Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek w...


Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu zadania polegająca na budowie drewnianego pomostu. Teren, na którym będzie zlokalizowana inwestycja położony jest w dzielnicy Stogi, pomiędzy ulicą Nowotną (od północy), Sówki (od południa) i ciągiem pieszo-jezdnym. Projekt przewiduje budowę pomostu rekreacyjnego z podziałem na dwa etapy. Realizacja I Etapu pomostu rekreacyjnego składa się z budowy pomostu wysokiego i pomostu niskiego. Komunikacja między pomostami będzie odbywać się poprzez schody. Pomosty będą ograniczone balustradami stalowymi, zabezpieczającymi przed upadkiem do wody. Ponadto planuje się budowę infrastruktury towarzyszącej z podziałem na dwa etapy (dojście do pomostu, urządzenia terenu przy pomoście).

Etap II inwestycji zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

Planowane zagospodarowanie terenu:
Powierzchnie gruntowe (ciąg pieszy) 90 m2
Powierzchnie drewniane (pomost rekreacyjny) 93 m2
Tereny zielone (trawniki) 95 m2

Planowany termin zakończenia realizacji grudzień 2017 r.

Lokalizacja inwestcjiPoglądowy zakres I etapu realizacji

W minionych latach, w ramach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2014, 2015, 2016 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu (tzw. Jeziora Suchego) znajdującego się w dzielnicy Stogi. Realizacja inwestycji miała na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo rekreacyjnego z trasami spacerowymi, przy których znajdują się urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W 2014 roku w ramach złożonego do BO wniosku wykonana została dokumentacja projektowa oraz częściowe zagospodarowanie terenu. Złożony w kolejnej - drugiej edycji BO wniosek, dotyczący powyższego projektu, również cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przeszedł do dalszej realizacji. W 2015 roku wykonano oświetlenie wzdłuż powstałych tras spacerowych, natomiast w 2016 r . zagospodarowanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, budowę ścieżki zdrowia do ćwiczeń intensywnych, dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wydzielenie miejsca piknikowego ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych,
Aktualizacja 10.10.2017 r.


W dniu 3 października DRMG podpisała umowę na realizację zadania z firmą Usługi Ogólno -Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowa. W najbliższych dniach przekazany zostanie Wykonawcy plac budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do 29 grudnia br.
Aktualizacja 13.07.2017 r.


Po uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz koniecznych do realizacji decyzji administracyjnych i uzgodnień, ogłoszony został przetarg na realizację I etapu zadania. 13 lipca w siedzibie DRMG otwarta została jedyna złożona w postępowaniu oferta przetargowa - firmy Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z miejscowości Borzestowo. Za realizację wskazanego w zamówieniu zakresu wykonawca zaproponował kwotę 428 049,94. Obecnie oferta weryfikowana jest pod względem formalno prawnym.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski