Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


"Nowy dom tuż za rogiem" Modernizacja i budowa schroniska dla ...

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PROMYK” położone jest w Gdańsku -Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14. Przewidywana rozbudowa planowana jest
w granicach działki, na której znajduje się schronisko.


W zakres realizacji zadania wchodzi:

1. Budowa centrum socjalizacyjnego dla kotów i psów.
W ramach tego podzadania zakłada się postawienie parterowego murowanego ocieplonego budynku o powierzchni ok. 63m2 (wymiary: 7m x 9m) wraz z doprowadzonymi mediami składającego się z kilku pomieszczeń o określonych funkcjach. Do budynku będzie przylegał również odpowiedni plac spacerowy dla zwierząt i mała woliera dla kotów. Podział pomieszczeń według funkcji przedstawia
się następująco:

- dwa pokoje dzienne do socjalizacji psów i kotów,
- pomieszczenie techniczne,
- toaleta.

Pokoje dzienne socjalizacyjne – pomieszczenia do obserwacji i socjalizacji zwierząt, celem przygotowania ich do adopcji (stworzenie warunków pozwalających na odpowiednią pracę z kotami i psami). Przyprowadzane są tam zwierzęta w ramach opieki i pracy z nimi. Wyposażone w kilka modułowych klatek dla mniejszych zwierząt, jak również odpowiednie meble i m.in. drapaki dla kotów. Są to pomieszczenia, gdzie można będzie oswajać zwierzęta np. przez zabawę. W takich pokojach również osoby chcące zaadoptować kota lub psa będą mogły bez przeszkód pobyć i zapoznać się ze zwierzęciem pod opieką pracownika schroniska lub wolontariusza.

Powierzchnia:
pokój dzienny dla kotów – 17m2, pokój dzienny dla psów – 25m2.
Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie wyposażone w zlewozmywak i dostęp do
bieżącej wody, regały, stół. Powierzchnia - 9m2.
Toaleta (6m2) – wyposażona w ustęp i umywalkę, przystosowana również dla osób
niepełnosprawnych.
Hall – ciąg komunikacyjny – powierzchnia ok. 9m2.
Plac treningowy/spacerowy/pokazowy – ogrodzony plac o powierzchni ok. 90m2,
przylegający do budynku, ogrodzony siatką, o podłożu trawiastym. Przewiduje się
ustawienie na nim ławek i kilku przeszkód dla psów.
Woliera dla kotów – woliera dla kotów, przylegająca do budynku, częściowo
zadaszona i osłonięta, panele siatkowe, wyposażona w drapaki, legowiska, budki,
powierzchnia ok. 25m2.
Wiaty – trzy drewniane wiaty na podestach, otwarte z trzech stron, osłonięte z jednej
strony, wyposażone w ławki i stoły, służące jako miejsce dla wolontariuszy
pracujących z psami jak również wykorzystywane podczas spotkań m.in. z młodzieżą,
jak i innych wydarzeń np. festynów, dni otwartych, które odbywają się na terenie
schroniska. Powierzchnia każdej wiaty - 12m2.


2. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie wolier dla kotów.
Zakłada się rozbudowę istniejącej woliery dla kotów.

Zakres prac:
- wymiana odeskowania woliery (deski, panele z tworzywa), montaż przezroczystych
paneli stałych i ruchomych zabezpieczających wnętrze woliery w okresie jesiennozimowym
przed opadami atmosferycznymi,
- zabezpieczenie terenu woliery przed zalaniem, wykonanie drenaży wokół woliery,
- montaż świetlików w dachu i przezroczystych paneli na części ścian ( wysokość
„okien” ok. 1,5m),
- częściowe utwardzenie powierzchni woliery, ciągi komunikacyjne z płyt
chodnikowych,
- doposażenie woliery w specjalistyczne wodoodporne drapaki, ławki, legowiska,
tunele, konary, kryjówki i półki dla kotów.
- rozbudowa o teren typu „plaża” – ogrodzenie wykonane jako panele z siatki,
również w części górnej, dostęp do tej części woliery przez główną część woliery,
powierzchnia z trawy rolowanej (wymieniana dwa razy w ciągu roku), na czas
jesienno-zimowy dostęp zagradzany panelem przesuwnym przezroczystym na
ścianie woliery głównej, przewidywana powierzchnia terenu ok. 24m2,
- rozbudowa o wydzieloną część dla nowych kotów z problemami adaptacyjnymi,
z osobnym wejściem, osłoniętą, wyposażoną w klatki systemowe, z panelami
przezroczystymi oraz panelami ruchomymi, przewidywana powierzchnia terenu ok.
30m2,
- składzik narzędziowy dla obsługi woliery (miejsce na taczkę, wiadra, narzędzia –
łopaty, grabie, szczotki, itp.)


3. Budowa punktu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego dla zwierząt.

Budowa budynku o powierzchni ok. 30m2 z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny
i myjnię dla psów. Obiekt całoroczny wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające mycie i pielęgnację psów, posiadający dostęp do bieżącej wody i odpowiednią kanalizację.Obiekt musi spełniać wymagania sanitarne i weterynaryjne dla tego typu obiektów. Obiekt powinien posiadać wydzielone części tzw. boksy, gdzie mogą przebywać zwierzęta po myciu, pielęgnacji np. do momentu wyschnięcia, wyczesania, itp.
Zdjęcia przed rozpoczęciem realizacjiAktualizacja 08.11.2017r.


W celu wyłonienia wykonawcy robót DRMG przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Pierwsze, ogłoszone w sierpniu postępowanie na realizację zadania zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg ogłoszony został w połowie września. Złożona oferta również przewyższyła przeznaczoną na realizację wartość, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na znaczny zakres robót oraz zbliżający się okres zimowy realizacja zadania została przesunięta na przyszły rok.


Aktualizacja

30 marca 2017 r. z firmą KREMER GRAF Sebastian Kremer z Gdańska podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Biuro projektowe na sporządzenie kompleksowej dokumentacji ma czas do 25 maja 2017 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski