Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-07-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany na ul.Jabłoniowej i ul. Myśliwskiej
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa lini tramwajowej Stogi- ZMIANY NA UL. BUDZYSZA
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-07-18


W przygotowaniu:
Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-07-17


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-16


Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górk...
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na stabilizacji i zabezpieczeniu osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 1 - Etap III.

Zakres zadania będzie obejmował:
1) karczowanie pni;
2) prace porządkowe;
3) rozbiórkę ścian oporowych;
4) likwidację gazociągu;
5) obudowę rurociągu;
6) wykonanie sieci drenarskiej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych;
7) zabudowę derb erozyjnych;
8) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych;
9) wykonanie muru oporowego w koronie skarpy - palisady z mikropali;
10) wykonanie muru oporowego dolnego (obudowa berlińska);
11) wykonanie zejść eksploatacyjnych (jedno- i dwubiegowych);
12) umocnienie i biozabudowę skarp.


Zdjęcia sprzed rozpoczęcia inwestycji wraz z zakresem planowanych prac dla Etapu III:Aktualizacja 09.07.2018 r.

Trwają przygotowania do czynności odbiorowych zadania polegającego na stabilizacji i zabezpieczeniu osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 1 - Etap III.

Aktualizacja 6.02.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace konstrukcyjne przy dolnym murze oraz prace związane z drenażem skarp. Równocześnie wykonawca kontynuuje układanie nawierzchni chodników. Ponadto rozebrano ściany oporowe oraz wykonano mur oporowy w koronie skarpy.
Aktualizacja 15.12.2017 r.

W związku z nieprzewidzianymi warunkami terenowymi, termin zakończenia robót może ulec przesunięciu.

Aktualizacja 1.08.2017 r.

Obecnie prowadzone są prace porządkowe przygotowujące teren do realizacji zadania, równolegle trwają prace sieciowe przebudowujące istniejącą instalację elektryczną i dostosowujące ją do realizowanej inwestycji. Rozpoczęto również tzw. gwoździowanie skarpy, polegające na pogrążaniu w niej stalowych żerdzi osadzonych w betonie, tak aby ustabilizować grunt osuwisk.
Aktualizacja 20.06.2017 r.

UWAGA !!! W związku przystąpieniem do realizacji prac przy stabilizacji osuwiska na Biskupiej Górce zostaną wprowadzone poniższe utrudnienia w ruchu:

- Ul. Biskupia - jednostronne zwężenie od ulicy Na Stoku w kierunku Wyższej Szkoły Gdańskiej; wjazd jedynie dla mieszkańców, pojazdów budowy i Policji - zmiana zostanie wprowadzona w dniu dzisiejszym,

- Ul. Na Stoku - z dniem 26.06.2017 zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy; od ul. Armii Krajowej w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Utrudnienia potrwają do 30.09.2017

Aktualizacja

O realizację zamówienia ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma AARSLEFF Sp. z o.o., z Warszawy. Umowa na realizację robót podpisana została 24.04.2017 r.


Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 2 - Etap IV


Aktualizacja


Jednocześnie na powyższym obszarze realizowane jest również zadanie pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 2 - Etap IV”. 29.08.2017 r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska została podpisana umowa na realizację wyżej wymienionego zadania. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak i POLWAR S.A. Planowany termin zakończenia robót to 26.06.2018 r.

Zdjęcia sprzed rozpoczęcia inwestycji dla Etapu IV:

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-19
"Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Bis... 2018/S 137-312958 z dnia 2018-07-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-07-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski