Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i uli...
W związku z prowadzonymi pracami, od dnia 11 sierpnia ul. Stężycka jest ulicą jednokierunkową. Dojazd do znajdujących się na ulicy posesji jest zapewniony. Zamknięty odcinek drogi o długości ok 100 mb. znajduje się na wysokości osiedla Siódme Niebo i Impro. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej w ramach zadania: „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”.

W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i ul. Stężyckiej z wylotem do rowu Szadólskiego oraz drogi technicznej ze zjazdem i odtworzenie nawierzchni.


Zakres rzeczowy zamówienia:


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cokolnej i Stężyckiej z wylotem do Potoku Szadólskiego, odtworzeniem nawierzchni oraz drogą techniczną:

1) sieć kanalizacji deszczowej DN315 i DN200 w ulicy Cokolnej wraz z przyłączami do
wpustów oraz przelewem awaryjnym DN160 do projektowanego zbiornika retencyjnego;
2) kolektor kanalizacji deszczowej DN600/1000 TRANZYT w ulicy Stężyckiej;
3) wylot kolektora DN1000 do
Potoku Szadólskiego;
4) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych w ul. Stężyckiej i ułożenie

Planowany termin zakończenia: Lipiec- październik 2018
Wykonawca robót: ZUK Spółka z o.o. , Glincz
koszt realizacji: 1,7 mln zł
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski