Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowe...
Aktualizacja: 2016-08-30


Realizowane:
Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-08-29


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-08-26


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-08-26


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-08-26


Realizowane:
Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-08-26


Realizowane:
Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.
Aktualizacja: 2016-08-26


Realizowane:
Przebudowa nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsku od Cerkwi św. Mikołaja ...
Aktualizacja: 2016-08-26


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku – etap IV. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku – etap IV”.

więcej...


Dodano: 30-08-2016


Realizowane: Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, związanego z remontem jezdni oraz chodnika w pasie ul. Piecewskiej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 01-07-2016 Zaktualizowano: 29-08-2016


Realizowane: Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie związane z przebudową Al. Jana Pawła II w Gdańsku na odcinku od ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór. UWAGA! ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH 24.08 -31.08.

więcej...


Dodano: 11-08-2016 Zaktualizowano: 26-08-2016


Realizowane: Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, polegające na wymianie nawierzchni na boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 11-09-2015 Zaktualizowano: 26-08-2016


Realizowane: Przebudowa nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsku od Cerkwi św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsku, od Cerkwi św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wraz z przebudową sieci wodociągowej.

więcej...


Dodano: 28-06-2016 Zaktualizowano: 26-08-2016


W przygotowaniu: Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji ostatni już etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 26-08-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 191545 - 2016 z dnia 2016-08-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 191337 - 2016 z dnia 2016-08-30
Remont schodów przy ul. Starodworskiej w ramach... 303497 - 2016 z dnia 2016-08-30
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski