Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2018-01-12


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Aktualizacja: 2018-01-12


Realizowane:
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej...
Aktualizacja: 2018-01-12


Zrealizowane:
Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017 Potokowa ...
Aktualizacja: 2018-01-12


Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zb...

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności retencyjnej ok. 15 tys. m3. Zbiornik zostanie zagospodarowany jak staw miejski ze ścieżką rekreacyjną wokół, oświetleniem, roślinnością i aranżacją małej architektury tak, aby mógł służyć mieszkańcom Osowej jako miejsce spacerów i rekreacji.

W ramach inwestycji zbudowana zostanie również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa, o długości ok. 1600 m. Będzie to droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. Na skrzyżowaniach zostaną wytyczone pasy rozdzielające kierunki jazdy w prawo i lewo.

Ponadto w ulicy Zeusa poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec listopada 2018 r.

Szczegółowy zakres prac:


1) roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż;
2) zbiornik retencyjny z robotami towarzyszącymi;
3) budowa kanalizacji deszczowej;
4) sieć wodociągową;
5) sieć kanalizacji sanitarnej;
6) sieć gazową;
7) drogę;
8) zieleń;
9) organizację ruchu na czas budowy;
10) docelową organizację ruchu;
11) oświetlenie, kanał technologiczny;
12) usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi;
13) roboty teletechniczne;
14) małą architekturę.


Plan sytuacyjny

Aktualizacja 11.01.2018 r.

Aktualnie na terenie placu budowy trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Jednocześnie trwają prace ziemne pod budowę zbiornika retencyjnego. Wykonana została już wycinka drzew pod przyszły układ drogowy.Aktualizacja 10.11.2017 r.

Prace na terenie budowy prowadzone są sukcesywnie. Na terenie inwestycji zostały zakończone już roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z rur przeciskowych metodą mikrotunelingu. Aktualnie wykonawca przystąpił do prac związanych z budową nowej sieci wodociągowej oraz z makroniwelacją terenu pod zbiornik retencyjny.

Widok w trakcie realizacji zadania
Aktualizacja 22.09.2017 r.


O realizację zadania ubiegało się 13 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma SKANSKA S. A. z Warszawy. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała opiewającą na kwotę niespełna 20 min zł umowę na realizację układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500011296-N-2018 z dnia 2018-01-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-01-12
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski