Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów - I etap

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyła się rozbudowa ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów.

Rozbudowa obejmowała odcinek liczący ok. 1,2 km. Zakres zadania przewidywał, że na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostały wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa.

Inwestycja objęła również  budowę sieci podziemnych w tym kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych. W ramach zadania wykonano również sieć gazowa. Na poszczególnych odcinkach ulicy pojawiły się także ekrany akustyczne.

Wykonawca: Kruszywo Sp. z o.o. (Lider konsorcjum)
Termin realizacji: sierpień 2020 - grudzień 2021
Koszt inwestycji: ok. 37 mln zł

Kartuska 01 2020 2


Kartuska Kokoszki

 Stan przed realizacją.

Kartuska 01 20 12

Stan po realizacji zadania

KArtuska 09 12 22 16

Aktualizacja, 17.12.2021 r.

W sobotę, 18 grudnia, w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej.

Zmiany dotyczą I etapu prac związanych z przebudową ul. Kartuskiej, od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów.  Wprowadzana 18 grudnia (sobota) zmiana tymczasowej organizacji ruchu polegać będzie na poprowadzeniu ruchu zarówno w kierunku Gdańska, jak i Żukowa po docelowych jezdniach. Kierowcom udostępniony zostanie jeden pas ruchu w każdym kierunku. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

Obecnie trwają również prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów – odcinka będącego kolejnym etapem rozbudowy ulicy Kartuskiej. Ta inwestycja zakończy się we wrześniu 2022 r.Z uwagi to że zakres prac etapu I i II łączy się, w najbliższym czasie nie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku Kartuskiej. Zmiany w poruszaniu się na ul. Kartuskiej, które zostaną wprowadzone 18 grudnia będą obowiązywały do odwołania przez najbliższe tygodnie, tak aby umożliwić prowadzenie robót drogowych związanych z rozbudową skrzyżowania ul. Kartskiej  z ul. Nowatorów. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować czasowe, niewielkie utrudnienia.

Na rozbudowywanym odcinku ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (I etapie rozbudowy) prowadzone są odbiory techniczne poszczególnych branż.

Kartuska Mapa 18.12

Aktualizacja, 19.11.2021 r.

We wtorek, 23 listopada w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej.

Od wtorku kierowcy jadący  w kierunku Żukowa przed skrzyżowaniem z ul. Nową Inżynierską będą poruszać się po południowej jezdni docelowej. W kierunku Gdańska auta będą jechały po nowej jezdni docelowej. Drogi serwisowe będą służyły do dojazdu do okolicznych nieruchomości. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej dwa tygodnie.

Kartuska Mapa 23 11

Aktualizacja, 17.11.2021 r.

Trwały wysokomodyfikowany asfalt typu MODBIT HiMA trafi na jedną z głównych arterii miasta. Zastosowanie tej nowoczesnej technologii na remontowanej ul. Kartuskiej wydłuży żywotność drogi i poprawi jej komfort akustyczny. Dzięki temu kierowcy i okoliczni mieszkańcy zyskają trwałą i cichszą o 2-5 decybeli drogę. Inwestycja jest na ostatniej prostej, a jej zakończenie planowane jest w połowie grudnia br.

Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 7  to jedna z inwestycji, która zakwalifikowała się do ogłoszonego przez spółkę LOTOS Asfalt programu „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt”. Jego istotą była wymiana asfaltu średniomodyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany. Decyzja inwestora o użyciu asfaltu MODBIT 45/80-80 w specjalnej cichej mieszance mineralno-asfaltowej SMA 8 wpisuje się to w politykę zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu.

Zgłoszenie do programu i zastosowanie do warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltu wysokomodyfikowanego MODBIT 45/80-80HiMA zaprocentuje wyższą trwałością nawierzchni i zwiększoną odpornością na deformacje oraz ekstremalne temperatury latem czy zimą. Stosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych daje znaczne korzyści środowiskowe, gdyż redukuje ślad węglowy  dzięki mniejszym korkom i rzadszym interwencjom remontowym oraz związan z tym transportu i zużycia materiałów budowlanych. Warto zaznaczyć, że asfalt w tym projekcie został użyty w specjalnej cichej nawierzchni, dzięki czemu hałas odczuwalny dla sąsiadujących z drogą mieszkańców zostanie znacznie zredukowany – podkreśla Adam Ciołkowski, dyrektor biznesu asfaltów w spółce LOTOS Asfalt.

Rozbudowywany odcinek ulicy Kartuskiej jest jednym z newralgicznych miejsc w Gdańsku, dlatego aby ograniczyć w przyszłości korki związane z pracami utrzymaniowymi, zdecydowaliśmy się na zastosowanie trwałych i sprawdzonych materiałów, do których należy asfalt wysokomodyfikowany MODBIT HiMA. Intensywny ruch na tym odcinku wskazuje na konieczność stosowania technologii odpornych na zmęczenie i deformacje oraz  wpływających na poprawę komfortu akustycznego w terenie zabudowanym. Cieszymy się, że inwestycja umożliwi komfortowe przemieszczenie się mieszkańców Gdańska oraz innych regionów łącząc główne arterie z drogą krajową numer 7 oraz autostradą – przekonuje Paweł Zieliński z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję produkować i układać mieszankę mineralno-asfaltową z wysokomodyfikowanym lepiszczem MODBIT HiMA. Z satysfakcją muszę przyznać, że mimo jesiennej aury udało nam się ją prawidłowo wbudować i zagęścić uzyskując wysokie parametry nawierzchni. Wymagało to od nas dobrej logistyki dostaw i przestrzegania reżimów temperaturowych. Biorąc pod uwagę lepsze parametry: wysoką odporność na koleinowanie i działanie wody i mrozu, z  pewnością zaprocentuje to mniejszą liczbą interwencji utrzymaniowych i gwarancyjnych w przyszłości – mówi Arkadiusz Nastały, dyrektor produkcji firmy Bituminium.

Inwestycja zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów oraz skróci czas podróży i czas pracy kierowców. Przyczyni się też do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do środowiska oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Dużą korzyścią z realizacji projektu będzie także poprawa bezpieczeństwa – uzupełnia Jerzy Miotk, kierownik projektu „Rozbudowa ulicy Kartuskiej”.

   

Load More

Aktualizacja, 5.11.2021 r.

W poniedziałek, 8 listopada ok. godz. 10 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku ul. Kartuskiej.

Ruch aut z centrum Gdańska do Żukowa odbywać się będzie po północnej jezdni docelowej. W kierunku Gdańska do wysokości skrzyżowania z ul. Nową Inżynierską kierowcy poruszać się będą po północnym odcinku docelowej jezdni, by następnie wjechać na południową jezdnię docelową.  Drogi serwisowe będą służyły do dojazdu do okolicznych nieruchomości.

Przystanek autobusowy  „Kokoszki”  w  kierunku  Żukowa  zostanie przeniesiony  w miejsce docelowe. Przystanek w kierunku Gdańska będzie przeniesiony w miejsce tymczasowe  na  pas  rozdziału.  Przystanek  autobusowy  „Inżynierska”  zostanie przeniesiony w miejsce tymczasowe za skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską.

Mapa Kartuska 8.11

Aktualizacja, 05.10.2021 r. 

Trwa układanie nawierzchni nowej jezdni w kierunku Gdańska. Trwają prace na ul. Nowa Inżynierska.

KartuskaRozbudowa 04 10 21 21

Aktualizacja, 24.09.2021 r.

W poniedziałek, 27 września w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Kartuskiej. W kierunku Żukowa kierowcy poruszać się będą po nowej jezdni.

W kierunku centrum Gdańska ruch aut będzie obywał się po drodze tymczasowej. Ponadto przystanek autobusowy Kokoszki zostanie przeniesiony na jezdnię południową, a przystanek autobusowy Inżynierska zostanie przeniesiony na jezdnie docelową.

Mapa Kartuska 27.09

Aktualizacja, 16.09.2021 r.

Obecnie wykonanie robót szacuje się na poziomie 70%. Na terenie budowy prowadzone są prace związane z układaniem warstw podbudowy jezdni i wykonawca robót rozpoczął układanie warstw asfaltowych nawierzchni. Harmonogram prac zakłada, że rozpoczęcie układania ostatniej warstwy nawierzchni  tzn. warstwy ścieralnej, na całym zakresie inwestycji planuje się na drugą połowę października.  

RozbudowaKartuska 16 09 21 15

Aktualizacja, 07.09.2021 r.

Na terenie budowy prowadzone są prace związane z układaniem warstw podbudowy jezdni i wykonawca robót szykuje się do rozpoczęcia układania warstw asfaltowych nawierzchni. Harmonogram prac zakłada, że rozpoczęcie układania ostatniej warstwy nawierzchni  tzn. warstwy ścieralnej, na całym zakresie inwestycji planuje się na drugą połowę października.  

 

KartuskaRozbudowa 07 09 21 24 

Aktualizacja, 16.08.2021 r.

 Trwają prace ziemne i układanie warstw podbudowy pod nawierzchnię głównego ciągu ul. Kartuskiej. Kontynuowane są prace związane z montażem słupów oświetleniowych.

KArtuska 13 08 21 10

 

Load More

Aktualizacja, 16.07.2021 r.

W ramach wdrożonej tymczasowej organizacji ruchu, ruch samochodów odbywa się po drogach serwisowych. Stara nawierzchnia ulicy Kartuskiej jest usuwana przez Wykonawcę.

Load More

Aktualizacja, 2.07.2021 r.

Od piątku, 9 lipca po porannym szczycie komunikacyjnym, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanym fragmencie ul. Kartuskiej. Zmiany wprowadzone zostaną na ok. 750 m odcinku od ul. Otomińskiej do wysokości ul. Fabrycznej, gdzie ruch aut odbywać się będzie po drogach serwisowych.  

Z uwagi na konieczność przebudowy istniejącego odcinka ul. Kartuskiej ruch aut w obu kierunkach przekierowany zostanie na równoległe drogi serwisowe, które będą jednokierunkowe. Ruch pieszy będzie odbywał się po wyznaczonych nowo wybudowanych chodnikach. Zmieni się także lokalizacja przystanków autobusowych. Przystanek „Fabryczna” zostanie przeniesiony w miejsce docelowej lokalizacji. Przystanki autobusowe w kierunku „Inżynierska 01”  i  „Inżynierska  02”  zostaną wyznaczone na jezdniach serwisowych, a postój autobusów będzie odbywał się na jezdni.

Na całym przebudowywanym odcinku ul. Kartuskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie co najmniej do końca września 2021 roku. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

Nowatorow Kartuska1 30 06 21 OpenStreetMap

 
Aktualizacja, 7.06.2021 r.

Na ukończeniu są prace ziemne przy przebudowie sieci podziemnych. Układana jest nawierzchnia na ul. Nowatorów i na rondzie południowym ul. Nowej Inżynierskiej. 

kar1

 

Load More

Aktualizacja, 15.06.2021 r.

W najbliższy weekend planowane jest  wprowadzenie zmian  w organizacji ruchu na ul. Nowatorów. Zmiany będą obowiązywały od 18.06 do 20.06 w godzinach 22.00-5.00. W tym czasie zamknięty zostanie odcinek od ul. Geodetów do ul. Fabrycznej. Prace na ul. Nowatorów będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, który będzie sterowany ręcznie. Zamknięcie fragmentu w godzinach nocnych związane jest z koniecznością ułożenia warstwy ścieralnej na wspomnianym fragmencie ul. Nowatorów.

Mapa Nowatorow

Aktualizacja, 5.05.2021 r.

Obecnie zaawansowanie całości robót wynosi około 40%. Na finiszu są prace związane z budową i przebudową sieci podziemnych. Aktualnie wykonywane są podbudowy jezdni pod warstwy bitumiczne na ul. Nowatorów i na rondzie południowym ul. Nowej Inżynierskiej. Dodatkowo na ul. Inżynierskiej wykonywana jest sieć wodociągowa. Na całym zakresie trwa przebudowa sieci teletechnicznym i elektroenergetycznych.

kar1

 

Load More

 

Aktualizacja, 23.04.2021 r.

W nocy z piątku na sobotę (23 /24.04), w godzinach 19.00-5.00 na ok. 60-metrowym odcinku ul. Kartuskiej (w okolicy obiektów handlowych), wprowadzony zostanie ruch wahadłowy  sterowany sygnalizacją świetlną. Zamknięty zostanie fragment prawego pasa jezdni w relacji Żukowo-Gdańsk w celu przeprowadzenia prac związanych z przebudową gazociągu.

Za utrudnienia przepraszamy  i apelujemy o ostrożną jazdę!

 

23 kwietnia postęp prac na budowie sprawdzała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

  • Widać już zachodzące zmiany, mimo że tegoroczna, surowa zima na miesiąc wstrzymała działania na budowie. Wykonawcy sprawnie działają i obiecują, że dotrzymają terminu oddania - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – W najbliższym czasie czeka nas też dużo zmian, jeszcze przed wakacjami główna jezdnia Kartuskiej zostanie wyłączona, a ruch przełożony na tak zwane drogi serwisowe.

Postęp prac

Obecnie zaawansowanie całości robót wynosi około 40%. Na finiszu są prace związane z budową i przebudową sieci podziemnych. Aktualnie wykonywane są podbudowy jezdni pod warstwy bitumiczne na ul. Nowatorów i na rondzie południowym ul. Nowej Inżynierskiej. Dodatkowo na ul. Inżynierskiej wykonywana jest sieć wodociągowa. Na całym zakresie trwa przebudowa sieci teletechnicznym i elektroenergetycznych.

Harmonogram prac 

W najbliższych tygodniach planowane jest ułożenie wszystkich warstw nawierzchni na ul. Nowatorów oraz ułożenie części warstw na nowych jezdniach ul. Kartuskiej. Wykonane zostaną również ostatnie warstwy na północnym odcinku ul. Nowej Inżynierskiej i ul. Jaśminowy Stok. Prowadzone będą także prace związane z przebudową gazociągu, który będzie przecinał ul. Kartuską. Planowane jest także dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, sieci sanitarnej i wodociągowej. Ponadto na ul. Nowatorów układane będą chodniki i krawężniki.

Nowoczesna technologia

Odcinek rozbudowywanej ul. Kartuskiej w Gdańsku to projekt zakwalifikowany do programu dla samorządów „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt”. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego asfaltu wysokomodyfikowanego MODBIT HIMA (highly modified asphalt) droga ta zyska bardzo trwałą nawierzchnię, odporną na deformacje spowodowane zarówno bardzo ciężkim ruchem, jak i ekstremalnymi temperaturami latem czy zimą.

– Zastosowanie asfaltu wysokomodyfikowanego w ramach realizowanej inwestycji spowoduje, że nowa nawierzchnia ul. Kartuskiej będzie miała zdecydowanie lepsze parametrach w zakresie odporności na starzenie, spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe oraz odkształcenia trwałe. Jest to bardzo istotne z uwagi na obecne i przewidywane obciążenie ruchem ul. Kartuskiej – podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W asfaltach nowej generacji typu MODBIT HiMA zawartość polimeru jest ponad dwukrotnie większa, niż w klasycznych asfaltach modyfikowanych stosowanych powszechnie w nawierzchniach drogowych. Oznacza to w praktyce zwiększoną odporność na zmęczenie, zwiększa odporność na koleinowanie nawet podczas letnich upałów. Odporność na niskie temperatury pozwala nawierzchni wytrzymać bez spękań nawet 30-stopniowe mrozy. Asfalty wysokomodyfikowane są przełomową technologią w uzyskaniu trwałej infrastruktury drogowej i odpowiedzią na zapotrzebowanie branży budowlanej.

 

kartuska wizyta 046 1200x799

 

Aktualizacja, 8.03.2021 r.

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowatorów. Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska.

kar10

Aktualizacja, 1.03.2021 r.

Od środy, 3 marca na ok. 150 m fragmencie ul. Nowatorów mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Na odcinku od ul. Fabrycznej w kierunku ul. Kartuskiej, ruch będzie odbywał się po drodze tymczasowej z płyt drogowych. Utrudnienia związane z przebudową ulicy potrwają do połowy kwietnia. Trasy autobusów pozostają niezmienione (linia 157 kursuje ul. Geodetów).

Zmiany w organizacji ruchu spowodowane są budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem jezdni, chodników, oświetlenia drogowego i prowadzone są w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej. Za utrudnienia związane z realizacją przepraszamy.

UWAGA: W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych termin wprowadzenia zmian może ulec przesunięciu.

Nowatorow etap II 24 02 21 szablon OpenStreetMap 003

 

 

Aktualizacja, 21.01.2021 r.

Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. Prowadzone są także roboty sieciowe na ul. Fabrycznej.

krt4

Load More

Aktualizacja, 18.12.2020 r.

W poniedziałek, 21 grudnia w godzinach porannych zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Fabrycznej. Zamknięty dla ruchu zostanie ok. 60 m odcinek od wjazdu z ul. Kartuskiej do wysokości ul. Fundamentowej. Ulica Fabryczna na odcinku od Fundamentowej do Nowatorów będzie dwukierunkowa. Zalecany objazd poprowadzony będzie ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca stycznia 2021 r.

Utrudnienia na ul. Fabrycznej wynikają z budowy kanalizacji deszczowej, wykonania jezdni i chodników oraz oświetlenia drogowego i prowadzone są w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej.

Rozbudowa ul. Kartuskiej obejmuje odcinek liczący ok. 1,2 km od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Dzięki rozbudowie na wspomnianym odcinku kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Ponadto zostaną wybudowane nowe chodniki, oświetlenie, a na fragmencie także droga rowerowa. Wykonawcą robót jest firma Kruszywo Sp. z.o.o. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r., a ich koszt to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

Nowatorow etap II 17 11 20 szablon OpenStreetMap

 

Aktualizacja, 11.12.2020 r.

Trwają prace brukarskie na ul.  Jaśminowy Stok, na  Nowej  Inżynierskiej (od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego i ul. Fabrycznej. We wspomnianych lokalizacjach ustawiono krawężniki oraz wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną.  W przyszłym tygodniu planujemy wykonać podbudowy z betonu asfaltowego na tych odcinkach. Jednocześnie trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. Zakończono budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (od Nowatorów do Osiedlowej). Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego na ul. Nowej Inżynierskiej, ul. Jaśminowy Stok i  południowej jezdni ul. Kartuskiej oraz Fabrycznej.

kar

Aktualizacja, 24.11.2020 r.

Na ul. Fabrycznej rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Na ul. Nowej Inżynierskiej kontynuowane są prace brukarskie, trwa budowa instalacji teletechnicznej. Ponadto wykonywane są nasypy pod chodniki i drogę rowerową przy rondzie północnym Nowej Inżynierskiej. Na  ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do Nowej Inżynierskiej budowana jest kanalizacja sanitarna.

kart2

Load More

Aktualizacja 17.11.2020 r. 

W środę, 18 listopada planowane jest wprowadzenie zmian w okolicach ul. Kartuskiej w Kokoszkach. W godzinach porannych zamknięta zostanie ul. Fabryczna, na odcinku od ul. Fundamentowej do ul. Nowatorów. Na odcinku od  Kartuskiej do Fundamentowej ulica Fabryczna będzie dwukierunkowa. Dojście piesze do posesji będzie zapewnione. Zalecany objazd poprowadzony będzie ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca roku 2020 r.

Z uwagi na planowane zmiany, konieczne  jest wyznaczenie objazdu dla autobusów linii 157, które zostaną przekierowane na objazd ul. Nowatorów – ul. Kartuska – ul. Geodetów – ul. Nowatorów. Przystanek autobusowy linii 157 z ul. Fabrycznej, zostanie przeniesiony na ul. Nowatorów.

Nowatorow 12 11 20d szablon OpenStreetMap 1

 

 

Aktualizacja, 23.10.2020 r.

Trwają prace ziemne na jezdni południowej ul. Kartuskiej od ul. Nowatorów do ul. Nowej Inżynierskiej, na ul. Jaśminowy Stok oraz Nowej Inżynierskiej (zaawansowanie tych prac około 80%). Przygotowujemy się do wykonywania warstw konstrukcyjnych na tych odcinkach. Zakończono wykonywania kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów, Nowej Inżynierskiej, Jaśminowy Stok oraz na części jezdni południowej. Wykonano kanalizację sanitarną w Nowej Inżynierskiej . Trwa wykonywanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Nowa Inżynierska – Otomińska. W przyszłym tygodniu zamierzamy rozpocząć prace związane z budową wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej. Trwają także prace związane z przebudową sieci gazowej i sieci światłowodowych. Trwa budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Nowa Inżynierska, Jaśminowy Stok, południowej jezdni ul. Kartuskiej.

kar3

Aktualizacja, 11.09.2020 r.

Trwają prace ziemne, mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. Rozpoczęto także prace na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską.

Aktualizacja, 8.09.2020 r.

W czwartek, 10 września w godzinach porannych planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską i 300-metrowego odcinka ul. Inżynierskiej. Utrudnienia dotyczyć będą także ruchu pieszych na tym odcinku. Objazd wyznaczono ul. Kalinową i ul. Azaliową. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca września.

inzynierska mapa

Aktualizacja, 27.08.2020 r.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace przygotowawcze związane m.in. z oczyszczeniem terenu, drobnymi rozbiórkami. Rozpocznie się także przebudowa infrastruktury podziemnej  w tym sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej.  Z uwagi na charakter i lokalizację robót ich realizacja wiązać się będzie z koniecznością przebudowy chodników. Dlatego też w najbliższym czasie mogą wystąpić utrudnienia dla pieszych poruszających się w okolicy rozbudowywanej drogi. Lokalne zmiany w ruchu pojazdów mogą pojawić się w okolicy ul. Inżynierskiej oraz Jaśminowy Stok, jednakże nie powinny one powodować większych utrudnień.

Kartuska VIII 2020

 

 

 

 

Aktualizacja, 13.08.2020 r.

Wykonawca rozpoczął prace od organizacji zaplecza budowy, które znajdować się będzie bezpośrednio przy realizowanej inwestycji, pomiędzy lasem a zabudowaniami. Na leśnym odcinku budowanej trasy, w miejscu gdzie wcześniej wycięte zostały drzewa, trwa oczyszczanie terenu z pozostałości drzew.  


 

Load More

Aktualizacja, 6.08.2020 r.

Prezydent Gdańska  Aleksandra Dulkiewicz dyrektor naczelny DRMG Włodzimierz Bartosiewicz i prezes firmy Kruszywo Sp.z.o.o Jacek Wicki podpisali dzisiaj umowę na rozbudowę ul. Kartuskiej, na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych. Inwestycja otrzymała również finansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 13,5 mln zł.

kar

 

Load More

Aktualizacja, 12.05.2020 r.

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na rozbudowę ul. Kartuskiej. Na realizację zadania zabezpieczono 49 mln zł. Najniższa oferta opiewa na niecałe 37,5 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane.