Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2018-03-20


Budżet Obywatelski:
Budżet Obywatelski 2018- zadania do realizacji DRMG
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-19


Zrealizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2018-03-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-16


Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania uli...

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic. Zakres opracowania obejmuje branże drogową, oświetlenie oraz odwodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Podbudowy;
c) Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
d) Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
e) Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
f) Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
g) Oznakowanie pionowe;
h) Oznakowanie poziome.
2) Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
3) Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Sygnalizację świetlną;
6) Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
7) Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni

Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2018r.


Mapa poglądowa inwestycjiAktualizacja 15.03.2018 r.

Na terenie budowy rozpoczęły się prace brukarskie związane z układaniem krawężników.

Aktualizacja 14.02.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace branży wodno-kanalizacyjnej. Następnie wykonawca przystąpi do prac branży drogowej.


Aktualizacja 11.01.2018 r.


Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.Aktualizacja 06.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizacje zadania została podpisana 30.10.2017r. Planowany termin zakończenia robót to 18 czerwca 2018r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku z dnia 2018-03-19
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 533170-N-2018 z dnia 2018-03-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 2018-03-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski