Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przystąpiliśmy do realizacji zadania związanego z przebudową Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43.

LoGoTyP

Zadanie obejmuje dwa zakresy robót w budynku szkolnym przy ul. Na Stoku 43, stanowiące dwa odrębne przedmioty, dalej zwane Zakresem nr 1 i Zakresem nr 2.

Zakres zamówienia nr 1 obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze.
2. Roboty izolacyjne.
3. Roboty budowlano-montażowe.
4. Roboty instalacyjne: sanitarne.
5. Roboty instalacyjne: elektryczne i telekomunikacyjne.

Zakres zamówienia nr 2 będzie obejmuje:
1. Przebudowę i dostosowanie piwnic budynku do funkcji szatni.
2. Budowę i przebudowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
3. Budowę i przebudowę wewnętrznej sieci sanitarnych.
4. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.
5. Modernizację pomieszczeń celem utworzenia pracowni specjalistycznych.
6. Wymianę opraw oświetleniowych w sali komputerowej wraz z robotami towarzyszącymi.
7. Remont toalet i szatni dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Termin realizacji: II kwartał 2021 r.

Inwestycja jest częścią programu kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych w Gdańsku, który zyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

SP 21

Aktualizacja, 16.09.2020 r.

Trwa wykonywanie nowej elewacji budynku. Montowane są nowe grzejniki. Wymieniono wszystkie okna. Ponadto przebudowywane są schody zewnętrzne i wejście do szkoły.

nas4

Aktualizacja, 5.08.2020 r.

Na terenie budowy montowane są nowe okna i grzejniki. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem docieplenia budynku. Przebudowywane są także schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych.

nas2

Aktualizacja, 17.07.2020 r.

Obecnie trwa docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Zdemontowano grzejniki, w których miejsce pojawią się wkrótce nowe. Ponadto trwa montaż nowych okien.

nasto1

Aktualizacja, 12.06.2020 r.

Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Zabezpieczono fundamenty budynku. Wykonywana jest nowa elewacja obiektu. Wewnątrz budynku trwają roboty rozbiórkowe.

IMG 20200604 141437

 

Aktualizacja, 5.05.2020 r.

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest firma Rembud Krzysztof Paziewski. Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln złotych. Prace potrwają do końca maja 2021 r.

Aktualizacja, 21.02.2020 r.

21 lutego poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Na inwestycję zabezpieczono 3 mln złotych. Wpłynęło 10 ofert. Najniższa z nich opiewa na 2 672 382,50 zł. Oferty są teraz analizowane pod względem formalno prawnym.