Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-07-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany na ul.Jabłoniowej i ul. Myśliwskiej
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa lini tramwajowej Stogi- ZMIANY NA UL. BUDZYSZA
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-07-18


W przygotowaniu:
Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-07-17


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-16


Dokończenie budowy miejsc parkingowych przy ul. Smoluchowskieg...

Realizacja zadania prowadzona była w trybie zaprojektuj i wybuduj.
W efekcie realizacji w 2018 roku powstało kolejnych 100-108 miejsc parkingowych o szerokości około 2,3 m., nie ograniczonych liniami. Miejsca parkingowe są zlokalizowane na poboczu wzdłuż ul. Smoluchowskiego po stronie wschodniej ulicy, na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.

Czas realizacji: projekt+realizacja - lipiec 2017 r. - czerwiec 2018 r.
Wykonawca: PHU Julita Cygert.
Koszt realizacji: ok. 270 tys. zł

Widok przed rozpoczęciem realizacji.
Stan realizacji prac dn. 27.06.2018 r.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowych miejsc parkingowych przy ul. Smoluchowskiego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane na poboczu wzdłuż ul. Smoluchowskiego po stronie wschodniej ulicy, na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.
Stan realizacji prac dn. 07.06.2018 r.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe. W trakcie realizacji zadania jest układana nawierzchnia z płyt Jomb w miejscach, gdzie są wyznaczone miejsca parkingowe. Zostały utwardzone pobocza oraz położono krawężniki betonowe.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-19
"Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Bis... 2018/S 137-312958 z dnia 2018-07-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-07-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski