Przystąpiliśmy  do realizacji zadania polegającego na przebudowanie basenu w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Reja 25.

Trwa modernizacja pływalni w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku. Basen ma 25 metrów długości. Cała powierzchnia użytkowa pływalni to 1 265,00 m2. Oprócz samej niecki basenu, przebudowane zostaną także szatnie z zapleczem. Prace prowadzone będą również w kilku salach dydaktycznych ZSE, gdzie Wykonawca wymieni posadzki i pomaluje ściany.

W zakresie inwestycji znalazło się także wykonanie wewnętrznej instalacji teletechnicznej – okablowanie strukturalne, instalacja monitoringu telewizji dozorowej CCTV i nagłośnienia. Wyremontowany zostanie także węzeł ciepła i instalacja elektryczna wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną.

Planowany termin zakończenia realizacji - III kw. 2020 r.

Aktualizacja, 21.07.2020 r.

Zakończono prace na zapleczu pływalni. Obecnie trwają prace porządkowe na basenie. Przygotowujemy się do rozpoczęcia procedur odbiorowych.

reja2

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

Na budowie trwają prace wykończeniowe niecki basenu. W najbliższym czasie basen zostanie napełniony wodą. Na ukończeniu są prace wykończeniowe zaplecza obiektu. Trwa montaż windy zewnętrznej. Ponadto Wykonawca przystąpił do prac porządkowych wokół budynku.

DSC00904

Aktualizacja, 19.05.2020 r.

Obecnie trwają prace wykończeniowe na pływalni. Wykonawca zakończył prace instalacyjne, ułożono już większość płytek na ścianach basenu. Na ukończeniu są także prace na zapleczu.

BasenReja 05 20 10

Aktualizacja, 6.05.2020 r.

W pływalni na ukończeniu są prace związane z układaniem glazury. Ponadto trwają prace związane z instalacją sanitarną i systemem wentylacji. Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach zaplecza.

ZSEBasen 05 20 11

Aktualizacja, 17.04.2020 r.

Na terenie pływalni trwa układanie płytek na ścianach pomieszczenia. Kontynuowane są prace związane z ogrzewaniem i systemem wentylacji. Trwają także roboty w szatniach i zapleczu basenu.

ZSERejaBasen 04 20 27

Aktualizacja, 24.03.2020 r.

Kontynuowane są prace konstrukcyjne zbiornika pływalni i nad systemem wentylacji i ogrzewania.

IMG 20200320 115449

Aktualizacja, 10.03.2020 r.

Trwają prace konstrukcyjne zbiornika, ponadto zamontowano i pospawano ściany podłużne i poprzeczne niecki basenowej. Wykonano sufit podwieszany kasetonowy nad niecką. Równocześnie trwają prace nad instalacją wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania.

BasenReja 03 20 21

Aktualizacja 07.02.2020 r.

Wewnątrz budynku trwają prace tynkarskie ścian. Realizowane są roboty przy instalacji wentylacyjnej. Wstawiono część nowych okien. Kontynuowane są roboty przy instalacjach sanitarnych oraz przy robotach żelbetowych. Wykonywane są prace murarskie przy powiększaniu obiektu sportowego.

ZSE 02 20 2

Aktualizacja 08.01.2020 r.

Na terenie inwestycji prowadzone są intensywne prace w branży sanitarnej, elektrycznej oraz roboty żelbetowe. Ustawione zostały również ścianki wydzielające poszczegółne pomieszczenia i wykonawca robót przygotowuje się do rozpoczęcia prac tynkarskich. Zgodnie z procedowaną obecnie zmianą terminu, prace na terenie budowy zakończą się w II kw. 2020 r.   

RejaBasen 01 20 5 

Aktualizacja 02.12.2019 r.

Dobiegły końca roboty rozbiórkowe. Zakończono prace przy budowie ścianek działowych. Trwa montaż instalacji sanitarnej w piwnicach. Na teren budowy dostarczono elementy niecki basenowej.

ZSE 11 19 15

Aktualizacja, 18.10.2019 r.

Trwają prace rozbiórkowe, wywożony jest gruz oraz skuwane tynki ze ścian.

basen 18.10 10

Aktualizacja, 30.09.2019 r.

Kontynuowane są prace rozbiórkowe basenu.

ZSE 30 09 19 r 15

Aktualizacja, 02.09.2019 r.

Trwają prace rozbiorkowe basenu. Wykonywana jest termomodernizacja pokrycia dachu oraz wzmocnienia stropów wokół miski basenowej.

ZSE 08 19 8

Aktualizacja, 22.05.2019 r.

Umowę na realizację zadania podpisano 20 maja. Wykonawcą jest konsorcjum firm SANELL PP sp. z o.o. sp. k. i TERMIKA sp. z o.o. Koszt inwestycji to niemal 9 mln złotych. Zgodnie z zapisami umowy prace potrwają 9 miesięcy.