Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb

Wiosną 2021 roku rozpoczęto budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska 

 

Głównymi założeniami inwestycji są:

 • uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego,
 • stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
 • usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenia bezpieczeństwa,
 • stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie potencjału rozwojowego dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.

Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa biec będzie od pętli Ujeścisko  do al. Havla. Tramwaj będzie poruszał się na południe od obecnej ul. Warszawskiej. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

Nowa linia tramwajowa Nowa Warszawska będzie miała długość około 2 km. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej przy torowisku zlokalizowano ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę liczącego ok. 200 metrów odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

 Planowany termin zakończenia IV kw. 2022.

 

 

Aktualizacja, 03.12.2021 r.

Na kolejnym fragmencie Nowej Warszawskiej postawiono słupy trakcyjne. Można je zauważyć na odcinku od ul.  Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej i w na skrzyżowaniu z al. Havla.

NowaWarszawska 03 12 21 21

Aktualizacja, 04.11.2021 r.

Trwa przebudowa skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką. Układana jest nowa nawierzchnia łącznika pomiędzy al. Havla z ul. Łódzką. Jednocześnie kontynuowane są prace związane z budową drogi rowerowej i chodników. Prace torowe koncentrują się na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej, gdzie przygotowywane są warstwy konstrukcyjne pod tory tramwajowe. Na odcinku w pobliżu pętli Ujeścisko trwają prace ziemne i budowa sieci podziemnych.

NowaWarszawska 03 11 21 19

Aktualizacja, 29.09.2021 r.

Ułożono warstwę wiążącą na części trasy rowerowej. Ponadto wykonywany jest chodnik. Sukcesywnie wykonywane są fundamenty pod słupy trakcyjne.

NowaWarszawska 29 09 21 15

Aktualizacja, 17.09.2021 r.

W poniedziałek, 20 września w godzinach porannych w rejonie skrzyżowania Al. Vaclava Havla z ul. Łódzką wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. Zmiana dotyczy aut jadących w kierunku ul. Warszawskiej i polegać będzie na zamknięciu północnego jej odcinka, pomiędzy ul. Łódzką a Al. V. Havla. Ruch aut odbywać się będzie po drugiej jezdni (południowej), która dotychczas była drogą jednokierunkową prowadzącą w kierunku Al. V. Havla.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę, na jezdnię południową przeniesiony zostanie przystanek autobusowy „Przemyska 05” (kierunek Jasień). Zmieni się również lokalizacja przejścia dla pieszych, które powstanie w pobliżu tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska 05”. Taka organizacja utrzyma się do końca listopada. Za utrudnienia związane z realizacją przepraszamy, prosimy o zachowanie ostrożności.

 NowaWarszwska Havla 13 09 21b OpenStreetMap 002

 

Aktualizacja, 16.09.2021 r. 

Na skrzyżowaniu  al. Havla z ul. Łódzką wykonywane jest betonowanie płyty podtorowej pod rozjazdy i skrzyżowanie. Na ok. 70 m odcinku rozpoczęto już układanie podkładów i szyn, betonowane są również fundamenty pod słupy trakcyjne. Na odcinku  od ul. Łódzkiej do ul. Piotrkowskiej  wykonano chodnik oraz drogę rowerową, na której do ułożenia pozostała jeszcze ostatnia warstwa nawierzchni tzw. ścieralna. Obecnie prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych torowiska, równolegle trwa drążenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Na ulicy Piotrkowskiej  prowadzone są prace związane z budową chodników, a  równolegle trwa przebudowa infrastruktury podziemnej, wykonywane są próby wodociągowe, wykonawca przygotuje się również do przebudowy ciepłociągu. W okolicach pętli Ujeścisko wykonawca robót zakończył prace związane z przygotowaniem terenu i rozpoczął roboty ziemne, przystąpiono także do budowy infrastruktury podziemnej,  w tym kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej i teletechnicznej.  

7 NowaWarszawska 16 09 21 9

Aktualizacja, 23.08.2021 r.

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z al. Havla. Wzdłuż trasy tramwajowej powstaje chodnik i droga rowerowa. Trwają prace ziemne, związane z wyrównaniem gruntu pod tory tramwajowe. Kontynuowane są również roboty drogowe na ul. Piotrkowskiej. Układana jest tam warstwa wiążąca nawierzchni. Powstały wysepki przy przejściach dla pieszych.

NowaWarszawska 20 08 21 1

Aktualizacja, 27.07.2021 r.

Trwają prace przy wykonywaniu nowej nawierzchni ul. Piotrkowskiej. Wzdłuż przyszłej trasy tramwajowej układana jest warstwa podbudowy trasy rowerowej i chodników. Ponadto kontynuowane są roboty drogowe na skrzyżowaniu z al. Havla.

NowaWarszawsak 16 07 21 9

Aktualizacja, 14.07.2021 r.

Na terenie budowy, pomiędzy ul. Piotrkowską a Łódzką widać już fragmenty nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej. W miejscu przyszłego torowiska trwają roboty ziemne. Jesienią rozpocznie się montaż pierwszych podkładów pod nową trasę tramwajową. Intensywne prace prowadzone są także od strony al. Havla. W związku z tym, że przebudować trzeba skrzyżowanie al. Havla z ul. Łódzką i Nową Warszawską - by móc połączyć nową linię z istniejącym torowiskiem - w ubiegłym tygodniu wprowadzono kolejne zmiany w ruchu kołowym w tym miejscu. Zamknięto dla ruchu odcinek ul. Łódzkiej od skrzyżowania ul. Nowa Warszawska/Łódzka w stronę ul. Przemyskiej. Dojazd do osiedla "Ujeścisko" zapewniony został tymczasowym łącznikiem utworzonym pomiędzy al. Havla i ul. Łódzką.

Stopniowe udostępnianie poszczególnych odcinków tej inwestycji będzie następowało dopiero w chwili, gdy prowadzone prace nie będą zagrażały bezpieczeństwu pieszych. Obecnie nie planuje się udostępnienia chodnika w tym obszarze, z uwagi na to, iż nie ukończono jeszcze prac na całym zakresie. Należy pamiętać, że nadal jest to plac budowy i w tym miejscu porusza się ciężki sprzęt budowlany. Obecnie na odcinku od pętli do ul. Piotrkowskiej trwa inwentaryzacja.

W środę, 14 lipca, plac budowy odwiedziła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. 

- Jak zapewnia wykonawca, prace postępują zgodnie z harmonogramem, a co najważniejsze - widać już zarys połączenia tramwajowego, które znacząco skróci drogę mieszkańcom Gdańska - Południe do centrum miasta. Zgodnie z planem prace mają potrwać do końca 2022 roku - zaznacza prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Wizyta prezydent A.Dulkieiwcz 07.2021

 

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

Obecnie wykonywany jest chodnik wzdłuż trasy. Układane są warstwy bitumiczne trasy rowerowej. Kontynuowany jest montaż słupów oświetleniowych. Ponadto rozpoczęto prace ziemne pod przyszłe torowisko.

nw

Aktualizacja, 2.07.2021 r.

Od czwartku, 8 lipca wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na ul. Łódzkiej w rejonie skrzyżowania Alei Vaclava Havla z ul. Nową Warszawską.

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Łódzkiej od wysokości skrzyżowania ul. Nowa Warszawska/Łódzka w stronę ul. Przemyskiej. Dojazd do osiedla Ujeścisko odbywać się będzie tymczasowym łącznikiem utworzonym pomiędzy Al. Havla i ul. Łódzką. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca listopada 2021 r.

Wprowadzona zmiana jest kolejnym etapem realizacji budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska i wiąże się z koniecznością przebudowy sieci ciepłowniczej.

NowaWarszwska 02 07 21 OpenStreetMap 002

 

Aktualizacja, 24.06.2021 r.

Ruch pojazdów został przekierowany na jezdnię tymczasową. Stara nawierzchnia na skrzyżowaniu jest zrywana.

nw2

Aktualizacja, 16.06.2021 r.

W poniedziałek 21 czerwca w godzinach porannych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Havla z ul. Łódzką. Zamknięte zostaną wszystkie pasy ruchu w kierunku Śródmieścia. Ruch odbywać się będzie po jezdni technologicznej.

Ponadto zamknięty zostanie łącznik z ul. Łódzkiej do al. Havla. Ruch pojazdów odbywać się będzie po dotychczasowym łączniku od al. Havla do ul. Łódzkiej, który z drogi jednokierunkowej zamieni się w drogę dwukierunkową. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez najbliższe miesiące.

Havla Mapa 2

Havla Mapa 1

Aktualizacja, 24.05.2021 r.

Prowadzone są prace ziemne w kierunku pętli Ujeścisko. Ponadto na ul. Piotrkowskiej trwają roboty związane z przebudową instalacji podziemnych.

 

 

Aktualizacja, 13.05.2021 r.

Na ul. Piotrkowskiej kontynuowane są prace drogowe i ziemne, związane z przebudową instalacji podziemnych.

Piotrkowska 12 05 21 5

Aktualizacja, 7.05.2021 r.

W poniedziałek 10 maja w godzinach porannych planowane są zmiany w organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej. Kierowcy jadący w kierunku ul. Warszawskiej będą poruszali się po drodze tymczasowej przesuniętej od dotychczasowej o kilka metrów w lewo, w śladzie ul. Piotrkowskiej. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej dwa tygodnie.

Piotrkowska mapa

 

Aktualizacja, 5.05.2021 r.

Obecnie prace koncentrują się na ul. Piotrkowskiej. Wykonywane są tam roboty sieciowe, m.in. przebudowywana jest kanalizacja deszczowa.

nw2 1

 

Aktualizacja, 19.04.2021 r.

W związku z kolejnym etapem prac w ramach budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska, od wtorku 20 kwietnia zmieni się organizacja ruchu na ul. Piotrkowskiej. Od godzin porannych kierowcy jadący w kierunku ul. Warszawskiej będą poruszali się po jezdni tymczasowej. Dojście dla pieszych będzie zachowane. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około 2 tygodnie.

mapa Piotrkowska

Aktualizacja, 02.04.2021 r.

Zmiany w komunikacji i organizacji ruchu w związku z budową trasy tramwajowej Nowa Warszawska

Od wtorku, 6 kwietnia w godzinach porannych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na odcinkach Al. V. Havla, ul. Piotrkowskiej i Białostockiej. Zmiany obejmą również funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Komunikacja miejska

W związku z kolejnym etapem prac na ul. Warszawskiej i budową trasy tramwajowej, od pierwszych porannych kursów we wtorek, 6 kwietnia, do odwołania wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu dziennych linii autobusowych: 115, 118, 120, 156, 164 i 174. Zamknięte dla ruchu zostaną pętla autobusowa i przystanek Piotrkowska.  Zmiany dla linii nocnych N2 i N4 zaczną obowiązywać od nocy z wtorku na środę 06/07.04.2021 r.

W zamian dla linii: 115, 120, 156, 164, 174, N2 i N4 w ciągu ul. Warszawskiej uruchomiona zostanie dodatkowa para przystanków „Piotrkowska”  [9168, 9169] na wysokości sklepu „Biedronka”. Autobusy wszystkich ww. linii nie będą już wykonywały zajazdów w ul. Piotrkowską.

Dla linii 118 (w kierunku „Wałów Piastowskich” uruchomiony będzie dodatkowy przystanek „Piotrkowska” [9167] przy ul. Piotrkowskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Ostrołęcką. Kierunek powrotny – bez zmian. Dla wszystkich ww. linii łączny czas przejazdu oraz odjazdy z przystanków nie zmienią się.

Zmiany w organizacji ruchu

Al. V. Havla

Na jezdni w kierunku centrum zamknięty dla ruchu zostanie pas do zawracania znajdujący się przed skrzyżowaniem z wyspą centralną. Możliwość zawrócenia w kierunku ul. Świętokrzyskiej będzie istniała na skrzyżowaniu z wyspą centralną (Al. Havla / ul. Łódzka). Utrudnienia w tym obszarze potrwają do października 2021 r.

ul. Piotrkowska

Wyłączona z ruchu zostanie pętla autobusowa na ul. Piotrkowskiej. Organizacja ruchu związana z budową linii tramwajowej nie zakłada zamknięcia ul. Piotrkowskiej dla ruchu kołowego. Na odcinku ul. Piotrkowskiej, od ul. Ostrołęckiej do ul. Warszawskiej, mogą występować jedynie lokalne utrudnienia. Prace w tym rejonie potrwają do końca 2021 roku.

ul. Białostocka

Przejazd przez ul. Białostocką nie będzie możliwy, ulica zostanie zamknięta dla ruchu w okolicy parkingu przy ul. Przemyskiej. Docelowa organizacja ruchu nie zakłada przywrócenia przejazdu w tym rejonie. 

 

Planowane zmiany w organizacji ruchu związane są z kolejnym etapem prac przy budowie linii tramwajowej Nowa Warszawska realizowanej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A (GPKM IVA), który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014 – 2020. Umowę na realizację zadania podpisano 3 lutego. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.– Partner. Zakres prac obejmuje budowę ok. 2 km odcinka linii tramwajowej. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 60 mln złotych. Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku. Nowa linia tramwajowa uruchomiona zostanie w pierwszym kwartale 2023 roku. W ramach projektu zrealizowana została linia tramwajowa w al. Pawła Adamowicza. Projekt obejmuje również montaż nowych wiat przystankowych w 64 lokalizacjach, który jest na etapie realizacji, 84 sztuk tablic informacji pasażerskiej oraz zakup nowego dwukierunkowego wieloczłonowego taboru tramwajowego - 15 szt.

 

 

Aktualizacja, 24.03.2021 r.

Na terenie placu budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska rozpoczęły się prace ziemne. Zorganizowano zaplecze budowy.

war

Aktualizacja, 4.03.2021 r.

Rozpoczęto prace na budowie Nowej Warszawskiej. Roboty koncentrują się na uporządkowaniu terenu. Organizowane jest także zaplecze budowy.

nw1

Aktualizacja, 15.02.2021 r.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 16 lutego. W pierwszym etapie prac zaplanowano uporządkowanie terenu i przygotowanie zaplecza budowy. Obecnie zamawiane są materiały niezbędne do rozpoczęcia robót drogowych. Kontraktowani są także podwykonawcy. Trwa również opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pierwsze prace drogowe prowadzone będą na skrzyżowaniu al. Havla z ul. Łódzką. O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, rozpoczęcie robót drogowych planowane jest na drugą połowę marca. O szczegółach informować będziemy w oddzielnym komunikacie.

Aktualizacja, 3.02.2021 r.

3 lutego podpisano umowę na budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Umowa opiewa na niecałe 60 mln złotych. Wykonawcami są firmy MTM S.A i firma Rajbud Sp. z o.o. Prace zakończą się z końcem 2022 r.

- Odcinek linii tramwajowej łączący oddaną rok temu pętlę tramwajową i trasę Pawła Adamowicza z aleją Havla jest bardzo wyczekiwanym łącznikiem. Wszystko wskazuje na to, że wiosną 2023 powinniśmy właśnie z tego miejsca pojechać nową trasą  – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, podczas podpisania umowy. – Nowa Warszawska to część większej całości, czyli Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, konsekwentnie realizowanego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. GPKM to również elementy usprawniające komunikację publiczną, takie jak zakup nowych tramwajów, wiaty przystankowe, które obecnie są montowane w różnych punktach miasta czy wreszcie tablice informacyjne dla pasażerów umieszczane na przystankach. Miasto Gdańsk stawia na rozwój komunikacji publicznej także w nowych, dynamicznie rozwijających się dzielnicach miasta. Gdańsk skutecznie dotychczas zabiegał o fundusze unijne i mam nadzieję, że tak będzie również w nowej perspektywie unijnej.

nw

Aktualizacja, 9.12.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w środę, 9 grudnia. Na realizację zadania zabezpieczono ok. 76,5 mln złotych. Wpłynęło 5 ofert, które są obecnie analizowane.

 • Konsorcjum firm, lider: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  – 61 627 930, 31 zł
 • Konsorcjum firm, lider: Polimex Infrastruktura  Sp. z o.o. – 65 049 837, 69 zł
 • Konsorcjum firm, lider: MTM S.A – 59 844 137, 59 zł
 • Strabag S.A – 60 263 730, 61 zł
 • Torpol S.A – 62 331 656, 44 zł

Aktualizacja, 5.11.2020 r.

Przetarg na budowę Nowej Warszawskiej został opublikowany. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 9 grudnia. Zakończenie robót określono na listopad 2022 r.

Aktualizacja, 30.10.2020 r.

Przetarg na realizację 2 km odcinka linii tramwajowej tzw. Nowej Warszawskiej został ogłoszony dziś, 30 października. Oferty zainteresowanych realizacją wykonawców znane będą na początku grudnia i jeśli procedury przetargowe przebiegną zgodnie z zakładanym harmonogramem, roboty ruszą wiosną 2021 roku.Zakres prac obejmuje budowę całego, ok. 2 km odcinka linii tramwajowej. Na trasie powstaną 4 przystanki tramwajowe. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany zostanie także ok. 210 m odcinek ul. Piotrkowskiej, która oprócz nowej nawierzchni zyska także chodnik i oświetlenie. Dodatkowo inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przewidziano również przebudowę sieci ciepłowniczej, gazowej oraz teletechnicznej. Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku

 

Nowa Warszawska X 2020

 

Aktualizacja, 30.07.2020 r.

W ubiegłym tygodniu otwarte zostały oferty na budowę I etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska,  obejmującego przebudowę istniejącej linii tramwajowej w rejonie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką oraz budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej. Z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonej na ten etap kwoty postępowanie zostanie unieważnione i rozpisany zostanie przetarg na realizację Nowej Warszawskiej w pełnym zakresie.

Na przełomie III i IV kwartału tego roku, ogłoszony zostanie przetarg na cały odcinek linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji poznamy jeszcze w tym roku, roboty ruszą wiosną, a nową linią tramwajową pojedziemy w 2023 roku. 

Aktualizacja, 20.07.2020 r.

20 lipca odbyło się otwarcie ofert na budowę pierwszego etapu budowy Nowej Warszawskiej. Podczas otwarcia ofert odczytano , że na realizację zadania Zamawiający przeznacza 15 mln złotych. W przetargu wpłynęły 4 oferty.

 1. Poleko sp. z o.o. – 32 496 600 zł
 2. MTM S.A. – 35 500 000 zł
 3. Strabag S.A. – 30 440 818,84 zł
 4. Konsorcjum: Lider WPRD Gravel Sp. z o.o. – 34 980 000 zł

Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym. Decyzje o możliwości realizacji zadania zostaną podjęte przez władze miasta.

 

Aktualizacja, 12.06.2020 r.

Przetarg na realizację robót został ogloszony w dniu 12 czerwca. Realizacja obejmować będzie budowę i przebudowę układu drogowo-torowego skrzyżowania ulic: Nowej Warszawskiej, Łódzkiej oraz Al. Vaclava Havla w Gdańsku wraz z przebudową infrastruktury technicznej.Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 20 lipca, a zakończenie zadania planowane jest w połowie 2021 roku.  

 

Aktualizacja, 9.06.2020 r.

Podjęta została decyzja o powtórzeniu postępowania przetargowego na budowę I etapu linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. Pod koniec maja otworzono oferty na realizację tego odcinka, jednak przetarg nie został rozstrzygnięty. Miasto na ten cel zabezpieczyło 20 mln złotych.

Miasto Gdańsk będzie realizować linię tramwajową w ciągu ul. Nowa Warszawska – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Przetarg zostanie powtórzony z przedłużeniem czasu realizacji zadania.

I etap realizacji Nowej Warszawskiej obejmuje przebudowę skrzyżowania istniejącej linii tramwajowej oraz infrastruktury podziemnej. O realizację zadania ubiegało się tylko dwóch wykonawców: konsorcjum, którego liderem jest firma TOR-KAR-SSON za realizację zadania zaproponowało cenę 37 980 000 zł. oraz MTM S.A, który realizację robót oszacował na kwotę 38 809 505, 51 zł. Wpływ na tak wysoką cenę mógł mieć nie tylko zakres prac, ale wskazany w zamówieniu termin zakończenia określony na grudzień 2020 r. Dlatego też zdecydowano, aby termin realizacji w nowym postępowaniu określić w miesiącach, co w przypadku długiej procedury zamówień publicznych, wskazuje realny czas na prowadzenie robót. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na wykonanie zadania będzie miał okres 10 miesięcy – licząc od daty podpisania umowy.

- Czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania przetargowego, od momentu ogłoszenia przetargu do zawarcia umowy to okres ok. 3 miesięcy. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, oferty wykonawców poznamy na przełomie lipca i sierpnia, a umowa mogłaby zostać zawarta we wrześniu. Prace na torowisku ruszą wtedy jesienią, ale z uwagi na zakres prac oraz zbliżający się okres zimowy, w którym nie mogą być prowadzone roboty na torowisku, zakończenie realizacji I etapu Nowej Warszawskiej przypadać będzie już 2021 roku  – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

Aktualizacja, 28.05.2020 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy 28 maja. Na realizację zadania zabezpieczono 20 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty:

 1. Konsorcjum, lider: TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 37 980 000,00 zł
 2. MTM S.A – 38 809 505, 51 zł

Obecnie oferty będą podlegały analizie pod względem formalno-prawnym i finansowym.

 

Aktualizacja 16.04.2020 r. 

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, występujące  na rynku ograniczenia i utrudnienia we współpracy z wykonawcami robót, polegające m.in. na dostępności pracowników często przebywających na zwolnieniach lekarskich, opiece nad dzieckiem czy też w kwarantannie oraz dodatkowe problemy w przemieszczaniu się, a także z uwagi na to, że okoliczności te mają charakter ciągły i nieprzewidywalny i mogłyby wpłynąć negatywnie na możliwość właściwego przygotowania ofert przetargowych w zakładanym na koniec kwietnia terminie, zdecydowano aby przedłużyć okres składania ofert do 21 maja br. Jeśli postępowanie na wybór wykonawcy dla budowy I etapu linii tramwajowej w ul. Warszawskiej przebiegać będzie zgodnie z zakładanym harmonogramem umowa zostanie podpisana w pierwszej połowie lipca i wtedy też będą mogły rozpocząć  się roboty budowlane. Zakładany obecnie harmonogram przewiduje zakończenie I etapu na koniec 2020 roku.   


Aktualizacja, 13.03.2020 r.

Kolejny krok do budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska. W piątek, 13 marca wysłano do dziennika urzędowego Unii Europejskiej dokumenty przetargowe dotyczące I etapu inwestycji. Przetarg ukaże się na platformie przetargowej DRMG w najbliższych dniach. Prace mają zakończyć do końca 2020 r.

I etap – skrzyżowanie al. Havla z ul. Łódzką

W tym etapie przebudowane zostanie skrzyżowania al. Havla z ul. Łódzką, które uwzględni nie tylko budowę torów tramwajowych na tym odcinku, ale także jezdni, ścieżki rowerowej. Ponadto wybudowany zostanie przystanek przy ul. Łódzkiej. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie bez zakłóceń, zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2020 r.

II etap – dokończenie trasy tramwajowej z pętlą przy ul. Jabłoniowej/ al. Adamowicza

Co ważne, planowane są już działania związane z drugim etapem, obejmującym pozostałe dwa odcinki linii tramwajowej, od przystanku przy ul. Łódzkiej do pętli Jabłoniowa/ al. Pawła Adamowicza. Ogłoszenie postępowania dla tej części inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do grudnia 2021 r.

Poprzedni przetarg został unieważniony.

nowa warszawska

Aktualizacja 31.01.2020 r.

22 stycznia otwarto oferty na budowę trasy tramwajowej Nowa Warszawska. Najniższa z ośmiu przedstawionych ofert przekracza o 24,7 mln zł kwotę przeznaczoną na tę inwestycję. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację w obecnym okresie, podjęto decyzję o unieważnieniu tego postępowania.

Ze względu na wagę tego przedsięwzięcia dla układu komunikacyjnego i konieczność uzupełnienia budżetu, zdecydowano że realizacja zadania prowadzona będzie w dwóch następujących po sobie etapach. 

Projekt europejski zakładał realizację tej linii tramwajowej w roku 2021 i ten cel chcemy utrzymać - podkreśla Alan Aleksandrowicz. - Budowa realizowana będzie w dwóch etapach, z zachowaniem terminu zakończenia 2021.

Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się w maju i potrwają do grudnia br. Równolegle miasto programować będzie finansowanie na realizację drugiego odcinka linii tramwajowej, tak aby wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w IV kw. 2020 r., z terminem zakończenia określonym na IV kw. 2021 r.      

Skrzyżowanie Al. Havla z ul. Łódzką - etap I 

Pierwszy etap budowy linii tramwajowej Nowej Warszawskiej obejmować będzie przebudowę skrzyżowania Al. Havla do wysokości ul. Łódzkiej. Z uwagi na bardzo uczęszczaną lokalizację odcinek ten realizowany będzie w pierwszej kolejności. Aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę robót postępowanie przetargowe dla tego etapu ogłoszone zostanie w lutym, a prace zakończone zostaną w grudniu 2020 r.  

- Z uwagi na lokalizację skrzyżowania Al. Havla z ul. Łódzką, aby zminimalizować utrudnienia związane z realizacją prac, chcielibyśmy aby najbardziej uciążliwe roboty wykonywane były w okresie wakacyjnym, kiedy ruch jest wyraźnie mniejszy - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG.   

Od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza  - etap II  

Równolegle do realizacji I etapu będą trwały przygotowania do rozpoczęcia II etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza.  

- Zakładamy, że postępowanie na realizację II etapu ogłoszone zostanie w III kw. 2020 r., po zapewnieniu dodatkowego finansowania na ten cel. Wykonawca robót wyłoniony zostanie jeszcze w tym roku, a prace zakończą się w IV kw. 2021 roku - mówi Włodzimierz Bartosiewicz.   

Projektowany będzie też ok. 350 m odcinek ul. Piotrkowskiej, który umożliwi skomunikowanie ul. Piotrkowskiej z Al. Pawła Adamowicza i odciąży ruch na ul. Warszawskiej. Realizacja tego projektu ma zakończyć się w III kw. 2021 r., jeszcze przed zakończeniem budowy linii tramwajowej Nowa  Warszawska.           

 

Aktualizacja, 22.01.2020 r. 

22 stycznia poznaliśmy oferty  w przetargu:

 1. Budimex S.A. – 77 802 437, 76 zł
 2. MTM S.A. – 64 607 491, 11 zł
 3. Konsorcjum firm: Lider TOR-KAR-SSON Sp.z.o.o,  – 62 677 930, 31 zł
 4. Konsorcjum firm: Lider Roverpol sp. z o.o. - 76 985 700 zł
 5. Torpol S.A – 77 925 837, 71 zł
 6. Konsorcjum firm: Lider: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp.- 79 315 721, 64 zł
 7. Konsorcjum firm: Lider: Balzola Polska Sp. z o.o.,  – 71 832 216, 50 zł
 8. Strabag S.A. – 67 322 960, 31 zł

Oferty będą teraz analizowane pod względem formalno-prawnym.

Aktualizacja, 17.06.2019 r.

Przetarg na realizację zadania ogłoszono 14 czerwca. Realizacja inwestycji ma potrwać 20 miesięcy.

Aktualizacja

Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami gotowa będzie do końca maja 2018r. Wykonawcą jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska. Po zakończeniu prac projektowych zostanie rozpoczęta procedura związana z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji.

Aktualizacja

Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej został przedłużony do końca września. Po zakończeniu prac projektowych rozpocznie się procedura związana z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót.

Aktualizacja 27.01.2016r.

  25 stycznia br. w siedzibie DRMG, przy ulicy Żaglowej, podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej, z wyłonionym w drodze przetargu ograniczonego wykonawcą - Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska. Wykonawca na realizację projektu ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na czerwiec 2017 roku.

Aktualizacja 29.12.2015 r.

28 grudnia w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul.Nowej Warszawskiej w Gdańsku. O realizację zamówienia ubiega się 4 Wykonawców. Gmina Miasta Gdańska jako Zamawiający na realizację zadania przeznaczyła 1,5 mln zł. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przedstawiła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska.

Ceny złożonych ofert kształtowały się następująco:

 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska - 1 104 540 PLN
 • Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic - 2 680 170 PLN
 • Europrojekt Gdańsk S.A. z Gdańska - 1 765 050 PLN
 • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z Gdańska - 1 436 640 PLN

  O tym, która z powyższych firm będzie opracowywać dokumentację projektową dla tego zadania dowiemy się w najbliższych tygodniach, po zakończeniu weryfikacji ofert przetargowych pod względem formalno - prawnym.

  Aktualizacja 13.11.2015 r.

  We wtorek, 24 marca, w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się ogłoszenie przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Postępowanie ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych. Na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy mieli czas do 21 kwietnia. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 7 wykonawców. Po zweryfikowaniu dokumentów DRMG zaprosiła wybranych wykonawców do złożenia ofert przetargowych:

   

  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
  • Europrojekt Gdańsk S.A.
  • Mosty Katowice Sp. z o.o.
  • KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
  • Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
  Oferenci na przygotowanie i dostarczenie ofert mają czas do 28 grudnia br. Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wybrany wykonawca będzie miał 18 miesięcy - licząc od daty podpisania umowy.