Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2018-03-20


Budżet Obywatelski:
Budżet Obywatelski 2018- zadania do realizacji DRMG
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-19


Zrealizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2018-03-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-16


Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23...

W ramach programu pn. Budowa i modernizacja boisk w Gdańsku, na terenie ZKPiG nr 23 zostaną przebudowane dwa istniejące boiska szkolne.
Prace rozpoczną się rozbiórką istniejącej, asfaltowej nawierzchni, następnie pracami ziemnymi i instalacyjnymi, w ramach których przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Nowe boisko wielofunkcyjne zyska nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie i piłkochwyty. Teren będzie oświetlony i dozorowany. Dodatkowo powstanie przejście dla niepełnosprawnych, teren rekreacyjny a także siłownia zewnętrzna. Wyremontowana zostanie istniejąca trybuna dla kibiców.
Wjazd na teren szkoły będzie możliwy drogą dojazdową ze szlabanem. Ponadto teren szkoły zostanie utwardzony a według nowego projektu zaaranżowana będzie zieleń. Wybudowana zostanie także wiata śmietnikowa.

Planowany termin zakończenia realizacji to maj 2018 r.

Widok przed realizacją zadania
Aktualizacja 13.03.2018 r.


Na terenie budowy kontynuowane są prace ziemne. Oprócz tego trwają prace związane z budową odwodnienia boiska.
Aktualizacja 13.03.2018 r.


Trwają prace związane z wymianą nawierzchni boiska.
Aktualizacja 12.01.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace przygotowawcze oraz ziemne.
Aktualizacja, 14.12.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła wyniki przetargu na przebudowę dwóch istniejących boisk na terenie ZKPiG nr 23 przy ul.mjr Słabego. Swoje oferty złożyły cztery firmy. Najlepszą z nich zaoferowała firma F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel z Miechucina, która koszt przebudowy oszacowała na niecałe 906 tys. złotych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 mln złotych.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku z dnia 2018-03-19
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 533170-N-2018 z dnia 2018-03-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 2018-03-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski