LoGoTyP

 

Przygotowujemy się do realizacji prac związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy.

 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje między innymi:

-remont schodów zewnętrznych,
-  wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnicznych,
- docieplenie stropodachów,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach,
- wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych do wysokości
3,0 m powyżej terenu,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku,
- montaż zaprojektowanych grzejników wraz z armaturą towarzyszącą i
obudowami,

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Widok przed rozpoczęciem zadania:

SP20

 

Aktualizacja, 19.08.2020 r.

W środę, 19 sierpnia poznaliśmy oferty wykonawców ubiegających się o realizację termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 20 w Brzeźnie. O wykonanie zadania ubiega się 13 wykonawców, a oferty kształtują się na poziomie od 1,7 mln zł do 3,4 mln zł. Jedynie 4  z 13 złożonych w postępowaniu ofert przekroczyły zakładany na tę inwestycję budżet 2,8 mln zł. Obecnie komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalno- prawnym.                                        

Zestawienie Wykonawców ubiegających się o realizację inwestycji:

1.          Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: DKD Sp. z o.o.Gdańsk – Konsorcjant PB-INVEST Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum - 2 377 692, 45 zł

2.          Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Xemar sp. z o.o. Kosakowo oraz Zakład Budowlany RAMEX Alfred Krupiński Kosakowo - 2 145 000 zł

3.           Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie - 2 385 557,78 zł

4.            Polskie Konsorcjum Energetyczne Sp. z o.o. Gdańsk - 2 654 780,76 zł

5.            PBE Elbud Gdańsk SA Gdańsk - 2 902 800 zł

6.            ELEWACJE S.A. Gdańsk  - 2 749 192 zł

7.           B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska Pruszcz Gdański - 3 136 492,58 zł

8.           Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HADM PLUS Hanna Gramatowska Starogard Gdański - 3 188 000 zł

9.            Przedsiębiorstwo Budowlane Recon Sp. z o.o. Gdańsk - 3 428 314,08 zł

10.          Firma Handlowo Usługowa Sardaw Marcin Plichta Skarszewy - 2 583 766,14 zł

11.         PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH "EURO - DACH" Rafał Pacholczyk Kielce - 2 488 000 zł

12.          PHU LABAR Gdańsk - 1 782 270 zł

13.          Majkowski – Bau Sp. z o. o. Kościerzyna - 2 660 317,21 zł