Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Rowerowy Plac Manewrowy i Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach B...
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-04-20


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-23 na:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap II

  Zakres:
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 548782-N-2018 z dnia: 2018-04-23 na:
  "Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    27.934 MB
 • Siwz.pdf    2.783 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finasowy.xlsx    0.018 MB
 • 2018-04-23_ogloszenie_o_zam_nr_548782-N-2018.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 548140-N-2018 z dnia: 2018-04-20 na:
  "Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.393 MB
 • Zal_nr_16_Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • SIWZ.pdf    2.757 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_548140-N-2018.pdf    0.123 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 548200-N-2018 z dnia: 2018-04-20 na:
  "Remont i budowa chodników oraz remont ulic na terenie Miasta Gdańska - ulice, Żuławska, Cieszyńskiego, Kartuska, Giełguda, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża, Jagiellońska, Chłopska, Subisława, Pelplińska, Pl. Wybickiego"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    163.311 MB
 • SIWZ.pdf    5.794 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_548200-N-2018.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 547408-N-2018 z dnia: 2018-04-19 na:
  Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    4.188 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    88.983 MB
 • Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2018-04-19_ogloszenie_o_zam_nr_547408-N-2018.pdf    0.424 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 546410-N-2018 z dnia: 2018-04-17 na:
  "Przebudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Ubocze 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 70, przy ul. VII Dwór w Gdańsku".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.998 MB
 • SIWZ.pdf    2.613 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-04-17_ogloszenie_o_zam_nr_546410-N-2018.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 077-171989 z dnia: 2018-04-20 na:
  Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.377 MB
 • Zal_nr_2_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.181 MB
 • SIWZ.pdf    2.745 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.21 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-077-171989 .pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 545928-N-2018 z dnia: 2018-04-17 na:
  "Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola nr 40 w Gdańsku, ul. Rzeczypospolitej 11 A"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    22.023 MB
 • Zal_nr_10_Wzor_harmonogramu_rzeczowo-finansowego.xlsx    0.013 MB
 • SIWZ.pdf    2.426 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2018-04-17_Ogloszenie_o_zam_nr_545928-N-2018.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-13 na:
  Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP III i ETAP IV

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu_etap_IV.zip    37.559 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu_etap_III.zip    37.884 MB
 • Zal_nr_9.1_i_9.2_do_SIWZ-Wzory_Umow.pdf    32.58 MB
 • SIWZ.pdf    2.284 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2018-04-13_Ogloszenie_o_zam_nr_544990-N-2018.pdf    0.122 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-12 na:
  "Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej w Gdańsku".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    348.424 MB
 • SIWZ.pdf    2.913 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-04-12_Ogloszenie_o_zam_nr_543703-N-2018.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 543070-N-2018 z dnia: 2018-04-11 na:
  Wymiana ogrodzenia w Żłobku nr 1, Przedszkolu nr 2 oraz Przedszkolu nr 21 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.543 MB
 • SIWZ.pdf    43.168 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.055 MB
 • 2018-04-11_Ogloszenie_o_zam_nr_543070-N-2018.pdf    0.163 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542479-N-2018 z dnia: 2018-04-11 na:
  Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - Etap V

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2056.67 MB
 • SIWZ.pdf    29.987 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2018-04-11_Ogloszenie_o_zam_nr_542479-N-2018.pdf    0.16 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542595-N-2018 z dnia: 2018-04-10 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 7 oraz remont chodników w ramach programu "Modernizacja chodników w Gdańsku"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    71.026 MB
 • SIWZ.pdf    49.15 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.189 MB
 • 2018-04-10_Ogloszenie_o_zam_nr_542595-N-2018.pdf    0.431 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542048-N-2018 z dnia: 2018-04-09 na:
  Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi przy ul. Kanapariusza 1 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu_.zip    50.485 MB
 • SIWZ.pdf    2.644 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2018-04-19_Zal_do_Pytania_i_odpowiedzi_1.pdf    1.267 MB
 • 2018-04-19_Pytania_i_odpowiedzi_4.pdf    0.212 MB
 • 2018-04-19_Pytania_i_odpowiedzi_3.pdf    0.303 MB
 • 2018-04-19_Pytania_i_odpowiedzi_2.pdf    0.563 MB
 • 2018-04-19_Pytania_i_odpowiedzi_1.pdf    0.535 MB
 • 2018-04-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.043 MB
 • 2018-04-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    6.809 MB
 • 2018-04-09_Ogloszenie_o_zam_nr_542048-N-2018.pdf    0.167 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 541443-N-2018 z dnia: 2018-04-06 na:
  "Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP I i ETAP II".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    154.057 MB
 • SIWZ_cz_2.pdf    2.929 MB
 • SIWZ_cz_1.pdf    1.589 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.067 MB
 • 2018-04-17_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    1.509 MB
 • 2018-04-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.207 MB
 • 2018-04-06_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_541443-N-2018.pdf    0.172 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 541306-N-2018 z dnia: 2018-04-06 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego pn.: "Przebudowa potoku Strzyża, na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika".

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500086566-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.127 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.744 MB
 • SIWZ.pdf    2.297 MB
 • 2018-04-19_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2018-04-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.671 MB
 • 2018-04-05_Ogloszenie_o_zam_nr_541306-N-2018.pdf    0.167 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 541288-N-2018 z dnia: 2018-04-06 na:
  Dostosowanie wybranych pomieszczeń SP nr 8 w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji wraz z modernizacją sanitariatów

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.103 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    57.889 MB
 • SIWZ.pdf    4.346 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finasowy.xlsx    0.024 MB
 • 2018-04-06_Ogloszenie_o_zam_nr_541288-N-2018.pdf    0.169 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 540762-N-2018 z dnia: 2018-04-05 na:
  Instalacja gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach Europejskiego Centrum Solidarności - Prace uzupełniające w budynku ECS w Gdańsku w trybie "zaprojektuj i zbuduj"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    2.946 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.094 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.057 MB
 • 2018-04-05_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_540762-N-2018.pdf    0.425 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 539647-N-2018 z dnia: 2018-04-05 na:
  Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.043 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    9.114 MB
 • SIWZ.pdf    29.519 MB
 • 2018-04-05_Ogloszenie_o_zam_nr_539647-N-2018.pdf    0.166 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 540704-N-2018 z dnia: 2018-04-05 na:
  Remont i budowa chodników oraz remont ulic na terenie Miasta Gdańska - ulice, Słonecznikowa, Altanki, Sienkiewicza, Sobótki- Etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500085606-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500088379-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500089189-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    4.743 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.111 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    163.339 MB
 • 2018-04-23_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    0.644 MB
 • 2018-04-23_Odpowiedzi_na_zaptytania_z_zalacznikami.zip    9.11 MB
 • 2018-04-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.303 MB
 • 2018-04-19_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.211 MB
 • 2018-04-05_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_540704-N-2018.pdf    0.436 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 149087-2018 z dnia: 2018-04-05 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu -G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 - III paczka zadań

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.205 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    87.263 MB
 • SIWZ.pdf    4.524 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.18 MB
 • 2018-04-09_Ogloszenie_o_zam_nr_149087-2018.pdf    0.083 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-04 na:
  Dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla przedszkola dla przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 w Gdańsku - Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12.pdf    1.116 MB
 • SIWZ.pdf    1.944 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-1.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2018-04-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    6.425 MB
 • 2018-04-04_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-065-144247.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 538673-N-2018 z dnia: 2018-03-29 na:
  Aranżacja wnętrz budynku pn.'Kunszt Wodny' w Gdańsku - wykończenie i wyposażenie - sala teatralna

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    335.081 MB
 • Zal_nr_11_Harm_rzecz-finsowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_10_3.docx    0.028 MB
 • Zal_nr_10_2.docx    0.024 MB
 • Zal_nr_10_1.docx    0.058 MB
 • SIWZ.pdf    3.501 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.061 MB
 • 2018-04-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.328 MB
 • 2018-04-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.394 MB
 • 2018-03-30_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_538673-N-2018.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 538049-N-2018 z dnia: 2018-03-29 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie 'Jaśniejszy Gdańsk' - edycja 2018 Etap 6

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    65.332 MB
 • SIWZ.pdf    6.269 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.306 MB
 • 2018-04-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.508 MB
 • 2018-03-29_Ogloszenie_o_zam_nr_538049-N-2018.pdf    0.429 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2018-04-03 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego do przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 w Gdańsku.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.141 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.121 MB
 • 2018-04-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.234 MB
 • 2018-04-03_Ogloszenie_o_zam_nr_2018-S_064-141988.pdf    0.072 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-04-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537030-N-2018 z dnia: 2018-03-27 na:
  "Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI. Budowa parkingu z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    62.87 MB
 • SIWZ.pdf    3.104 MB
 • Harmonogram_rczeczowo_finansowy.xlsx    0.016 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-03-27_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_537030-N-2018.pdf    0.429 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 536772-N-2018 z dnia: 2018-03-27 na:
  'Uporządkowanie terenu w pasie przejętym od Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Obrońców Westerplatte, w Gdańsku Nowym Porcie'

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.782 MB
 • SIWZ.pdf    2.676 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2018-03-27_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_536772-N-2018.pdf    0.118 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 536613-N-2018 z dnia: 2018-03-27 na:
  'Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego' w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.97 MB
 • SIWZ.pdf    2.486 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2018-03-27_Ogloszenie_o_zam_nr_536613-N-2018.pdf    0.118 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 535764-N-2018 z dnia: 2018-03-23 na:
  Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 2.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1928.539 MB
 • SIWZ.pdf    3.086 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finasnowy.xlsx    0.014 MB
 • 2018-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_535764-N-2018.pdf    0.426 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534873-N-2018 z dnia: 2018-03-22 na:
  Modernizacja budynku Przedszkola Nr 67 w Gdańsku, ul. Dworska 31

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    8.519 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.097 MB
 • SIWZ.pdf    3.893 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2018-03-29_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.067 MB
 • 2018-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_534873-N-2018.pdf    0.123 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534700-N-2018 z dnia: 2018-03-21 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego pn.: "Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników".

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    32.419 MB
 • SIWZ.pdf    2.486 MB
 • Dokumenty_edytowlane.docx    0.036 MB
 • 2018-03-21_Ogloszenie_o_zam_nr_534700-N-2018.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534657-N-2018 z dnia: 2018-03-21 na:
  Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 84 ul. Otomińska 72 w Gdańsku - poprawki wentylacji wg. protokółu Sanepidu.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.58 MB
 • SIWZ.pdf    2.743 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2018-03_Ogloszenie_o_zam_nr_534657-N-2018.pdf    0.121 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 058-128397 z dnia: 2018-03-23 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu "G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    427.726 MB
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.18 MB
 • SIWZ.pdf    4.26 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.216 MB
 • 2018-03-23_Ogloszenie_o_zam_nr_2018-S_058-128397.pdf    0.072 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S-056-123225 z dnia: 2018-03-21 na:
  Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    142.061 MB
 • Zal_nr_12_Harm_rzecz-fin_edytowalny.xlsx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    5.155 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2018-03-21_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S_056-123225.pdf    0.077 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 533170-N-2018 z dnia: 2018-03-19 na:
  Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    214.198 MB
 • SIWZ.pdf    2.96 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-03-19_Ogloszenie_o_zam_nr_533170-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 532164-N-2018 z dnia: 2018-03-16 na:
  Przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn. "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    725.62 MB
 • SIWZ.pdf    1.843 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2018-03-16_Ogloszenie_o_zam_nr_532164-N-2018.pdf    0.2 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/055-121748 z dnia: 2018-03-20 na:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap IV

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.634 MB
 • Siwz.pdf    3.413 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.181 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.129 MB
 • 2018-03-20_Ogloszenie_o_zam_nr_2018-055-21748.pdf    0.157 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 531597-N-2018 z dnia: 2018-03-15 na:
  Odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    88.983 MB
 • SIWZ.pdf    2.817 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2018-03-15_Ogloszenie_o_zam_nr_531597-N-2018.pdf    0.192 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 531063-N-2018 z dnia: 2018-03-14 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 5

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    45.426 MB
 • SIWZ.pdf    6.266 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.18 MB
 • 2018-03-23_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.34 MB
 • 2018-03-20_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.252 MB
 • 2018-03-14_Ogloszenie_o_zam_nr_531063-N-2018.pdf    0.196 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 530585-N-2018 z dnia: 2018-03-13 na:
  Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - Etap V

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1815.252 MB
 • SIWZ.pdf    3.032 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2018-03-13_Ogloszenie_o_zam_nr_530585-N-2018.pdf    0.191 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529575-N-2018 z dnia: 2018-03-12 na:
  "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 31", "Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku ul. Otomińska72"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1 postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.67 MB
 • SIWZ.pdf    4.394 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.06 MB
 • 2018-03-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.029 MB
 • 2018-03-12_Ogloszenie_o_zam_nr_529575-N-2018.pdf    0.202 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529457-N-2018 z dnia: 2018-03-09 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosła w Gdańsku" w ramach Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.611 MB
 • SIWZ.pdf    2.901 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2018-03-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529457-N-2018.pdf    0.195 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 528626-N-2018 z dnia: 2018-03-08 na:
  Modernizacja budynku Przedszkola Nr 58, w Gdańsku, ul. Szpaki 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.173 MB
 • SIWZ.pdf    2.367 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2018-03-16_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.536 MB
 • 2018-03-08_Ogloszenie_o_zam_nr_528626-N-2018.pdf    0.192 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 525714-N-2018 z dnia: 2018-03-02 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 4

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500055010-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    201.4 MB
 • SIWZ.pdf    6.216 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.137 MB
 • 2018-03-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.034 MB
 • 2018-03-13_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    50.124 MB
 • 2018-03-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.093 MB
 • 2018-03-02_Ogloszenie_o_zam_nr_525714-N-2018.pdf    0.455 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 525776-N-2018 z dnia: 2018-03-02 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego, na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    5.719 MB
 • SIWZ.pdf    2.096 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-03-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.041 MB
 • 2018-03-08_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.05 MB
 • 2018-03-02_Ogloszenie_o_zam_nr_525776-N-2018.pdf    0.192 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-03-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 524878-N-2018 z dnia: 2018-02-28 na:
  Budowa ul. Obotryckiej w Gdańsku w ramach zadania: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500057726-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.883 MB
 • SIWZ.pdf    2.878 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.126 MB
 • 2018-04-11_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.315 MB
 • 2018-03-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2018-03-15_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.063 MB
 • 2018-03-08_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.226 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.222 MB
 • 2018-02-28_Ogloszenie_o_zam_nr_524878-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 524124-N-2018 z dnia: 2018-02-27 na:
  Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    23.557 MB
 • SIWZ.pdf    2.851 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2018-02-27_Ogloszenie_o_zam_nr_524124-N-2018.pdf    0.198 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 041-089892 z dnia: 2018-02-28 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.978 MB
 • SIWZ.pdf    2.496 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.182 MB
 • 2018-03-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.081 MB
 • 2018-02-28_Ogloszenie_o_zam_nr_041-089892.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 040-087621 z dnia: 2018-02-27 na:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap III

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    52.542 MB
 • SIWZ.pdf    3.456 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.133 MB
 • 2018-03-06_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.064 MB
 • 2018-03-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.068 MB
 • 2018-02-27_Ogloszenie_o_zam_nr_040-087621.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 522531-N-2018 z dnia: 2018-02-23 na:
  "Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500052108-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.968 MB
 • SIWZ.pdf    2.571 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-03-14_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.3 MB
 • 2018-03-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.083 MB
 • 2018-03-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.04 MB
 • 2018-02-23_Ogloszenie_o_zam_nr_522531-N-2018.pdf    0.194 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 039-085404 z dnia: 2018-02-24 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.391 MB
 • SIWZ.pdf    2.374 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.099 MB
 • 2018-02-26_Ogloszenie_o_zam_nr_039-085404.pdf    0.104 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 521928-N-2018 z dnia: 2018-02-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500084453-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.944 MB
 • SIWZ.pdf    2.087 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.116 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.281 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    2.038 MB
 • 2018-02-22_Ogloszenie_o_zam_nr_521928-N-2018.pdf    0.185 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 521401-N-2018 z dnia: 2018-02-21 na:
  Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 60, ul. Chłopska 64 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.662 MB
 • SIWZ.pdf    2.368 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-03-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.029 MB
 • 2018-03-06_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.029 MB
 • 2018-03-06_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.042 MB
 • 2018-03-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.063 MB
 • 2018-02-21_Ogloszenie_o_zam_nr_521401-N-2018.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 521302-N-2018 z dnia: 2018-02-21 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Kanał ulgi dla potoku Strzyża - etap II"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500042572-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046791-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    5.806 MB
 • SIWZ.pdf    2.278 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.038 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.067 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_i_wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    0.252 MB
 • 2018-02-21_Ogloszenie_o_zam_nr_521302-N-2018.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520755-N-2018 z dnia: 2018-02-20 na:
  Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II) oraz całej ul. Zajęczej wraz z przebudową chodnika ul. Sarniej do ul. Czyżewskiego, w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    137.566 MB
 • SIWZ.pdf    2.736 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2018-03-02_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.279 MB
 • 2018-02-20_Ogloszenie_o_zam_nr_520755-N-2018.pdf    0.194 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 037-080706 z dnia: 2018-02-22 na:
  Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    108.12 MB
 • SIWZ.pdf    2.413 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.18 MB
 • 2018-02-22_Ogloszenie_o_zam_nr_037-080706.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 036-078645 z dnia: 2018-02-21 na:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap II

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    37.595 MB
 • SIWZ.pdf    3.397 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.132 MB
 • 2018-03-06_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.064 MB
 • 2018-03-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.068 MB
 • 2018-02-21_Ogloszenie_o_zam_nr_2018_S_036-078645.pdf    0.071 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520139-N-2018 z dnia: 2018-02-19 na:
  Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn: "Budowa zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowa zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.197 MB
 • SIWZ.pdf    1.887 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2018-02-19_Ogloszenie_o_zam_nr_520139-N-2018.pdf    0.178 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519536-N-2018 z dnia: 2018-02-16 na:
  Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożliwiającego dojście i dojazd do Domu Kultury Tybetańskiej w Gdańsku w ramach zadania "Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe. Budżet Obywatelski 2017."

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500088484-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.843 MB
 • SIWZ.pdf    2.621 MB
 • Dokumenty_edytowlne.docx    0.038 MB
 • 2018-02-22_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    5.479 MB
 • 2018-02-19_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    6.221 MB
 • 2018-02-16_Ogloszenie_o_zam_nr_519536-N-2018.pdf    0.19 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518550-N-2018 z dnia: 2018-02-16 na:
  "Place zabaw i zielone skwery Oliwy - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Husa i Derdowskiego w Gdańsku" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    32.729 MB
 • SIWZ.pdf    2.547 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2018-02-21_Odpowiedz_na_pytanie.pdf    0.267 MB
 • 2018-02-20_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    3.065 MB
 • 2018-02-16_Ogloszenie_o_zam_nr_518550-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518970-N-2018 z dnia: 2018-02-15 na:
  Oświetlenie lampami LED odcinka ul. Zawodzie, w ramach zadania: Ciemno i strasznie, Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046786-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    87.995 MB
 • SIWZ.pdf    2.615 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.12 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2018-03-05_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.034 MB
 • 2018-02-15_Ogloszenie_o_zam_nr_518970-N-2018.pdf    0.191 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 034-074035 z dnia: 2018-02-17 na:
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2019 Etap I

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2018/S 043-094583

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    60.753 MB
 • SIWZ.pdf    3.383 MB
 • Dokumenty_edytowlne.docx    0.133 MB
 • 2018-03-06_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.063 MB
 • 2018-02-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.075 MB
 • 2018-02-19_Ogloszenie_o_zam_nr_034-074035.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 033-071449 z dnia: 2018-02-14 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego do przedszkola modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - "Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.83 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.125 MB
 • 2018-02-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.576 MB
 • 2018-02-16_Ogloszenie_o_zam_nr_033-071449.pdf    0.091 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518116-N-2018 z dnia: 2018-02-14 na:
  Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500043292-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    363.387 MB
 • SIWZ.pdf    2.66 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.098 MB
 • 2018-03-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.039 MB
 • 2018-03-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.076 MB
 • 2018-03-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.176 MB
 • 2018-03-02_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.385 MB
 • 2018-03-02_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    11.408 MB
 • 2018-02-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2018-02-27_Wyjasnienia_i_zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.164 MB
 • 2018-02-21_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2018-02-14_Ogloszenie_o_zam_nr_518116-N-2018.pdf    0.191 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 517313-N-2018 z dnia: 2018-02-13 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 3

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja z otwarcia ofert - po korekcie

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    69.036 MB
 • SIWZ.pdf    2.863 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.163 MB
 • 2018-02-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.097 MB
 • 2018-02-13_Ogloszenie_o_zam_nr_517313-N-2018.pdf    0.198 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 517794-N-2018 z dnia: 2018-02-13 na:
  Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.404 MB
 • SIWZ.pdf    3.193 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2018-02-13_Ogloszenie_o_zam_nr_517794-N-2018.pdf    0.197 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 517771-N-2018 z dnia: 2018-02-13 na:
  Koncepcja rozdziału systemów odwodnieniowych na Wyspie Sobieszewskiej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500042773-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500088451-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    6.867 MB
 • SIWZ.pdf    1.778 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.109 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2018-02-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.061 MB
 • 2018-02-13_Ogloszenie_o_zam_nr_517771-N-2018.pdf    0.176 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 031-067946 z dnia: 2018-02-14 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 na cele społeczne" w ramach projektu: "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2018-048328

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.12 MB
 • SIWZ.pdf    3.464 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.193 MB
 • 2018-03-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.661 MB
 • 2018-03-28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.074 MB
 • 2018-03-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.037 MB
 • 2018-03-15_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.085 MB
 • 2018-02-14_Ogloszenie_o_zam_nr_031-067946.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 031-067726 z dnia: 2018-02-14 na:
  Dokumentacja projektowa na urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ul. Buczka w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    41.918 MB
 • SIWZ.pdf    3.066 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.198 MB
 • 2018-03-29_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.051 MB
 • 2018-02-14_Ogloszenie_o_zam_nr_031-067726.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 516262-N-2018 z dnia: 2018-02-09 na:
  Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku, ul. Wąsowicza 30 (Szkoła Podstawowej nr 35) wraz z robotami dodatkowymi w ramach zadania: Modernizacja w obiektach oświatowych

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500077005-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.815 MB
 • SIWZ.pdf    30.088 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.116 MB
 • 2018-02-09_Ogloszenie_o_zam_nr_516262-N-2018.pdf    0.198 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 030-064362 z dnia: 2018-02-13 na:
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    479.491 MB
 • SIWZ.pdf    3.472 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.256 MB
 • 2018-03-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.296 MB
 • 2018-03-09_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.069 MB
 • 2018-03-09_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    7.514 MB
 • 2018-02-28_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.035 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 516380-N-2018 z dnia: 2018-02-09 na:
  Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski w Gdańsku wraz z wymianą sieci wodociągowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    69.657 MB
 • SIWZ.pdf    3.038 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-02-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.082 MB
 • 2018-02-09_Ogloszenie_o_zam_nr_516380-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515995-N-2018 z dnia: 2018-02-08 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - etap II."

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.574 MB
 • SIWZ.pdf    2.408 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2018-02-08_Ogloszenie_o_zam_nr_515995-N-2018.pdf    0.183 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515967-N-2018 z dnia: 2018-02-08 na:
  "Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 w Gdańsku" oraz "Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków w Gdańsku ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dulin'a wraz z oświetleniem całej trasy" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500032400-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500042752-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    83.598 MB
 • SIWZ.pdf    2.768 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.124 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.052 MB
 • 2018-02-27_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.097 MB
 • 2018-02-16_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.181 MB
 • 2018-02-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.083 MB
 • 2018-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.046 MB
 • 2018-02-08_Ogloszenie_o_zam_nr_515967-N-2018.pdf    0.195 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515948-N-2018 z dnia: 2018-02-08 na:
  "NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM" - Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500089084-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    49.59 MB
 • SIWZ.pdf    2.814 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2018-02-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.038 MB
 • 2018-02-08_Ogloszenie_o_zam_nr_515948-N-2018.pdf    0.194 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515060-N-2018 z dnia: 2018-02-07 na:
  Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500089170-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    38.724 MB
 • SIWZ.pdf    2.639 MB
 • Dokumenty_edytowalne_.docx    0.037 MB
 • 2018-02-09_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.976 MB
 • 2018-02-08_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    3.964 MB
 • 2018-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_515060-N-2018.pdf    0.187 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515069-N-2018 z dnia: 2018-02-02 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa potoku Strzelniczka na odcinku od rzeki Strzelenki do zbiornika retencyjnego Strzelniczka II"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500059986-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    43.88 MB
 • SIWZ.pdf    2.355 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2018-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_515069-N-2018.pdf    0.18 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 513652-N-2018 z dnia: 2018-02-02 na:
  Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Cześć nr 1 Nowy Park na Przymorzu Małym - zagospodarowanie terenu parku nad Potokiem Oliwskim w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Część nr 2 Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych przy ul. Gospody blok nr 6 w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500025757-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500033376-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.594 MB
 • SIWZ.pdf    4.322 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.406 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.037 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ_1.zip    0.064 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_513652-N-2018.pdf    0.205 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 513638-N-2018 z dnia: 2018-02-02 na:
  Pierwszy w Gdańsku PUMPTRACK - Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500088551-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    13.691 MB
 • SIWZ.pdf    2.913 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-02-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.269 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_513638-N-2018.pdf    0.192 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 513229-N-2018 z dnia: 2018-02-02 na:
  Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI. Budowa parkingu z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz "Siłownia przy Pomorskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    73.809 MB
 • SIWZ.pdf    5.029 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2018-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    1.564 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_513229-N-2018.pdf    0.211 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 513354-N-2018 z dnia: 2018-02-02 na:
  Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie - wyposażenie stałe wraz z robotami towarzyszącymi

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500035522-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500037788-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500043035-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046879-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500051039-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500056430-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    468.615 MB
 • SIWZ.pdf    2.659 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.125 MB
 • 2018-03-20_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.296 MB
 • 2018-03-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.032 MB
 • 2018-03-15_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.062 MB
 • 2018-03-08_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.036 MB
 • 2018-03-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.825 MB
 • 2018-03-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-02-20_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.257 MB
 • 2018-02-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_513354-N-2018.pdf    0.192 MB
 • .~lock.informacja o wyborze - strona.html#    0 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-02-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 512246-N-2018 z dnia: 2018-01-31 na:
  Jasieński Park - odwodnienie - zadanie realizowane, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500027351-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500084490-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.242 MB
 • SIWZ.pdf    2.821 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.121 MB
 • 2018-02-06_Zmiana_tresc_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2018-01-31_Ogloszenie_o_zam_nr_512246-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 023-048616 z dnia: 2018-02-02 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.32 MB
 • SIWZ.pdf    2.765 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.196 MB
 • 2018-03-29_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.053 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_zam_nr_023-048616.pdf    0.099 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 511722-N-2018 z dnia: 2018-01-31 na:
  Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500060107-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.985 MB
 • Zalaczniki do przetargu.zip    19.569 MB
 • SIWZ.pdf    2.708 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2018-02-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.972 MB
 • 2018-01-31_Ogloszenie_o_zam_nr_511722-N-2018.pdf    0.193 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 022-046299 z dnia: 2018-02-01 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    51.643 MB
 • SIWZ.pdf    3.058 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.182 MB
 • 2018-03-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.126 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.241 MB
 • 2018-02-27_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.04 MB
 • 2018-02-01_Ogloszenie_o_zam_nr_022-046299.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 510924-N-2018 z dnia: 2018-01-29 na:
  'Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego' w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r.', 'Trzy w jednym - budowa placu zabaw przy SP nr 27, ul. Srebrniki w Gdańsku w ramach zadania Budżet Obywatelski 2017r.'

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500027122-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500033659-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 postępowania.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia numer: 500086231-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    63.548 MB
 • SIWZ.pdf    4.831 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.058 MB
 • 2018-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.059 MB
 • 2018-02-14_Odpowiedzi_na_zapytania_2.zip    0.58 MB
 • 2018-02-14_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.031 MB
 • 2018-02-06_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.042 MB
 • 2018-01-31_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.037 MB
 • 2018-01-29_Ogloszenie-o_zam_nr_510924-N-2018.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 021-044126 z dnia: 2018-01-31 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej - Klubu Aktywnego Mieszkańca w ramach rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.289 MB
 • SIWZ.pdf    2.926 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.176 MB
 • 2018-01-31_Ogloszenie_o_zam_nr_021-044126.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 019-038901 z dnia: 2018-01-27 na:
  Dostawa i montaż wyposażenia dla przedszkola przy ul. Kolorowej w Gdańsku - Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    4.033 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2018-02-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-02-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.069 MB
 • 2018-02-28_Odpowiedz_na_zapytanie_2.pdf    0.027 MB
 • 2018-02-28_Odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf    0.027 MB
 • 2018-02-15_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    3.842 MB
 • 2018-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie_2.pdf    0.026 MB
 • 2018-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf    0.025 MB
 • 2018-01-27-Ogloszenie_o_zam_nr_2018_S_019-038901.pdf    0.064 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 017-034963 z dnia: 2018-01-25 na:
  Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.217 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    43.67 MB
 • SIWZ.pdf    3.613 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.doc    0.179 MB
 • 2018-03-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.134 MB
 • 2018-02-27_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.033 MB
 • 2018-01-25_Ogloszenie_o_zam_nr_017-034963.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 017-034934 z dnia: 2018-01-25 na:
  Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Buczka 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom Sąsiedzki, w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0003/17 z dnia 30.06.2017r.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    15.317 MB
 • SIWZ.pdf    3.319 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.198 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 017-034860 z dnia: 2018-01-25 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.183 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.999 MB
 • SIWZ.pdf    2.596 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • 2018-01-25_Ogloszenie_o_zam_nr_017-034860.pdf    0.107 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 506977-N-2018 z dnia: 2018-01-18 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: "Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku Kowalskim" wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnieniami oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500042358-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.098 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    27.336 MB
 • SIWZ.pdf    2.179 MB
 • 2018-01-18_Ogloszenie_o_zam_nr_506977-N-2018.pdf    0.182 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 013-024722 z dnia: 2018-01-19 na:
  Budowa Węzła Integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi w tym: 1)Budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem i oświetleniem 2)Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" stojaków dla rowerów wraz z wiatą parkingową 3)Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" monitoringu parkingu dla pojazdów osobowych

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.doc    0.521 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    51.286 MB
 • SIWZ.pdf    4.351 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.doc    0.18 MB
 • 2018-02-19_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.139 MB
 • 2018-02-19_Odpowiedzi_na_zapytania_1.zip    1.158 MB
 • 2018-01-19_Ogloszenie_o_zam_nr_013-024722.pdf    0.103 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 506450-N-2018 z dnia: 2018-01-17 na:
  Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ulica Emilii Hoene

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500044433-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.09 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.965 MB
 • SIWZ.pdf    3.094 MB
 • 2018-01-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.034 MB
 • 2018-01-17_ogloszenie_o_zam_nr-506450-N-2018.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 012-023053 z dnia: 2018-01-18 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.184 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    73.621 MB
 • SIWZ.pdf    2.677 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • 2018-02-26_Zmiana_tresc_SIWZ.pdf    0.037 MB
 • 2018-01-18_Ogloszenie_o_zam_nr_012-023053.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 012-023050 z dnia: 2018-01-18 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodna, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.184 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    76.47 MB
 • SIWZ.pdf    2.686 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.135 MB
 • 2018-02-26_Zmiana_tresc_SIWZ.pdf    0.036 MB
 • 2018-01-18_Ogloszenie_o_zam_nr_012-023050.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503678-N-2018 z dnia: 2018-01-11 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500055624-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    61.533 MB
 • SIWZ.pdf    3.159 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.354 MB
 • 2018-01-11_Ogloszenie_o_zam_nr_503678-N-2018.pdf    0.15 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503954-N-2018 z dnia: 2018-01-11 na:
  Kompleksowa przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86 ul. Wielkopolska 20 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500039687-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.493 MB
 • SIWZ.pdf    2.866 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.252 MB
 • 2018-01-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.499 MB
 • 2018-01-11_Ogloszenie_o_zam_nr_503954-N-2018.pdf    0.146 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503679-N-2018 z dnia: 2018-01-10 na:
  Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500017310-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500056309-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    95.345 MB
 • SIWZ.pdf    3.234 MB
 • Dokumenty edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2018-01-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.105 MB
 • 2018-01-26_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.713 MB
 • 2018-01-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.144 MB
 • 2018-01-23_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.296 MB
 • 2018-01-23_Odpowiedzi_na_zapytania_1.zip    44.193 MB
 • 2018-01-10_Ogloszenie_o_zam_nr_503679-N-2018.pdf    0.149 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 502617-N-2018 z dnia: 2018-01-10 na:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku - Program budowy boisk

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500008088-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500016976-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500017470-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500020270-N-2018

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500088730-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    20.35 MB
 • SIWZ.pdf    2.803 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.055 MB
 • 2018-01-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.282 MB
 • 2018-01-26_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    18.146 MB
 • 2018-01-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-01-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.037 MB
 • 2018-01-10_Ogloszenie_o_zam_nr_502617-N-2018.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 500079-N-2018 z dnia: 2018-01-02 na:
  Rozbudowa ul. Szerokiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500011296-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500017475-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500034420-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500055791-N-2018

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    100.999 MB
 • SIWZ.pdf    3.075 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
 • 2018-03-14_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia ofert.pdf    0.033 MB
 • 2018-02-15_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_realizacji_i_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.052 MB
 • 2018-01-30_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.083 MB
 • 2018-01-24_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.042 MB
 • 2018-01-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.028 MB
 • 2018-01-19_Odpowiedzi na zapytania.zip    0.155 MB
 • 2018-01-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.195 MB
 • 2018-01-15_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    11.203 MB
 • 2018-01-15_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.173 MB
 • 2018-01-02_Ogloszenie_o_zam_nr_500079-N-2018.pdf    0.154 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2018-01-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 633078-N-2017 z dnia: 2017-12-27 na:
  Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski w Gdańsku wraz z wymianą sieci wodociągowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    69.775 MB
 • SIWZ.pdf    3.035 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-01-16_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.058 MB
 • 2017-12-27_Ogloszenie_o_zam_nr_633078-N-2017.pdf    0.149 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 247-517223 z dnia: 2017-12-23 na:
  Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku - etap I - przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną oraz przebudowa ul. Chmielnej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2018-014658

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 064-141800

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    780.62 MB
 • SIWZ.pdf    4.03 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.doc    0.456 MB
 • 2018-04-03_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nr_2018S-064-141800.pdf    0.102 MB
 • 2018-02-06_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.561 MB
 • 2018-02-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2018-02-02_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-02-02_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2018-01-26_Zmiana_tresci_SIWZ-termin_skladania_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2018-01-26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.071 MB
 • 2018-01-26_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.zip    3.743 MB
 • 2018-01-19_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.47 MB
 • 2018-01-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.22 MB
 • 2018-01-10_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.372 MB
 • 2017-12-27_Ogloszenie_o_zam_nr_247-517223.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 634619-N-2017 z dnia: 2017-12-20 na:
  Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500021655-N-2018

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500022428-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.295 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.128 MB
 • 2017-12-20_Ogloszenie_o_zam_nr_634619-N-2017.pdf    0.131 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 245-512199 z dnia: 2017-12-21 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:"Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej w Gdańsku" oraz "Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowatorów na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Kartuskiej w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    52.025 MB
 • SIWZ.pdf    3.313 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.18 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2018-04-13_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.162 MB
 • 2018-01-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.079 MB
 • 2018-01-19_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    2.197 MB
 • 2017-12-21_Ogloszenie_o_zam_nr_245-512199.pdf    0.079 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 634118-N-2017 z dnia: 2017-12-19 na:
  Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500058763-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    165.532 MB
 • SIWZ.pdf    2.857 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.046 MB
 • 2017-12-19_Ogloszenie_o_zam_nr_634118-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 632310-N-2017 z dnia: 2017-12-15 na:
  Budowa oświetlenia ulic w programie "Jaśniejszy Gdańsk" - edycja 2018 Etap 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500039119-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    62.476 MB
 • SIWZ.pdf    5.438 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.129 MB
 • 2017-12-28_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.037 MB
 • 2017-12-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.199 MB
 • 2017-12-15_Ogloszenie_o_zam_nr_632310-N-2017.pdf    0.15 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 243-505121 z dnia: 2017-12-19 na:
  Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    649.573 MB
 • SIWZ.pdf    3.613 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.206 MB
 • 2018-01-18_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.zip    12.414 MB
 • 2018-01-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.043 MB
 • 2018-01-12_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2018-01-12_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.094 MB
 • 2018-01-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.257 MB
 • 2017-12-19_Ogloszenie_o_zam_nr_243-505121.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 632680-N-2017 z dnia: 2017-12-14 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja chodników dla ulic Radosnej, Świbnieńskiej, Falcka Polonusa w ramach Programu budowy i modernizacji chodników - edycja 2018

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.164 MB
 • SIWZ.pdf    2.022 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-12-14_Ogloszenie_o_zam_nr_632680-N-2017.pdf    0.137 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 629184-N-2017 z dnia: 2017-12-08 na:
  Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM IIIC

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.79 MB
 • SIWZ.pdf    2.772 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2018-01-18_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.039 MB
 • 2017-12-08_Ogloszenie_o_zam_nr_629184-N-2017.pdf    0.147 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 238-494056 z dnia: 2017-12-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.773 MB
 • SIWZ.pdf    4.54 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 628532-N-2017 z dnia: 2017-12-07 na:
  Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska w podziale na : Modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z przebudową sieci wodociągowej, Modernizację jezdni i chodników ul. Przędzalniczej, Realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" kanalizacji deszczowej w ul. Złotników i Przędzalniczej, Modernizację chodników przy ul. Tartacznej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500075506-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu cz. 1 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2 postępowania

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500027522-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    97.346 MB
 • SIWZ.pdf    1.748 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.142 MB
 • 2018-01-17_Informacja_o_uniewaznieniu_cz._1_postepowania.pdf    0.039 MB
 • 2017-12-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.37 MB
 • 2017-12-19_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.132 MB
 • 2017-12-14_Zmiana_tresci_SIWZ_2.zip    0.596 MB
 • 2017-12-14_Zmiana_tresci_SIWZ_1.zip    1.985 MB
 • 2017-12-07_Ogloszenie_o_zam_nr_628532-N-2017.pdf    0.152 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 627461-N-2017 z dnia: 2017-12-05 na:
  Dostawa sprzętu i akcesoriów na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500081959-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.418 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2017-12-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.028 MB
 • 2017-12-05_Ogloszenie_o_zam_nr_627461-N-2017.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624850-N-2017 z dnia: 2017-12-01 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500021623-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.576 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_624850-N-2017.pdf    0.172 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624086-N-2017 z dnia: 2017-11-29 na:
  Budowa toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78 od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500070902-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu cz. 2 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500028398-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1203.425 MB
 • SIWZ.pdf    3.846 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.205 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_zam_nr_624086-N-2017.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624133-N-2017 z dnia: 2017-11-29 na:
  Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk Stogi

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    273.022 MB
 • SIWZ.pdf    3.464 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.063 MB
 • 2018-02-21_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.248 MB
 • 2017-12-13_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.035 MB
 • 2017-12-13_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.054 MB
 • 2017-12-07_Odpowiedzi_na_zapytanie.pdf    0.05 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_zam_nr_624133-N-2017.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 231-480900 z dnia: 2017-12-01 na:
  Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1212.177 MB
 • SIWZ.pdf    8.589 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.085 MB
 • 2018-03-30_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.039 MB
 • 2018-02-07_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.089 MB
 • 2018-02-06_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2018-01-31_Odpowiedzi_na_zapytania_2.zip    216.598 MB
 • 2018-01-31_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    3.123 MB
 • 2018-01-26_Zmiana_tresci_siwz.pdf    0.288 MB
 • 2018-01-26_Zalaczniki_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    111.367 MB
 • 2018-01-26_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2018-01-26_Odpowiedzi_na zapytania.pdf    2.594 MB
 • 2018-01-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.065 MB
 • 2018-01-17_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2018-01-16_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.zip    41.787 MB
 • 2017-12-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2017-12-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-12-21_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    3.62 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_231-480900.pdf    0.075 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 231-481750 z dnia: 2017-12-01 na:
  Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: "Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 046-101457

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.873 MB
 • SIWZ.pdf    2.068 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.239 MB
 • 2017-12-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.142 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_231-481750.pdf    0.07 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 228-474499 z dnia: 2017-11-28 na:
  Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 075-166236

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    86.711 MB
 • SIWZ.pdf    5.875 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2018-01-19_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.205 MB
 • 2018-01-16_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.055 MB
 • 2018-01-16_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2018-01-16_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.178 MB
 • 2017-12-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.062 MB
 • 2017-12-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-28_Ogloszenie_o_zam_nr_228-474499.pdf    0.076 MB
 • 2017-01-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 620017-N-2017 z dnia: 2017-11-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi rowerowej i chodnika w ciągu al. Gen J. Hallera w Gdańsku na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Gdańskiej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500002139-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    32.281 MB
 • SIWZ.pdf    4.127 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-11-22_Ogloszenie_o_zam_nr_620017-N-2017.pdf    0.131 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 617172-N-2017 z dnia: 2017-11-17 na:
  Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500063013-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500011743-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    54.891 MB
 • SIWZ.pdf    2.849 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.048 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.055 MB
 • 2017-11-17_Ogloszenie_o_zam_nr_617172-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 614656-N-2017 z dnia: 2017-11-13 na:
  Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. "trzeciej jezdni"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500079712-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.278 MB
 • SIWZ.pdf    3.09 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.224 MB
 • 2017-11-23_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_1.pdf    0.141 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.039 MB
 • 2017-11-21_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.039 MB
 • 2017-11-13_Ogloszenie_o_zam_nr_614656-N-2017.pdf    0.118 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 612805-N-2017 z dnia: 2017-11-08 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja chodników w ramach Program budowy i modernizacji

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500060284-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. 2

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. 3

 • Informacja o unieważnieniu cz. 4 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500014808-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    15.907 MB
 • SIWZ.pdf    4.712 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.127 MB
 • 2017-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.308 MB
 • 2017-11-08_Ogloszenie_o_zam_nr_612805-N-2017.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 612030-N-2017 z dnia: 2017-11-07 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abrahama w ramach zadania pn. "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500008050-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.838 MB
 • SIWZ.pdf    3.89 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-11-07_Ogloszenie_o_zam_nr_612030-N-2017.pdf    0.109 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 611619-N-2017 z dnia: 2017-11-07 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja ul. Chłopskiej w Gdańsku na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża - Jagiellońska oraz Jagiellońska - Piastowska (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500075036-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.332 MB
 • SIWZ.pdf    2.102 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-11-07_Ogloszenie_o_zam_nr_611619-N-2017.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 610228-N-2017 z dnia: 2017-11-02 na:
  Wykonawstwo zastępcze usunięcia wad i usterek - w ramach zakończonego zadania pn.: "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska km 2 +2680 - 9+828"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500060234-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500080102-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zamienny_kosztorys_ofertowy_Kanal_Raduni.xlsx    0.016 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1124.453 MB
 • Zal_kosztorys_ofertowy.xlsx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    2.81 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    1.032 MB
 • 2017-11-02_Ogloszenie_o_zam_nr_610228-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 609467-N-2017 z dnia: 2017-10-31 na:
  Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500074002-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.64 MB
 • SIWZ.pdf    2.975 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.063 MB
 • 2017-11-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.247 MB
 • 2017-11-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.035 MB
 • 2017-10-31_Ogloszenie_o_zam_nr_609467-N-2017.pdf    0.149 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 609031-N-2017 z dnia: 2017-10-31 na:
  Dostawa wraz z uruchomieniem na stanowiskach wyposażenia komputerowego do żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500074114-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.885 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.025 MB
 • 2017-10-31_Ogloszenie_o_zam_nr_609031-N-2017.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 608866-N-2017 z dnia: 2017-10-30 na:
  Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500061449-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500077117-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500082222-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500068095-N-2018

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    368.837 MB
 • SIWZ.pdf    3.249 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.08 MB
 • 2017-12-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.04 MB
 • 2017-12-27_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.036 MB
 • 2017-12-22_Odpowiedzi_na_zapytania_2.zip    0.455 MB
 • 2017-12-22_Odpowiedzi_na_zapytania_1.zip    1.515 MB
 • 2017-12-18_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.039 MB
 • 2017-12-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    46.288 MB
 • 2017-12-07_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.001 MB
 • 2017-12-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.04 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.437 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.535 MB
 • 2017-11-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.04 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.052 MB
 • 2017-11-15_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.059 MB
 • 2017-11-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.15 MB
 • 2017-10-30_Ogloszenie_o_zam_nr_608866-N-2017.pdf    0.148 MB
 • 2017-01-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 208-430858 z dnia: 2017-10-28 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 013-026148

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.56 MB
 • SIWZ.pdf    2.392 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.243 MB
 • 2017-11-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.035 MB
 • 2017-10-30 Ogloszenie o zam nr 208-430858.pdf    0.072 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 606027-N-2017 z dnia: 2017-10-24 na:
  Dostawa pełnego wyposażenia dla żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500065174-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.558 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.103 MB
 • 2017-10-24_Ogloszenie_o_zam_nr_606027-N-2017.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 604753-N-2017 z dnia: 2017-10-20 na:
  Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    158.591 MB
 • SIWZ.pdf    2.486 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-10-20_Ogloszenie_o_zam_nr_604753-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 604375-N-2017 z dnia: 2017-10-19 na:
  Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Polanki 121

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500071918-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    215.804 MB
 • SIWZ.pdf    3.151 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.068 MB
 • 2017-10-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.104 MB
 • 2017-10-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.488 MB
 • 2017-10-19_Ogloszenie_o_zam_nr_604375-N-2017.pdf    0.154 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 202-416071 z dnia: 2017-10-20 na:
  Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.482 MB
 • SIWZ.pdf    2.443 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.091 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.057 MB
 • 2017-11-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.037 MB
 • 2017-10-20_Ogloszenie_o_zam_nr_202-416071.pdf    0.078 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 600674-N-2017 z dnia: 2017-10-11 na:
  Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500049109-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500058986-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    474.109 MB
 • SIWZ.pdf    5.452 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-10-26_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.177 MB
 • 2017-10-25_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.057 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    8.568 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.23 MB
 • 2017-10-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.514 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_nr_600674-N-2017.pdf    0.155 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 600533-N-2017 z dnia: 2017-10-11 na:
  Budowa układu drogowego dla obsługi przedszkola przy ul. St. Dąbka (etap III) wraz z "owalem" przylegającym do dz. nr 1107 obr. 0074.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500049033-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500070163-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    294.753 MB
 • SIWZ.pdf    5.454 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.126 MB
 • 2017-10-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.231 MB
 • 2017-10-25_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    7.236 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_nr_600533-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 195-399695 z dnia: 2017-10-11 na:
  Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 046-100251

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    342.707 MB
 • SIWZ.pdf    6.567 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.079 MB
 • 2018-02-08_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.102 MB
 • 2017-12-19_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.071 MB
 • 2017-12-12_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.068 MB
 • 2017-12-04_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    125.475 MB
 • 2017-11-30_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.22 MB
 • 2017-11-29_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.064 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.162 MB
 • 2017-11-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-11-20_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.059 MB
 • 2017-11-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.519 MB
 • 2017-11-08_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.209 MB
 • 2017-11-08_Zmiana_tresci_SIWZ_1.zip    195.798 MB
 • 2017-11-08_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.089 MB
 • 2017-11-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.351 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_195-399695.pdf    0.08 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 195-399691 z dnia: 2017-10-11 na:
  Regulacja rowu M-4 na odcinku od rowu M do zbiornika retencyjnego "Rębiechowo" w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2018/S 029-062587

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    115.633 MB
 • SIWZ.pdf    5.866 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.068 MB
 • 2018-01-12_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.097 MB
 • 2017-11-29_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.073 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.16 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.064 MB
 • 2017-11-22_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.533 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.36 MB
 • 2017-11-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2017-11-14_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.111 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_195-399691.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 598347-N-2017 z dnia: 2017-10-06 na:
  Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku ul. Mjr. Słabego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046618-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500047569-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500075136-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    22.234 MB
 • SIWZ.pdf    2.791 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-10-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.154 MB
 • 2017-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.146 MB
 • 2017-10-06_Ogloszenie_o_zam_598347-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska
     Nowe ogłoszenia
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-04-23
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500089189-N-2018 z dnia 2018-04-23
  Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowe... z dnia 2018-04-23
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski