncie czterech placów i parków znajdujących się w dzielnicach Wrzeszcz i Brętowo. Realizacja projektu miała na celu stworzenie miejsc dających możliwość aktywnej rekreacji i wypoczynku na powietrzu. 

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 DRMG zrealizowała zadanie polegające na modernizacji i doposażeniu zabytkowego Domu Zarazy zlokalizowanego przy Starym Rynku Oliwskim. Ten unikatowy obiekt jest najstarszym świeckim budynkiem mieszczącym się w Oliwie. Dawniej stanowił on główną bramę klasztoru oliwskiego i siedzibę klasztornego wójta. Zbudowany w XIV wieku budynek z gotyckiej cegły, jest piętrowym obiektem pokrytym dwuspadowym dachem. Przez zachodnią jego część prowadzi przejazd na teren cysterskiego opactwa, a od strony północno – zachodniej do budynku przylega zabytkowy mur z cegły. Obecnie gospodarzy nim Stowarzyszenie „Stara Oliwa” podejmujące cenne inicjatywy społeczno-kulturalne. 
Celem planowanej modernizacji było zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, poprawa jego stanu technicznego oraz przywrócenie wartości użytkowej. Szczegółowy zakres prac zastał oszacowany po sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej, którą wykonała firma Wojciech Napiórkowski ARCHITEKT, wyłoniona w drodze postępowania.

 

Projekt NOWY PACHOŁEK 2.0 to kontynuacja zrealizowanego w ramach BO 2014 zadania, którego celem było przywrócenie dawnej świetności oliwskiego Pachołka. Tegoroczny projekt zakładał, stworzenie nowego terenu rekreacyjnego wokół Stawu Młyńskiego. 

 

W 2014 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pozyskała dokumentację projektową dla budowy ścieżki biegowo – rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych „Świętokrzyska 1” i Świętokrzyska 2” w Gdańsku. Zgłoszony do BO 2015 wniosek dotyczył realizacji opracowanej w 2014 roku dokumentacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres projektu i ograniczone koszty przeznaczone na jago realizację, w tym roku wykonana została część projektu obejmująca łącznik pomiędzy zbiornikami 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2015, polegające na stworzeniu zielonego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Świętej Barbary w Gdańsku. Celem realizacji wyłonionego w głosowaniu projektu było stworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku dla ludzi w każdym wieku, miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców, a także podniesienie walorów estetycznych historycznego parku wokół dawnego Pałacu Mniszków.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała I etap zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2015 projektu, obejmującego wykonanie Dzielnicowego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w dzielnicy Stogi. Powstały park jest podzielony na poszczególne strefy rekreacji dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych.