Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jez...
Droga gminna, tzw. „trzecia jezdnia” ul. Jaśkowa Dolina zlokalizowana jest w Gdańsku, w dzielnicy Piecki - Migowo. Droga przebiega równolegle do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej i stanowi drogę dojazdową do zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych a także obiektów handlowych i usługowych. Obecnie jest drogą jednokierunkową o ulicznym przekroju i jezdni o średniej szerokości 5,8 m z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. :

- ułożenie nowych warstw asfaltowych jezdni i terenu utwardzonego;
- remont chodników;
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
- wykonanie progów zwalniających;
- pielęgnację zieleni
- roboty na istniejącej kanalizacji deszczowej

Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r.

Mapa poglądowa inwestycji

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja 14.05.2018 r.

Roboty zostały wykonane w 40 %. Na jednym odcinku wykonane zostały chodniki, krawężniki oraz nawierzchnia jezdni. Na kolejnym odcinku trwają prace rozbiórkowe.

Aktualizacja, 2.05.2018r.

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku!

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu remontu ulicy Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” w poniedziałek 07.05.2018 r. planowane jest zamknięcie odcinka od zjazdu z ulicy Wileńskiej do ulicy Nałkowskiej. Otwarty zostanie fragment od zjazdu z ulicy Piecewskiej do skrzyżowania z ulicą Nałkowskiej (odcinek ok. 200 m). Ten odcinek jezdni będzie dwukierunkowy. Taka organizacja ruchu planowo potrwa do 30.05.2018 r.

Aktualizacja 04.04.2018 r.


Na terenie budowy dobiegają końca prace rozbiórkowe, wykonawca przystąpił do kładzenia krawężników oraz warstw podbudowy jezdni.


Aktualizacja 26.03.2018 r.


Trwają prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
Aktualizacja 22.03.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiany na ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku!

W związku z rozpoczęciem prac związanych z remontem ulicy Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni” w poniedziałek 26.03.2018 r. planowane jest zamknięcie ulicy na odcinku od zjazdu z ulicy Piecewskiej do skrzyżowania z ulicą Nałkowskiej (odcinek ok. 200 m). W związku z powyższym odcinek od zjazdu z ulicy Wileńskiej do ulicy Nałkowskiej będzie odcinkiem dwukierunkowym. Taka organizacja ruchu planowo potrwa do 5.05.2018 r.

Przypomnijmy, że ta jednokierunkowa droga przebiega równolegle do zasadniczej jezdni Jaśkowej Doliny od wysokości ul. Piecewskiej do Wileńskiej. Fragment ulicy objęty inwestycją umożliwia dojazd do znajdujących się w pobliżu bloków mieszkaniowych oraz obiektów handlowych. Odcinek jest aktualnie w nienajlepszym stanie technicznym i wymaga remontu. Realizowana inwestycja w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców.

Zadanie obejmuje: remont chodników, ułożenie nowych warstw asfaltowych jezdni, modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowego oznakowania i progów zwalniających oraz pielęgnację zieleni.

Za niedogodności związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.
Aktualizacja, 21.12.2017 r.

19 grudnia 2017 roku podpisano umowę na remont tzw. "trzeciej jezdni" ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Przetarg wygrała firma Skanska S.A. z Warszawy. Koszt inwestycji to 1 142 024, 42 zł. Przewidywany czas zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018 r.

Aktualizacja 11.12.2017 r.

08.12.2017 r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na remont ul. Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni”. O realizację zadania ubiegało się sześciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma Skanska S.A. z Warszawy. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski