Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


MODERNIZACJA DOMU ZARAZY PRZY UL. STARY RYNEK OLIWSKI W GDANSK...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z modernizacją Domu Zarazy w gdańskiej Oliwie.

Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu niezbędnego remontu wewnątrz budynku. Zakres realizacji obejmie:
- przebudowę węzłów sanitarnych,
- wymianę grzejników w toaletach i budowę ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach na parterze,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania przypada na koniec listopada 2017r.


W roku 2015 w Domu Zarazy wykonano izolację w murach mającą na celu zabezpieczenie przyziemia budynku przed wilgocią, docieplono strop, zamontowano kocioł gazowy i wykonano instalację gazu.
Aktualizacja 25.08.2017 r.

22 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud z Gdańska. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do końca listopada 2017 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski