Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguc...
Aktualizacja: 2016-09-30


W przygotowaniu:
Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-09-30


W przygotowaniu:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2016-09-30


Realizowane:
Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-09-29


W przygotowaniu:
Budowa miejsc postojowych przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-09-29


Zrealizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo–sanitarny...
Aktualizacja: 2016-09-29


W przygotowaniu:
Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Ko...
Aktualizacja: 2016-09-28


W przygotowaniu:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-09-27


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska


Informacja dotycząca zadania pn.: "Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - Kanal_technologiczny_ogloszenie__13092016.pdf


Dodano: 15-09-2016


Realizowane: Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguckiego w dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, związanego z naprawą odcinka ul. Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguckiego w dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

więcej...


Dodano: 14-07-2016 Zaktualizowano: 30-09-2016


W przygotowaniu: Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy Przedszkolu nr 23 ul. Wolności 26 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 30-09-2016


W przygotowaniu: Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie obiektu szkoły podstawowej w Kowalach. To pierwsza tego typu inwestycja edukacyjna, w której udział biorą trzy gminy Gdańsk, Kolbudy i Pruszcz Gdański, zrzeszone w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny.

więcej...


Dodano: 07-02-2014 Zaktualizowano: 30-09-2016


Realizowane: Przebudowa ul. Stągiewnej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu przebudowy ulicy Stągiewnej w Gdańsku. W ramach inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowane zostaną także ul. Chmielna, Motławska i Pożarnicza (Etap 2). ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU z realizacji prac na Wyspie Spichrzów - widok z lotu ptaka przy użyciu drona.

więcej...


Dodano: 19-10-2015 Zaktualizowano: 29-09-2016


W przygotowaniu: Budowa miejsc postojowych przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.  [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie miejsc postojowych na działce drogowej nr 700/1 ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 29-09-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu ... 316095 - 2016 z dnia 2016-09-30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-09-30
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-09-30
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski