Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Spotkanie pracowników DRMG
Aktualizacja: 2017-02-24


Realizowane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z...
Aktualizacja: 2017-02-24


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 81 w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyża...
Aktualizacja: 2017-02-22


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-02-22


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-02-22


Realizowane:
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
Aktualizacja: 2017-02-22


W przygotowaniu:
Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-02-22


W przygotowaniu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskie...
Aktualizacja: 2017-02-22


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska - kanał technologiczny
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że przygotowywane jest zadanie pn. "Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku"
Dodano: 10-02-2017


W przygotowaniu: Informacja Przezydenta Mista Gdańska - kanał technologiczny
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że przygotowywane jest zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - Etap IVa"
Dodano: 10-02-2017


Wydarzenia: Spotkanie pracowników DRMG [Nowy]

23 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie pracowników DRMG

więcej...


Dodano: 24-02-2017


Realizowane: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z podzadaniami. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z podzadaniami.

więcej...


Dodano: 24-02-2017


W przygotowaniu: Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 81 w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na przebudowie pomieszczeń Przedszkola nr 81 przy ul Wilka Krzyżanowskiego 2 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 26-01-2017 Zaktualizowano: 22-02-2017


Realizowane: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie krytego basenu zlokalizowanego przy ul. Stryjewskiego 28, w Gdańku.

więcej...


Dodano: 10-11-2015 Zaktualizowano: 22-02-2017


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Budowa żłobka modułowego przy ul. Srebrnej/Kolo... 31777 - 2017 z dnia 2017-02-24
Ogłoszenie o zmianie umowy 31806 - 2017 z dnia 2017-02-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31705 - 2017 z dnia 2017-02-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski