Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek w...


Przedmiotem zamówienia była realizacja I etapu zadania polegająca na budowie drewnianego pomostu. Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja położony jest w dzielnicy Stogi, pomiędzy ulicą Nowotną (od północy), Sówki (od południa) i ciągiem pieszo-jezdnym. Projekt przewidywał budowę pomostu rekreacyjnego z podziałem na dwa etapy. Realizacja I Etapu pomostu rekreacyjnego składała się z budowy pomostu wysokiego i pomostu niskiego. Komunikacja między pomostami odbywa się poprzez schody. Pomosty są ograniczone balustradami stalowymi, zabezpieczającymi przed upadkiem do wody. Ponadto planuje się budowę infrastruktury towarzyszącej z podziałem na dwa etapy (dojście do pomostu, urządzenia terenu przy pomoście).

Etap II inwestycji zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.


Wykonawca: Usługi Ogólno -Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa
Czas realizacji: październik 2017r. - styczeń 2018r.
Koszt realizacji: ok. 420 tys. złotychLink BO 2014


Link BO 2015


Link BO 2016Widok po zakończeniu budowy
Lokalizacja inwestcjiPoglądowy zakres I etapu realizacji

W minionych latach, w ramach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2014, 2015, 2016 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu (tzw. Jeziora Suchego) znajdującego się w dzielnicy Stogi. Realizacja inwestycji miała na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo rekreacyjnego z trasami spacerowymi, przy których znajdują się urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W 2014 roku w ramach złożonego do BO wniosku wykonana została dokumentacja projektowa oraz częściowe zagospodarowanie terenu. Złożony w kolejnej - drugiej edycji BO wniosek, dotyczący powyższego projektu, również cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przeszedł do dalszej realizacji. W 2015 roku wykonano oświetlenie wzdłuż powstałych tras spacerowych, natomiast w 2016 r . zagospodarowanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, budowę ścieżki zdrowia do ćwiczeń intensywnych, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wydzielenie miejsca piknikowego ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych,
Aktualizacja 10.10.2017 r.


W dniu 3 października DRMG podpisała umowę na realizację zadania z firmą Usługi Ogólno -Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa. W najbliższych dniach przekazany zostanie Wykonawcy plac budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem wybrany w postępowaniu przetargowym. Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do 29 grudnia br.
Aktualizacja 13.07.2017 r.


Po uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz koniecznych do realizacji decyzji administracyjnych i uzgodnień, ogłoszony został przetarg na realizację I etapu zadania. 13 lipca w siedzibie DRMG otwarta została jedyna złożona w postępowaniu oferta przetargowa - firmy Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z miejscowości Borzestowo. Za realizację wskazanego w zamówieniu zakresu wykonawca zaproponował kwotę 428 049,94. Obecnie oferta weryfikowana jest pod względem formalno prawnym.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski