Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2018-01-12


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Aktualizacja: 2018-01-12


Realizowane:
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej...
Aktualizacja: 2018-01-12


Zrealizowane:
Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017 Potokowa ...
Aktualizacja: 2018-01-12


Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017...

Ulica Potokowa jest drogą prowadzącą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W okolicy wejścia do parku brakowało parkingu, który zapewniłby wystarczającą ilość miejsc postojowych gdańszczanom z innych rejonów miasta, przyjeżdżających na spacer do parku. Parkowanie samochodów przy okolicznych blokach i trawnikach jest stałą uciążliwością mieszkańców ulicy Potokowej, dlatego dla poprawy komfortu mieszkańców ulicy Potokowej a także przyjezdnych spacerowiczów w ramach inwestycji Budżetu Obywatelskiego powstał ogólnodostępny parking.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
- roboty rozbiórkowe
- utwardzenie pobocza na wysokości ul. Potokowej 27 i 29
- wykonanie czterech zatok parkingowych z płyt
- chodnik pomiędzy dwoma zatokami
- przebudowę linii kablowej SN
- przebudowę sieci oświetleniowej
- odtworzenie trawników

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Ireneusz Konkel
Koszt realizacji: 151 tys. zł
Czas realizacji: wrzesień- grudzień 2017 r.


Widok przed realizacją zadania
Zdjęcia po zakończeniu inwestycji
Aktualizacja z 03.11.2017r.


W dniu 8 września 2017r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na realizację powyższego zadania z firmą H-U Ireneusz Konkel z terminem zakończenia robót do 15 grudnia 2017r. Obecnie wykonawca pozyskuje niezbędne dokumenty konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500011296-N-2018 z dnia 2018-01-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-01-12
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski