Realizujemy inwestycjię polegającą na przebudowie ul. Przędzalniczej.


W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zakres zadania obejmuje:

  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej,
  • Wymianę krawężników i oporników na kamienne,
  • Wykonanie remontu istniejących chodników,
  • Wykonanie naświetli,
  • Remont i uzupełnienie odwodnienia ulicy;
  • Regulację lamp oświetlenia.

Widok przed realizacją zadania:
Przedzalnicza

 

Aktualizacja, 17.09.2020 r.

Wykonano juz odwodnienie ulicy Przędzalniczej. Obecnie układana jest kostka kamienna na całej szerokości drogi.

prz1

Aktualizacja, 31.08.2020 r.

Po przerwie związanej z JArmarkiem św. Dominika wykonawca wrócił na plac budowy. Obecnie prowadzone są prace związane z budową odwodnienia ulicy.

prze

Aktualizacja, 14.07.2020 r.

Na ul. Przędzalniczej wykonano podbudowy jezdni. Wybudowano także chodnik po jednej ze stron. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu roboty na ul. Przędzalniczej nie będą prowadzone w czasie trwania Jarmarku Św. Dominika.

prze4

Aktualizacja, 30.06.2020 r.

Po sześciu miesiącach przerwy drogowcy wrócili na ul. Przędzalniczą. Przebudowa ulicy została wstrzymana w styczniu, na wniosek Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Prace powinny zakończyć się pod koniec października 2020 roku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która nadzoruje realizację inwestycji, wypracowała z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków wspólne stanowisko dotyczące ostatecznego układu ulicy Przędzalniczej. Dotychczasowa dokumentacja na podstawie, której realizowane były prace zakładała, że chodniki i jezdnia tej ulicy znajdować się będą na tej samej wysokości, tak jak np. na ul. Św. Ducha. Konserwator Zabytków natomiast wnioskował o zachowanie pierwotnego przekroju ulicy tj. z wyraźnym podziałem wysokości pomiędzy jezdnią, a chodnikiem.

Wprowadzone przez konserwatora uwagi wiązały się z koniecznością zmian w dokumentacji projektowej oraz nowych uzgodnień. Prace na ulicy potrwają ok. 4 miesięcy i zakończą się w drugiej połowie października. Co ważne, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu roboty na ul. Przędzalniczej nie będą prowadzone w czasie trwania Jarmarku Św. Dominika.

 

Aktualizacja 28.01.2020 r.

Prace związane z przebudową ul. Przędzalniczej zostały wstrzymane na wniosek Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków, który wszczął postępowanie, mające na celu wpisanie układu drogowego ul. Przędzalniczej do Rejestru Zabytków. Jednak co warte podkreślenia – układ drogowy z uwagi na prowadzone prace już nie istnieje. Kostka brukowa została rozebrana w oparciu o dokumentację, która zyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora.

Na ul. Przędzalniczej mamy do czynienia z sytuacją, gdy w połowie robót musimy wstrzymać prace na nieokreślony czas, mimo że dysponujemy pozytywną decyzją Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, która była niezbędna do rozpoczęcia robót. Należy również podkreślić, że wpisanie do rejestru układu drogowego ul. Przędzalniczej może okazać się niemożliwe, bowiem układ ten już nie istnieje. Stara nawierzchnia bitumiczna pokrywająca ul. Przędzalniczą, pod którą był częściowo starobruk została w całości rozebrana. Obecnie wykonano ok. 70 proc. podbudowy oraz odcinek układu jezdnego o długości 30 mb z odzyskanego starobruku.

Przebudowa ul. Przędzalniczej rozpoczęła się w październiku 2019 roku, po podpisaniu umowy z firmą SAFERAOAD KABEX sp. z o.o.  Inwestycja jest realizowana w oparciu o dokumentację projektową, uzgodnioną z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozytywna decyzja konserwatora została wydana w czerwcu 2017 r., a następnie podtrzymana w maju 2019r. Ponadto DRMG dokonało zgłoszenia robót do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także  przed rozpoczęciem prac powiadomiło PWKZ o zamiarze rozpoczęcia robót.

15 stycznia 2020 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisania ul Przędzalniczej do rejestru zabytków. W piśmie znalazła się informacja o tym, że wszelkie prace budowlane na ul. Przędzalniczej mają zostać wstrzymane bezterminowo.

Oznacza to, że mimo podpisanej umowy i obowiązujących decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie prac musimy wstrzymać prace do odwołania. W konsekwencji mieszkańcy tej ulicy będą mieli rozkopaną drogę, bez możliwości dojazdu do posesji i z utrudnionym dojściem do nieruchomości. Obecnie analizujemy sytuację pod względem prawnym, gdyż jest to sytuacja bez precedensu. Dodatkowe utrudnienie powoduje fakt, że podejmuje się wszczęcie postępowania celem wpisu do rejestru układu drogowego, który fizycznie już nie istnieje. Sytuacja ta powoduje konieczność poniesienia, być może, znaczących dodatkowych środków publicznych na zabezpieczenie terenu inwestycji, materiałów rozbiórkowych: kamieni brukowych z rozebranej części ulicy, a także odszkodowanie za przerwany kontrakt, a nie wiemy, jak długo może potrwać ta procedura.

Jednocześnie informujemy, że DRMG przystąpiła do rozmów z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków mających na celu uzyskanie wspólnego stanowiska i rozwiązanie tej nietypowej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie.

Wszelkie pytania dotyczące procedury i statusu postępowania należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Dalsze działania Miasta w tej sprawie są uzależnione od stanowiska konserwatora.

 

Przedzalnicza 012020

 

Aktualizacja 13.11.2019 r,

Od czwartku, 14 listopada rozpoczynają się prace związane z przebudową ul. Przędzalniczej. W związku z rozpoczęciem robót w godzinach porannych (ok. godz. 7 rano) wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu środkowego odcinka jezdni. Dojścia i dojazd do posesji przy ul.Przędzalniczej zostaną zapewnione, a w przypadku czasowego zamknięcia dojazdu, Wykonawca robót  powiadomi mieszkańców z wyprzedzeniem. Kursowanie linii nr 100 na czas wykonywania robót drogowych zostanie zawieszone. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 1,5 miesiąca. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. 

Przedzalnicza 13 11 19

 

Termin realizacji: grudzień 2019 r.

Aktualizacja, 15.10.2019 r.

Umowa na realizację została podpisana 11 października. Wykonawcą prac jest firma SAFERAOAD KABEX sp. z o.o.. Koszt realizacji inwestycji to 689 663,18 zł.