Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania uli...

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic. Zakres opracowania obejmuje branże drogową, oświetlenie oraz odwodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Podbudowy;
c) Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
d) Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
e) Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
f) Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
g) Oznakowanie pionowe;
h) Oznakowanie poziome.
2) Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
3) Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Sygnalizację świetlną;
6) Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
7) Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni

Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2018r.


Mapa poglądowa inwestycjiAktualizacja 7.05.2018 r.

Aktualnie wykonawca jest na etapie układania warstw asfaltowych. Ponadto zakończono już układanie krawężników.Aktualizacja 9.04.2018 r.

Na terenie inwestycji trwa układanie krawężników. Ponadto trwają prace związane z połączeniem ulicy Kartuskiej z ulicą Przytulną.Aktualizacja 15.03.2018 r.

Na terenie budowy rozpoczęły się prace brukarskie związane z układaniem krawężników.

Aktualizacja 14.02.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace branży wodno-kanalizacyjnej. Następnie wykonawca przystąpi do prac branży drogowej.


Aktualizacja 11.01.2018 r.


Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.Aktualizacja 06.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizacje zadania została podpisana 30.10.2017r. Planowany termin zakończenia robót to 18 czerwca 2018r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski