Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu 629184-N-2017 z dnia: 2017-12-08 na:
  Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM IIIC

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.79 MB
 • SIWZ.pdf    2.772 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2017-12-08_Ogloszenie_o_zam_nr_629184-N-2017.pdf    0.147 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 238-494056 z dnia: 2017-12-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki, a Węzłem Kowale"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.773 MB
 • SIWZ.pdf    4.54 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 628532-N-2017 z dnia: 2017-12-07 na:
  Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska w podziale na : Modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z przebudową sieci wodociągowej, Modernizację jezdni i chodników ul. Przędzalniczej, Realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" kanalizacji deszczowej w ul. Złotników i Przędzalniczej, Modernizację chodników przy ul. Tartacznej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    97.346 MB
 • SIWZ.pdf    1.748 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.14 MB
 • 2017-12-07_Ogloszenie_o_zam_nr_628532-N-2017.pdf    0.152 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 627461-N-2017 z dnia: 2017-12-05 na:
  Dostawa sprzętu i akcesoriów na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.418 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2017-12-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.028 MB
 • 2017-12-05_Ogloszenie_o_zam_nr_627461-N-2017.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624850-N-2017 z dnia: 2017-12-01 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.576 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_624850-N-2017.pdf    0.172 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-12-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624086-N-2017 z dnia: 2017-11-29 na:
  Budowa toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78 od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500070902-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1203.425 MB
 • SIWZ.pdf    3.846 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.205 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_zam_nr_624086-N-2017.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 624133-N-2017 z dnia: 2017-11-29 na:
  Budowa nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk Stogi

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    273.022 MB
 • SIWZ.pdf    3.464 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.063 MB
 • 2017-12-07_Odpowiedzi_na_zapytanie.pdf    0.05 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_zam_nr_624133-N-2017.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 231-480900 z dnia: 2017-12-01 na:
  Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVa

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1212.177 MB
 • SIWZ.pdf    8.589 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.085 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_231-480900.pdf    0.075 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 231-481750 z dnia: 2017-12-01 na:
  Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: "Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.873 MB
 • SIWZ.pdf    2.068 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.239 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_231-481750.pdf    0.07 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 228-474499 z dnia: 2017-11-28 na:
  Przebudowa rowu R-3 w Gdańsku - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    86.711 MB
 • SIWZ.pdf    5.875 MB
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-11-28_Ogloszenie_o_zam_nr_228-474499.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 620017-N-2017 z dnia: 2017-11-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi rowerowej i chodnika w ciągu al. Gen J. Hallera w Gdańsku na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Gdańskiej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    32.281 MB
 • SIWZ.pdf    4.127 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-11-22_Ogloszenie_o_zam_nr_620017-N-2017.pdf    0.131 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 617172-N-2017 z dnia: 2017-11-17 na:
  Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500063013-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    54.891 MB
 • SIWZ.pdf    2.849 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.048 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.055 MB
 • 2017-11-17_Ogloszenie_o_zam_nr_617172-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 614656-N-2017 z dnia: 2017-11-13 na:
  Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. "trzeciej jezdni"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.278 MB
 • SIWZ.pdf    3.09 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.224 MB
 • 2017-11-23_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_1.pdf    0.141 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.039 MB
 • 2017-11-21_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.039 MB
 • 2017-11-13_Ogloszenie_o_zam_nr_614656-N-2017.pdf    0.118 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 612805-N-2017 z dnia: 2017-11-08 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja chodników w ramach Program budowy i modernizacji

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500060284-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    15.907 MB
 • SIWZ.pdf    4.712 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.127 MB
 • 2017-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.308 MB
 • 2017-11-08_Ogloszenie_o_zam_nr_612805-N-2017.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 612030-N-2017 z dnia: 2017-11-07 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abrahama w ramach zadania pn. "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.838 MB
 • SIWZ.pdf    3.89 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-11-07_Ogloszenie_o_zam_nr_612030-N-2017.pdf    0.109 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 611619-N-2017 z dnia: 2017-11-07 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja ul. Chłopskiej w Gdańsku na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża - Jagiellońska oraz Jagiellońska - Piastowska (jezdnia w kierunku Sopotu) w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.332 MB
 • SIWZ.pdf    2.102 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-11-07_Ogloszenie_o_zam_nr_611619-N-2017.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 610228-N-2017 z dnia: 2017-11-02 na:
  Wykonawstwo zastępcze usunięcia wad i usterek - w ramach zakończonego zadania pn.: "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska km 2 +2680 - 9+828"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500060234-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zamienny_kosztorys_ofertowy_Kanal_Raduni.xlsx    0.016 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1124.453 MB
 • Zal_kosztorys_ofertowy.xlsx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    2.81 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    1.032 MB
 • 2017-11-02_Ogloszenie_o_zam_nr_610228-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-11-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 609467-N-2017 z dnia: 2017-10-31 na:
  Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.64 MB
 • SIWZ.pdf    2.975 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.063 MB
 • 2017-11-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.247 MB
 • 2017-11-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.035 MB
 • 2017-10-31_Ogloszenie_o_zam_nr_609467-N-2017.pdf    0.149 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 609031-N-2017 z dnia: 2017-10-31 na:
  Dostawa wraz z uruchomieniem na stanowiskach wyposażenia komputerowego do żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.885 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.025 MB
 • 2017-10-31_Ogloszenie_o_zam_nr_609031-N-2017.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 608866-N-2017 z dnia: 2017-10-30 na:
  Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500061449-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    368.837 MB
 • SIWZ.pdf    3.249 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.08 MB
 • 2017-12-07_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.001 MB
 • 2017-12-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.04 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.437 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.535 MB
 • 2017-11-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.04 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.052 MB
 • 2017-11-15_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.059 MB
 • 2017-11-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.15 MB
 • 2017-10-30_Ogloszenie_o_zam_nr_608866-N-2017.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 208-430858 z dnia: 2017-10-28 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.56 MB
 • SIWZ.pdf    2.392 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.243 MB
 • 2017-11-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.035 MB
 • 2017-10-30 Ogloszenie o zam nr 208-430858.pdf    0.072 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 606027-N-2017 z dnia: 2017-10-24 na:
  Dostawa pełnego wyposażenia dla żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500065174-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.558 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.103 MB
 • 2017-10-24_Ogloszenie_o_zam_nr_606027-N-2017.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 604753-N-2017 z dnia: 2017-10-20 na:
  Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    158.591 MB
 • SIWZ.pdf    2.486 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-10-20_Ogloszenie_o_zam_nr_604753-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 604375-N-2017 z dnia: 2017-10-19 na:
  Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Polanki 121

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500071918-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    215.804 MB
 • SIWZ.pdf    3.151 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.068 MB
 • 2017-10-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.104 MB
 • 2017-10-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.488 MB
 • 2017-10-19_Ogloszenie_o_zam_nr_604375-N-2017.pdf    0.154 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 202-416071 z dnia: 2017-10-20 na:
  Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.482 MB
 • SIWZ.pdf    2.443 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.091 MB
 • 2017-11-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.057 MB
 • 2017-11-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.037 MB
 • 2017-10-20_Ogloszenie_o_zam_nr_202-416071.pdf    0.078 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 600674-N-2017 z dnia: 2017-10-11 na:
  Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500049109-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500058986-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    474.109 MB
 • SIWZ.pdf    5.452 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-10-26_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.177 MB
 • 2017-10-25_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.057 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    8.568 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.23 MB
 • 2017-10-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.514 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_nr_600674-N-2017.pdf    0.155 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 600533-N-2017 z dnia: 2017-10-11 na:
  Budowa układu drogowego dla obsługi przedszkola przy ul. St. Dąbka (etap III) wraz z "owalem" przylegającym do dz. nr 1107 obr. 0074.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500049033-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500070163-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    294.753 MB
 • SIWZ.pdf    5.454 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.126 MB
 • 2017-10-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.231 MB
 • 2017-10-25_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    7.236 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_nr_600533-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 195-399695 z dnia: 2017-10-11 na:
  Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    342.707 MB
 • SIWZ.pdf    6.567 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.079 MB
 • 2017-12-12_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.068 MB
 • 2017-12-04_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    125.475 MB
 • 2017-11-30_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.22 MB
 • 2017-11-29_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.064 MB
 • 2017-11-29_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.162 MB
 • 2017-11-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-11-20_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.059 MB
 • 2017-11-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.519 MB
 • 2017-11-08_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.209 MB
 • 2017-11-08_Zmiana_tresci_SIWZ_1.zip    195.798 MB
 • 2017-11-08_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.089 MB
 • 2017-11-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.351 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_195-399695.pdf    0.08 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 195-399691 z dnia: 2017-10-11 na:
  Regulacja rowu M-4 na odcinku od rowu M do zbiornika retencyjnego "Rębiechowo" w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    115.633 MB
 • SIWZ.pdf    5.866 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.068 MB
 • 2017-11-29_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.073 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.16 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.064 MB
 • 2017-11-22_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.533 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.36 MB
 • 2017-11-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2017-11-14_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.111 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_zam_195-399691.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 598347-N-2017 z dnia: 2017-10-06 na:
  Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku ul. Mjr. Słabego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500046618-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500047569-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    22.234 MB
 • SIWZ.pdf    2.791 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-10-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-10-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.154 MB
 • 2017-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.146 MB
 • 2017-10-06_Ogloszenie_o_zam_598347-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 190-388309 z dnia: 2017-10-04 na:
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego,w Gdańsku - Sobieszewie oraz trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż, ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    557.143 MB
 • SIWZ.pdf    14.945 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.169 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.308 MB
 • 2017-11-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.047 MB
 • 2017-11-09_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-07_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.569 MB
 • 2017-11-06_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2017-11-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.073 MB
 • 2017-10-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.042 MB
 • 2017-10-04_Ogloszenie_o_zam_190-388309.pdf    0.088 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 188-384412 z dnia: 2017-09-30 na:
  Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku - otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    829.485 MB
 • SIWZ.pdf    1.313 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.doc    0.575 MB
 • 2017-12-08_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.075 MB
 • 2017-12-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE_2.pdf    0.069 MB
 • 2017-12-01_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE_1.pdf    0.07 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    25.332 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.078 MB
 • 2017-11-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.051 MB
 • 2017-11-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-22_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-11-22_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-11-14_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE_2.pdf    0.07 MB
 • 2017-11-14_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE_1.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    9.541 MB
 • 2017-11-10_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.165 MB
 • 2017-11-06_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-11-06_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-11-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.294 MB
 • 2017-10-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.173 MB
 • 2017-10-20_Odpowiedzi_na_zapytania_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.055 MB
 • 2017-10-19_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.113 MB
 • 2017-10-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.111 MB
 • 2017-10-17_Zamienny_zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc    0.142 MB
 • 2017-10-17_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.077 MB
 • 2017-10-02_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-09-30_Ogloszenie_o_zam_188-384412.pdf    0.092 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 591296-N-2017 z dnia: 2017-09-22 na:
  Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejącego ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500056142-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    46.268 MB
 • SIWZ.pdf    2.516 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.131 MB
 • 2017-09-22_Ogloszenie_o_zam_nr_591296-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 591362-N-2017 z dnia: 2017-09-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A wraz z zagospodarowaniem terenu"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500036893-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500050671-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    25.177 MB
 • SIWZ.pdf    1.97 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.111 MB
 • 2017-10-03_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.959 MB
 • 2017-10-02_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.078 MB
 • 2017-09-22_Ogloszenie_o_zam_nr_591362-N-2017.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 590636-N-2017 z dnia: 2017-09-20 na:
  Place zabaw i zielone skwery Oliwy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ul. Żeromskiego, Wita Stwosza i Grottgera w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500037690-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500055160-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    29.633 MB
 • SIWZ.pdf    2.338 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2017-10-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-10-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.08 MB
 • 2017-09-20_Ogloszenie_o_zam_nr_590636-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 590470-N-2017 z dnia: 2017-09-20 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa ul. Tamy Pędzichowskiej w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500057873-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalacznik_do_przetargu.zip    0.433 MB
 • SIWZ.pdf    1.851 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-09-20_Ogloszenie_o_zam_nr_590470-N-2017.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 589997-N-2017 z dnia: 2017-09-19 na:
  Odnowienie pomieszczeń oraz elementów wykończeniowych budynków w ramach programu Integracja Społeczna i Aktywność Społeczna - Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500056262-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.985 MB
 • SIWZ.pdf    1.415 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.188 MB
 • 2017-10-06_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.061 MB
 • 2017-10-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.041 MB
 • 2017-09-19_Ogloszenie_o_zam_nr_589997-N-2017.pdf    0.157 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 590040-N-2017 z dnia: 2017-09-19 na:
  "Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI. Budowa parkingu z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    54.019 MB
 • SIWZ.pdf    2.446 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2017-09-19_Ogloszenie_o_zam_nr_590040-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 182-372838 z dnia: 2017-09-19 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    53.762 MB
 • SIWZ.pdf    2.667 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.135 MB
 • 2017-11-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.04 MB
 • 2017-11-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.852 MB
 • 2017-10-27_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_realizacji_zamowienia_i_skladania_ofert.pdf .pdf    0.075 MB
 • 2017-10-27_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-10-27_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.42 MB
 • 2017-10-11_Zamienny_zalacznik_nr_3_do_SIWZ.docx    0.118 MB
 • 2017-10-11_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.075 MB
 • 2017-10-11_Odpowiedz_na_zapytanie_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.128 MB
 • 2017-09-22_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_182-372838.pdf    0.072 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 589525-N-2017 z dnia: 2017-09-18 na:
  Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia ul. Gostyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Egiertowską (od działki nr 428/23) do skrzyżowania z ul. Kwietniową (do działki nr 9/11)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500031869-N-2017

 • Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500032216-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500051976-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    146.167 MB
 • SIWZ.pdf    2.62 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.134 MB
 • 2017-09-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.036 MB
 • 2017-09-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2017-09-18_Ogloszenie_o_zam_nr_589525-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 588841-N-2017 z dnia: 2017-09-15 na:
  "Oświetlenie z zastosowaniem energii odnawialnej na Podleśnej Polanie - wielopokoleniowym terenie rekreacyjnym w Górnym Wrzeszczu" - Budżet Obywatelski 2017.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    48.998 MB
 • SIWZ.pdf    2.492 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.255 MB
 • 2017-10-04_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.056 MB
 • 2017-09-15_Ogloszenie_o_zam_nr_588841-N-2017.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 587275-N-2017 z dnia: 2017-09-13 na:
  "NOWY DOM TUŻ ZA ROGIEM" - Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    50.399 MB
 • SIWZ.pdf    2.271 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-09-13_Ogloszenie_o_zam_nr_587275-N-2017.pdf    0.125 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 586599-N-2017 z dnia: 2017-09-13 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja ul. Trakt Konny - odcinek od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego - do Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    0.634 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.091 MB
 • SIWZ.pdf    1.933 MB
 • 2017-09-13_Ogloszenie_o_zam_nr_586599-N-2017.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 586583-N-2017 z dnia: 2017-09-13 na:
  Nowy Park na Przymorzu Małym - zagospodarowanie terenu nad Potokiem Oliwskim w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    10.186 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.092 MB
 • Zal_nr_16_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.018 MB
 • SIWZ.pdf    2.343 MB
 • 2017-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.229 MB
 • 2017-09-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.031 MB
 • 2017-09-13_Ogloszenie_o_zam_nr_586583-N-2017.pdf    0.117 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 586652-N-2017 z dnia: 2017-09-12 na:
  Wykonawstwo zastępcze usunięcia wad i usterek - w ramach zakończonego zadania pn.: "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska km 2 +2680 - 9+828".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    1124.453 MB
 • Zal_kosztorys_ofertowy.xlsx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    2.502 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2017-09-12_Ogloszenie_o_zam_nr_586652-N-2017.pdf    0.115 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 585860-N-2017 z dnia: 2017-09-12 na:
  Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gdańsku w ramach zadania "Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500055123-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    26.64 MB
 • SIWZ.pdf    2.69 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.053 MB
 • 2017-09-12_Ogloszenie_o_zam_nr_585860-N-2017.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 585882-N-2017 z dnia: 2017-09-12 na:
  Jasieński Park - odwodnienie zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    32.028 MB
 • SIWZ.pdf    2.885 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-09-12_Ogloszenie_o_zam_nr_585882-N-2017.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 585874-N-2017 z dnia: 2017-09-11 na:
  Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach BO2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    28.543 MB
 • SIWZ.pdf    2.564 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2017-09-11_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_585874-N-2017.pdf    0.123 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 586083-N-2017 z dnia: 2017-09-11 na:
  Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków w Gdańsku ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej od zbiornika Świętokrzyska 2 do ul. Dulin?a wraz z oświetleniem całej trasy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.152 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    85.277 MB
 • SIWZ.pdf    4.245 MB
 • 2017_09_11_Ogloszenie_o_zam_nr_586083-N-2017.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 586263-N-2017 z dnia: 2017-09-11 na:
  Trzy w jednym - budowa placu zabaw przy SP nr 27, ul. Srebrniki w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.096 MB
 • SIWZ.pdf    2.762 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2017-09-11_Ogloszenie_o_zam_nr_586263-N-2017.pdf    0.117 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 585499-N-2017 z dnia: 2017-09-11 na:
  Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania ulicy Przytulnej z ulicą Kartuską w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie o zmianie ogłoszenia. numer: 500026704-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500032860-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500034751-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500036908-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500053674-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.206 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    82.34 MB
 • SIWZ.pdf    2.636 MB
 • 2017-10-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.174 MB
 • 2017-10-02_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    1.434 MB
 • 2017-10-02_ZAMIENNA_TES.xlsx    0.026 MB
 • 2017-09-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.093 MB
 • 2017-09-27_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_skladania_ofert.pdf    0.27 MB
 • 2017-09-22_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2017-09-11_Ogloszenie_o_zam_nr_585499-N-2017.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2017-09-08 na:
  'Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - Lampy' w ramach programu Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500055129-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.139 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    43.69 MB
 • SIWZ.pdf    2.413 MB
 • 2017-09-07_Ogloszenie_o_zam_nr_584545-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 580837-N-2017 z dnia: 2017-09-08 na:
  Remont i budowa chodników oraz remont ulic na terenie Miasta Gdańska - ulice Emilii Hoene, Słonecznikowa, Altanki - Etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zalaczniki_do_przetargu.zip    48.031 MB
 • Zalaczniki_edytowalone.docx    0.103 MB
 • SIWZ.pdf    2.409 MB
 • 2017-09-26_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.033 MB
 • 2017-09-08_ogloszenie_o_zam_nr_580837-N-2017.pdf    0.121 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 582987-N-2017 z dnia: 2017-09-05 na:
  Siłownia przy Pomorskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.557 MB
 • SIWZ.pdf    2.071 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2017-09-05_Ogloszenie_o_zam_nr_582987-N-2017.pdf    0.118 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 171-349887 z dnia: 2017-09-07 na:
  Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - 6 obiektów w trybie zaprojektuj i wybuduj

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.332 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu_.zip    216.589 MB
 • SIWZ_zal_11_4-zal_11_5-zal_11_6_.pdf    4.29 MB
 • SIWZ_zal_11_1-zal_11_2-zal_11_3_.pdf    4.247 MB
 • SIWZ_zal_10_1-zal_10_2-zal_10_3-zal_10_4-zal_10_5_zal-10_6_.pdf    3.894 MB
 • SIWZ.pdf    1.911 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • 2017-11-15_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.069 MB
 • 2017-11-06_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.196 MB
 • 2017-10-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2017-10-24_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-10-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-10-16_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-10-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.062 MB
 • 2017-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ_i_odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.046 MB
 • 2017-09-22_Zmiana_tresci_SIWZ_i_odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.174 MB
 • 2017-09-07_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_171-349887.pdf    0.243 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017S_171-349802 z dnia: 2017-09-07 na:
  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.393 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    51.342 MB
 • SIWZ.pdf    4.287 MB
 • Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.178 MB
 • 2017-11-15_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-11-15_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.071 MB
 • 2017-10-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.082 MB
 • 2017-10-16_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.074 MB
 • 2017-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.257 MB
 • 2017-09-13_odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.047 MB
 • 2017-09-07_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_171-349802.pdf    0.16 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-09-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 576721-N-2017 z dnia: 2017-08-24 na:
  Przebudowa części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku ul. Zielony Trójkąt 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500024352-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500035583-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    10.616 MB
 • SIWZ.pdf    2.274 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.226 MB
 • 2017-09-06_Zmiana_tresci_SIWZ_-_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2017-09-06_Zmiana_tresci_II_SIWZ_z_zalacznikiem.zip    0.602 MB
 • 2017-08-24_Ogloszenie_o_zam_nr_576721-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 576413-N-2017 z dnia: 2017-08-24 na:
  Koncepcja organizacji ruchu dla dzielnic Olszynka i Rudniki w ramach zadania pt.: Dokumentacja dla przyszłych projektów

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500021525-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.744 MB
 • SIWZ.pdf    1.344 MB
 • 2017-08-31_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.046 MB
 • 2017-08-31_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.042 MB
 • 2017-08-24_Ogloszenie_o_zam_nr_576413-N-2017.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 575029-N-2017 z dnia: 2017-08-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku obecnego Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500044878-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.018 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-08-22_Ogloszenie_o_zam_nr_575029-N-2017.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 575128-N-2017 z dnia: 2017-08-22 na:
  Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500038341-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    63.933 MB
 • SIWZ.pdf    2.246 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.17 MB
 • 2017-09-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.129 MB
 • 2017-08-22_Ogloszenie_o_zam_nr_575081-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 575128-N-2017 z dnia: 2017-08-22 na:
  "Nowocześnie, zdrowo i sportowo, ul. Radarowa 26 w Gdańsku" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500043884-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.932 MB
 • SIWZ.pdf    2.135 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-08-22_Ogloszenie_o_zam_nr_575128-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 574457-N-2017 z dnia: 2017-08-21 na:
  Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.066 MB
 • SIWZ.pdf    2.374 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2017-08-21_Ogloszenie_o_zam_nr_574457-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 560590-N-2017 z dnia: 2017-08-14 na:
  Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy systemu edukacji - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040777-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    75.514 MB
 • SIWZ.pdf    1.355 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.129 MB
 • 2017-08-25_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.091 MB
 • 2017-08-14_Ogloszenie_o_zam_nr_560590-N-2017.pdf    0.181 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 571747-N-2017 z dnia: 2017-08-14 na:
  Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Polanki 121

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500019645-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500024330-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    188.553 MB
 • SIWZ.pdf    2.118 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.055 MB
 • 2017-09-11_Zalaczniki_do_odpowiedzip.zip    6.13 MB
 • 2017-09-11_Zal_do_op_ZAMIENNE_Edytowalne.xlsx    0.032 MB
 • 2017-09-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.251 MB
 • 2017-09-06_Zmiana_II_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-09-06_Zalaczniki_do_odp_na_zapytania.zip    49.853 MB
 • 2017-09-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.243 MB
 • 2017-09-04_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    9.785 MB
 • 2017-09-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.096 MB
 • 2017-08-29_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.278 MB
 • 2017-08-14_Ogloszenie_o_zam_nr_571747-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 571104-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM III C

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500014543-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.092 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-08-18_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    3.948 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_571104-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 571344-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku, ul. Wałowa 36

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500047606-N-2017

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500047652-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    35.277 MB
 • SIWZ.pdf    2.011 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_571344-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 570717-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku przy ul. Przyrodników 14

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    50.399 MB
 • SIWZ.pdf    2.029 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_570717-N-2017.pdf    0.15 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 571283-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Koncepcja na rozbudowę i udoskonalenie systemu TRISTAR - analiza stanu istniejącego oraz wskazanie kierunków rozwoju systemu w obszarze Gdańska w ramach "Dokumentacji dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500017190-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500050735-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    7.995 MB
 • SIWZ.pdf    1.259 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-08-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-08-23_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.047 MB
 • 2017-08-23_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.111 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_571283-N-2017.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 570688-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu tramwajowego dla istniejących oraz planowanych do budowy linii tramwajowych w ramach zadania pod nazwą: Audyt bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w ramach zadania "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500044147-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.489 MB
 • SIWZ.pdf    1.27 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_570688-N-2017.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 567158-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Sosnkowskiego oraz wzdłuż schodów terenowych przy ul.Wassowskiego w Gdańsku ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500033731-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    22.682 MB
 • SIWZ.pdf    2.096 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.086 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_567158-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 567754-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Ścieżka pieszo - rowerowa do zbiornika Augustowska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500033833-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.72 MB
 • SIWZ.pdf    2.235 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_567754-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 565001-N-2017 z dnia: 2017-08-11 na:
  Dostawa akcesoriów i urządzeń sieciowych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych do siedziby w Centrum Administracyjno-Usługowym KOGA przy ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5 w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.452 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.086 MB
 • 2017-08-11_Ogloszenie_o_zam_nr_565001-N-2017.pdf    0.121 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 566605-N-2017 z dnia: 2017-08-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego na odcinku od Parku Oruńskiego do Zbiornika Augustowska w ramach zadania pn.: "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    20.985 MB
 • SIWZ.pdf    2.036 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-08-09_Ogloszenie_o_zam_nr_566605-N-2017.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 565807-N-2017 z dnia: 2017-08-09 na:
  Dostawa sprzętu i akcesoriów IT na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500027823-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.723 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.076 MB
 • 2017-08-09_Ogloszenie_o_zam_nr_565807-N-2017.pdf    0.093 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 562497-N-2017 z dnia: 2017-08-03 na:
  Siłownia przy Pomorskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.719 MB
 • SIWZ.pdf    2.064 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2017-08-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.234 MB
 • 2017-08-03_Ogloszenie_o_zam_nr_562497-N-2017.pdf    0.146 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 562536-N-2017 z dnia: 2017-08-03 na:
  Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.407 MB
 • SIWZ.pdf    2.254 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.046 MB
 • 2017-08-03_Ogloszenie_o_zam_nr_562536-N-2017.pdf    0.147 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 148-305839 z dnia: 2017-08-02 na:
  Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziały w postępowaniu

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2769.791 MB
 • SIWZ.pdf    4.101 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.099 MB
 • 2017-12-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.183 MB
 • 2017-12-06_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    76.358 MB
 • 2017-12-04_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.041 MB
 • 2017-12-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.081 MB
 • 2017-11-21_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    29.71 MB
 • 2017-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.208 MB
 • 2017-11-17_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.068 MB
 • 2017-11-13_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    59.22 MB
 • 2017-11-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.51 MB
 • 2017-10-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.176 MB
 • 2017-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.014 MB
 • 2017-09-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    2.308 MB
 • 2017-09-25_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    52.032 MB
 • 2017-08-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.223 MB
 • 2017-08-30_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    1.207 MB
 • 2017-08-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.054 MB
 • 2017-08-04_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_148-305839.pdf    0.16 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 561944-N-2017 z dnia: 2017-08-02 na:
  Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040664-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    31.506 MB
 • SIWZ.pdf    2.183 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2017-08-02_Ogloszenie_o_zam_nr_561944-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 561208-N-2017 z dnia: 2017-08-02 na:
  Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500035635-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    160.806 MB
 • SIWZ.pdf    2.455 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.118 MB
 • 2017-08-02_Ogloszenie_o_zam_nr_561208-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 147-304580 z dnia: 2017-08-02 na:
  Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek Etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    23.558 MB
 • SIWZ.pdf    1.526 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.136 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.132 MB
 • 2017-09-26_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.041 MB
 • 2017-08-03_Ogloszenie_o_zam_nr_2017S_147-304580.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 561288-N-2017 z dnia: 2017-08-01 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego i pomocy dydaktycznych do Przedszkola nr 81 i 39 w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500010401-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500019648-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    4.455 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    9.456 MB
 • 2017-08-16_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert.pdf    0.086 MB
 • 2017-08-11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.108 MB
 • 2017-08-08_Zmiana_tresci_SIWZ_dot._warunkow_i_terminu_skladania_otw._ofert.pdf    0.07 MB
 • 2017-08-03_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.166 MB
 • 2017-08-01_Ogloszenie_o_zam_nr_561288-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 560873-N-2017 z dnia: 2017-08-01 na:
  Toaleta miejska na Stogach kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - Gdańsk-Stogi, ul. Szpaki 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500029712-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.683 MB
 • SIWZ.pdf    2.257 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-08-01_Ogloszenie_o_zam_nr_560873-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 560816-N-2017 z dnia: 2017-08-01 na:
  "Nowy s-Port; boisko lekkoatletyczne dla mieszkańców Nowego Portu i pobliskich dzielnic: dorosłych oraz młodzieży ich rodzin i przyjaciół na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Na Zaspę 31a w Gdańsku" w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500042286-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    33.061 MB
 • SIWZ.pdf    2.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-08-01_Ogloszenie_o_zam_nr_560816-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-08-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559778-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku - km 2+132 - 3+332"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500009065-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500010679-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500043179-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    20.759 MB
 • SIWZ.pdf    2.167 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2017-08-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.079 MB
 • 2017-08-09_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.041 MB
 • 2017-08-08_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.048 MB
 • 2017-08-04_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_realizacji_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.518 MB
 • 2017-08-04_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    1.582 MB
 • 2017-08-04_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.132 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559778-N-2017.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 560274-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku - Etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500005877-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500014928-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040973-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    242.053 MB
 • SIWZ.pdf    3.209 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-08-18_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.044 MB
 • 2017-08-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.143 MB
 • 2017-08-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.157 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_560274-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559997-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między osiedlem Zielonym i Leszczynowym - w ramach Budżetu Obywatelskiego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040630-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.057 MB
 • SIWZ.pdf    2.274 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
 • 2017-08-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.036 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559997-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559655-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Wykonanie II etapu zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Azaliowej i przy ul. Goplańskiej w Gdańsku w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 pn.: "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: w Kiełpinie Górnym, Karczemkach i Kokoszkach"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    23.963 MB
 • SIWZ.pdf    2.156 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.147 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559655-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559609-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Gdańsku (pętla autobusowa)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500030497-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    44.339 MB
 • SIWZ.pdf    2.286 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.2 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559609-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559624-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Termomodernizacja budynku B przy ul. Hallera 16/18 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500006887-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500028288-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.805 MB
 • SIWZ.pdf    2.177 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.199 MB
 • 2017-08-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.463 MB
 • 2017-08-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.082 MB
 • 2017-08-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.034 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559624-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559658-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  Pierwszy w Gdańsku PUMPTRACK - Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500011257-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    11.37 MB
 • SIWZ.pdf    2.192 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.105 MB
 • 2017-08-10_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559658-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559695-N-2017 z dnia: 2017-07-28 na:
  "Centrum Sportowe Morena" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500033696-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.598 MB
 • SIWZ.pdf    2.244 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2017-08-10_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.035 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_zam_nr_559695-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559026-N-2017 z dnia: 2017-07-27 na:
  Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do działki 9/4 obr. 36 w Gdańsku wraz z budową oświetlenia

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    145.833 MB
 • SIWZ.pdf    2.334 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.108 MB
 • 2017-08-25_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.041 MB
 • 2017-07-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-07-27_Ogloszenie_o_zam_nr_559026-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 559193-N-2017 z dnia: 2017-07-27 na:
  Dostawa wyposażenia meblowego dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500023518-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.993 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2017-07-27_Ogloszenie_o_zam_nr_559193-N-2017.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 558324-N-2017 z dnia: 2017-07-26 na:
  Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółcza 1 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    35.345 MB
 • SIWZ.pdf    2.123 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2017-07-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.054 MB
 • 2017-07-26_Ogloszenie_o_zam_nr_558324-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 557514-N-2017 z dnia: 2017-07-25 na:
  Wykonanie zadań inwestycyjnych: Część nr 1 zamówienia: 1) Zadanie nr 1: Remont ul. Źródlanej w Gdańsku 2) Zadanie nr 2: Remont nawierzchni ul. Startowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017; Część nr 2 zamówienia: 1) Zadanie nr 1: Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ul. Ciołkowskiego 2)Zadanie nr 2: Utwardzenie działki budowlanej przy ul. Zamiejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040649-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    42.033 MB
 • SIWZ.pdf    3.399 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-08-04_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.059 MB
 • 2017-07-25_Ogloszenie_o_zam_nr_557514-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 554504-N-2017 z dnia: 2017-07-20 na:
  Uporządkowanie terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonanie nowych miejsc postojowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500038288-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.088 MB
 • SIWZ.pdf    2.289 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-07-20_Ogloszenie_o_zam_nr_554504-N-2017.pdf    0.135 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 554169-N-2017 z dnia: 2017-07-20 na:
  "Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku" - etap I w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500029191-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.621 MB
 • SIWZ.pdf    2.591 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-09-15_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf    0.099 MB
 • 2017-07-20_Ogloszenie_o_zam_nr_554169-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 552316-N-2017 z dnia: 2017-07-20 na:
  Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 2 - Etap IV

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500026280-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1842.967 MB
 • SIWZ.pdf    2.399 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.216 MB
 • 2017-07-31_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.04 MB
 • 2017-07-20_Ogloszenie_o_zam_nr_552316-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 553238-N-2017 z dnia: 2017-07-19 na:
  Trzy w jednym - budowa placu zabaw przy SP nr 27, ul. Srebrniki w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.517 MB
 • SIWZ.pdf    2.309 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2017-07-19_Ogloszenie_o_zam_nr_553238-N-2017.pdf    0.119 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 550592-N-2017 z dnia: 2017-07-17 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn na Potoku Strzyża w Gdańsku" oraz "Budowa zbiornika retencyjnego Dolny Młyn na Potoku Strzyża w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500005128-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500030992-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.581 MB
 • SIWZ.pdf    2.082 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.108 MB
 • 2017-07-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2017-07-25_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.117 MB
 • 2017-07-25_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.037 MB
 • 2017-07-17_Ogloszenie_o_zam_nr_550592-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 550418-N-2017 z dnia: 2017-07-14 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku obecnego Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.85 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-07-27_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.038 MB
 • 2017-07-14_Ogloszenie_o_zam_nr_550418-N-2017.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 546885-N-2017 z dnia: 2017-07-07 na:
  Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej/ul. Łostowicka / al. V. Havla w ramach zadania Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500004802-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500005100-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500029104-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    79.692 MB
 • SIWZ.pdf    2.434 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-09-15_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf    0.109 MB
 • 2017-07-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2017-07-25_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    3.462 MB
 • 2017-07-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-07-07_Ogloszenie_o_zam_nr_546885-N-2017.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 545225-N-2017 z dnia: 2017-07-06 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska wraz z przebudową sieci wodociągowej - ul. Orzeszkowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500040516-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    34.098 MB
 • SIWZ.pdf    2.334 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-07-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.04 MB
 • 2017-07-06_Ogloszenie_o_zam_nr_545225-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 545419-N-2017 z dnia: 2017-07-06 na:
  Koncepcja organizacji ruchu dla dzielnic Olszynka i Rudniki w ramach zadania pt.: Dokumentacja dla przyszłych projektów

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.744 MB
 • SIWZ.pdf    1.166 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2017-07-06_Ogloszenie_o_zam_nr_545419-N-2017.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 543220-N-2017 z dnia: 2017-07-03 na:
  Place zabaw i zielone skwery Oliwy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500013409-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.479 MB
 • SIWZ.pdf    2.344 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2017-07-03_Ogloszenie_o_zam_nr_543220-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-07-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542401-N-2017 z dnia: 2017-06-30 na:
  Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500003832-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500004250-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500005110-N-2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500005713-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500029160-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    298.732 MB
 • SIWZ.pdf    2.408 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.057 MB
 • 2017-09-15_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf    0.08 MB
 • 2017-07-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.077 MB
 • 2017-07-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2017-07-24_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    6.312 MB
 • 2017-07-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-07-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-30_Ogloszenie_o_zam_nr_542401-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542907-N-2017 z dnia: 2017-06-30 na:
  Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między osiedlem Zielonym i Leszczynowym - kontynuacja Budżetu Obywatelskiego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.057 MB
 • SIWZ.pdf    2.277 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2017-07-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.042 MB
 • 2017-06-30_Ogloszenie_o_zam_nr_542907-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542909-N-2017 z dnia: 2017-06-30 na:
  Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku. Etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    244.304 MB
 • SIWZ.pdf    2.533 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.051 MB
 • 2017-07-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    3.563 MB
 • 2017-06-30_Ogloszenie_o_zam_nr_542909-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 542792-N-2017 z dnia: 2017-06-30 na:
  Wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Budżetu Obywatelskiego 2017 pn.: Część nr 1: Zadanie I: 1. Wymiana chodnika przy ul. Niedźwiednik w Gdańsku. 2. Nowy chodnik z oświetleniem i ławkami- skrót od tunelu przy ul. Związkowej do przystanku autobusowego Gościnna w Gdańsku - Oruni 3. Remont chodnika przy ul. Gospody 6 (przed sklepem Biedronka). Część nr 2:Zadanie II: Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego: "Chodnik i schody dla ulicy Kolejowej" . Część nr 3:Zadanie III: 1.Remont chodnika przy ul. Zielony Trójkąt w Gdańsku. 2. Remont chodnika, drogi z kostki bet. oraz utwardzenie terenu przy ul. Dworskiej 32 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500002821-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. 1

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert cz. 3

 • Informacja o unieważnieniu cz. 2 postępowania

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500016416-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    37.14 MB
 • SIWZ.pdf    4.858 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.086 MB
 • 2017-07-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.051 MB
 • 2017-07-10_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    14.36 MB
 • 2017-06-30_Ogloszenie_o_zam_nr_542792-N-2017.pdf    0.159 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 539985-N-2017 z dnia: 2017-06-28 na:
  Toaleta miejska na Stogach kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - Gdańsk-Stogi, ul. Szpaki 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.683 MB
 • SIWZ.pdf    2.274 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.055 MB
 • 2017-06-28_Ogloszenie_o_zam_nr_539985-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 540163-N-2017 z dnia: 2017-06-28 na:
  Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500001389-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    31.506 MB
 • SIWZ.pdf    2.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-06-28_Ogloszenie_o_zam_nr_540163-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537803-N-2017 z dnia: 2017-06-23 na:
  Modernizacja Domu Zarazy przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku - realizacja robót budowlanych z rewaloryzacją budynku Domu Bramnego (Zarazy)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500017544-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.976 MB
 • SIWZ.pdf    2.349 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.147 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zam_nr_537803-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537353-N-2017 z dnia: 2017-06-23 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy dróg rowerowych w ramach programu inwestycji popierających bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym w ramach zadania pn.: "Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500015977-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.875 MB
 • SIWZ.pdf    2.524 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.122 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zam_nr_537353-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537323-N-2017 z dnia: 2017-06-22 na:
  Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu części 1 postępowania

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 5

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500010759-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.622 MB
 • SIWZ.pdf    8.394 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-07-04_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.206 MB
 • 2017-06-30_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.035 MB
 • 2017-06-22_Ogloszenie_o_zam_nr_537323-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534242-N-2017 z dnia: 2017-06-21 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Górki Zachodnie w Gdańsku - rozbudowa portu jachtowego"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500001623-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500009289-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.487 MB
 • SIWZ.pdf    2.156 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2017-07-27_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert.pdf    0.046 MB
 • 2017-07-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.543 MB
 • 2017-06-29_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2017-06-21_Ogloszenie_o_zam_nr_534242-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534191-N-2017 z dnia: 2017-06-20 na:
  Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółcza 1 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500000459-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    36.252 MB
 • SIWZ.pdf    2.17 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.138 MB
 • 2017-07-14_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.039 MB
 • 2017-06-20_Ogloszenie_o_zam_nr_534191-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534188-N-2017 z dnia: 2017-06-19 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500010957-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.921 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2017-07-25_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.078 MB
 • 2017-06-19_Ogloszenie_o_zam_nr_534188-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 532357-N-2017 z dnia: 2017-06-14 na:
  Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarneckiego 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500010872-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    8.087 MB
 • SIWZ.pdf    2.447 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-14_Ogloszenie_o_zam_nr_532357-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 530875-N-2017 z dnia: 2017-06-13 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A wraz z zagospodarowaniem terenu"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    25.177 MB
 • SIWZ.pdf    1.813 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-13_Ogloszenie_o_zam_nr_530875-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 530726-N-2017 z dnia: 2017-06-12 na:
  Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500006967-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    141.35 MB
 • SIWZ.pdf    2.381 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-12_Ogloszenie_o_zam_nr_530726-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529952-N-2017 z dnia: 2017-06-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego na odcinku od Parku Oruńskiego do Zbiornika Augustowska w ramach zadania pn.: "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.506 MB
 • SIWZ.pdf    2.173 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-06-12_Ogloszenie_o_zam_nr_529952-N-2017.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529307-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Budowa oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki oraz wzdłuż ciągu pieszego przy Alei Armii Krajowej w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 113335 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.022 MB
 • SIWZ.pdf    2.291 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedz_na_zapytanie_2.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf    0.039 MB
 • 2017-06-13_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    141.315 MB
 • 2017-06-09_ogloszenie_o_zam_nr_529307-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529909-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi w Gdańsku ul. Cystersów nr 13 - PT - dokumentacje dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500009429-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.038 MB
 • SIWZ.pdf    1.902 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-06-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.054 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529909-N-2017.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529193-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania Biała/Wajdeloty oraz zagospodarowanie działki nr 485 obręb 42

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Unieważnienie czynności w postępowaniu

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500006420-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    68.966 MB
 • SIWZ.pdf    2.441 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-07-13_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.045 MB
 • 2017-07-04_Uniewaznienie_czynnosci_w_postepowaniu.pdf    0.039 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529193-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529344-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Ścieżka pieszo - rowerowa do zbiornika Augustowska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.806 MB
 • SIWZ.pdf    2.417 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-07-14_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.037 MB
 • 2017-06-19_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529344-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529187-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ulice Smolna, Daleka, Jesionowa - etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500013965-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.636 MB
 • SIWZ.pdf    3.422 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.157 MB
 • 2017-06-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.033 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529187-N-2017.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 109-218874 z dnia: 2017-06-09 na:
  Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2017/S 162-333747

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    9.677 MB
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.doc    0.178 MB
 • SIWZ.pdf    2.619 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.263 MB
 • 2017-08-01_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert.pdf    0.164 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_2017-S_109-218874.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 109-218875 z dnia: 2017-06-09 na:
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    471.148 MB
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.docx    0.135 MB
 • SIWZ.pdf    2.744 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.154 MB
 • 2017-08-11_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.092 MB
 • 2017-08-03_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.042 MB
 • 2017-08-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.042 MB
 • 2017-08-03_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.069 MB
 • 2017-08-03_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    23.397 MB
 • 2017-07-28_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.039 MB
 • 2017-07-28_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.069 MB
 • 2017-07-21_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.043 MB
 • 2017-07-21_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.07 MB
 • 2017-07-17_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.042 MB
 • 2017-07-17_Ogloszenie_o_sprostowaniu.pdf    0.069 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_2017-S_109-218875.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 523581-N-2017 z dnia: 2017-06-02 na:
  "Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej." wraz z "Budową przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska" w ramach zadania "Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku."

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 97501 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 107572 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    87.514 MB
 • SIWZ.pdf    2.264 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-06-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-06-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.273 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.134 MB
 • 2017-06-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.041 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.075 MB
 • 2017-06-07_Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-06-02_Ogloszenie_o_zam_nr_523581-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 107-214763 z dnia: 2017-06-07 na:
  Dostawa wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Przedszkola nr 39 i 81 w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja o uniewaznieniu cz 1 postepowania

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2017/S 164-337957

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.doc    0.178 MB
 • SIWZ.pdf    3.204 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.2 MB
 • 2017-08-02_Informacja_o_uniewaznieniu_cz_1_postepowania.pdf    0.252 MB
 • 2017-07-11_Zmiana_nr_2_tresci_siwz.pdf    0.574 MB
 • 2017-06-23_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    4.152 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.07 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 523676-N-2017 z dnia: 2017-06-02 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku - Etap II - Modernizacja na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej" w ramach zadania pn.: "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500000325-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 107850 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    16.386 MB
 • SIWZ.pdf    2.321 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2017-06-20_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.033 MB
 • 2017-06-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.099 MB
 • 2017-06-02_Ogloszenie_o_zam_nr_523676-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 522148-N-2017 z dnia: 2017-05-31 na:
  Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu numer: 105712 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.941 MB
 • SIWZ.pdf    2.097 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.058 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.464 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.078 MB
 • 2017-06-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.063 MB
 • 2017-06-01_Ogloszenie_o_zam_nr_522148-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 521128-N-2017 z dnia: 2017-05-31 na:
  Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.066 MB
 • SIWZ.pdf    2.006 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2017-05-31_Ogloszenie_o_zam_nr_521128-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519288-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Centrum Sportowe Morena" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.598 MB
 • SIWZ.pdf    2.538 MB
 • Dokumenty_edytowalne.rtf    0.571 MB
 • 2017-06-30_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.038 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519288-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520292-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Przymorze w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 105938 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.204 MB
 • SIWZ.pdf    1.711 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_520292-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519729-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej" w ramach zadania: "Lokalne inicjatywy inwestycyjne"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 97278 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 109156 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    84.649 MB
 • SIWZ.pdf    1.968 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2017-06-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.251 MB
 • 2017-06-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2.zip    0.502 MB
 • 2017-06-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    0.282 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.054 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.165 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519729-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519662-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Place zabaw i zielone skwery Oliwy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016" - nawierzchnia poliuretanowa boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 109247 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    16.395 MB
 • SIWZ.pdf    2.006 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.093 MB
 • 2017-06-22_Informacja_o_wyborze_najkorzytniejszej_oferty.pdf    0.044 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519662-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520038-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 95762 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.181 MB
 • Siwz.pdf    2.685 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.852 MB
 • 2017-06-12_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.037 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_520038-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519811-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 91526 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 91665 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 93549 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 108703 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.373 MB
 • SIWZ.pdf    2.102 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-29_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.101 MB
 • 2017-06-06_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.287 MB
 • 2017-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_519811-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518775-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego: "Dokończenie budowy miejsc parkingowych w ul. Smoluchowskiego w Gdańsku w ramach zadania: Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 105735-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    9.929 MB
 • SIWZ.pdf    2.651 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_518909-N-2017.pdf    0.135 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska     Nowe ogłoszenia
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
  Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski