Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętoj...
Aktualizacja: 2016-12-09


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-12-09


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-12-09


Realizowane:
Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-12-09


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-12-09


Realizowane:
Dostosowanie budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz...
Aktualizacja: 2016-12-08


Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-12-08


Realizowane:
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
Aktualizacja: 2016-12-07


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska


Informacja dotycząca zadania pn.: "Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - Kanal_technologiczny_ogloszenie__13092016.pdf


Dodano: 15-09-2016


Zrealizowane: Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska - Szklary - etap 1.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działąjąca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z zagospodarowaniem zieleńca w kwartale ulic Szeroka - Grobla II - Świętojańska -Szklary - etap 1, w gdańskim Śródmieściu.

więcej...


Dodano: 26-04-2016 Zaktualizowano: 09-12-2016


Realizowane: Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z uzupełnieniem drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 14-11-2016 Zaktualizowano: 09-12-2016


Realizowane: Dostosowanie budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 do obowiązujących przepisów ppoż.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na dostosowaniu budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 –przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku do obowiązujących przepisów ppoż.

więcej...


Dodano: 12-10-2016 Zaktualizowano: 08-12-2016


Realizowane: Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje ostatni już etap rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 26-08-2016 Zaktualizowano: 08-12-2016


Realizowane: Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę".

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 07-12-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlen... 363195 - 2016 z dnia 2016-12-09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-09
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski