Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23...

W ramach programu pn. Budowa i modernizacja boisk w Gdańsku, na terenie ZKPiG nr 23 zostały przebudowane dwa istniejące boiska szkolne.
Prace rozpoczeły się rozbiórką istniejącej, asfaltowej nawierzchni, następnie pracami ziemnymi i instalacyjnymi, w ramach których przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Nowe boisko wielofunkcyjne zyskało nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie i piłkochwyty. Teren został oświetlony i dozorowany. Dodatkowo powstało przejście dla niepełnosprawnych, teren rekreacyjny a także siłownia zewnętrzna. Wyremontowana została istniejąca trybuna dla kibiców.
Teren szkoły został utwardzony a według nowego projektu zaaranżowana została zieleń. Wybudowano także wiatę śmietnikową.

Wykonawca: F.H.U. AUTO-SPORT
Koszt realizacji: ok.906 tys. zł
Czas realizacji: listopad 2017 - maj 2018 r.

Widok przed realizacją zadania
Widok po zakończeniu realizacji zadaniaAktualizacja 11.05.2018 r.

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem rampy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonana została nawierzchnia boisk, zamontowano ogrodzenie, urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej. Wykonawca w najbliższym czasie przystąpi m.in. do montażu bramek oraz zagospodarowania zieleni.


Aktualizacja 9.04.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace konstrukcyjne związane z przygotowywaniem podłoża pod konstrukcję boisk.

Aktualizacja 13.03.2018 r.


Na terenie budowy kontynuowane są prace ziemne. Oprócz tego trwają prace związane z budową odwodnienia boiska.
Aktualizacja 13.03.2018 r.


Trwają prace związane z wymianą nawierzchni boiska.
Aktualizacja 12.01.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace przygotowawcze oraz ziemne.
Aktualizacja, 14.12.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła wyniki przetargu na przebudowę dwóch istniejących boisk na terenie ZKPiG nr 23 przy ul.mjr Słabego. Swoje oferty złożyły cztery firmy. Najlepszą z nich zaoferowała firma F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel z Miechucina, która koszt przebudowy oszacowała na niecałe 906 tys. złotych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 mln złotych.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski