Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


"Nowy dom tuż za rogiem" Modernizacja i budowa schroniska dla ...

Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PROMYK” położone jest w Gdańsku -Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14. Przewidywana rozbudowa planowana jest
w granicach działki, na której znajduje się schronisko.


1. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie wolier dla kotów.
Zakłada się rozbudowę istniejącej woliery dla kotów.

Zakres prac:
- wymiana odeskowania woliery (deski, panele z tworzywa), montaż przezroczystych
paneli stałych i ruchomych zabezpieczających wnętrze woliery w okresie jesiennozimowym
przed opadami atmosferycznymi,
- zabezpieczenie terenu woliery przed zalaniem, wykonanie drenaży wokół woliery,
- montaż świetlików w dachu i przezroczystych paneli na części ścian ( wysokość
„okien” ok. 1,5m),
- częściowe utwardzenie powierzchni woliery, ciągi komunikacyjne z płyt
chodnikowych,
- doposażenie woliery w specjalistyczne wodoodporne drapaki, ławki, legowiska,
tunele, konary, kryjówki i półki dla kotów.
- rozbudowa o teren typu „plaża” – ogrodzenie wykonane jako panele z siatki,
również w części górnej, dostęp do tej części woliery przez główną część woliery,
powierzchnia z trawy rolowanej (wymieniana dwa razy w ciągu roku), na czas
jesienno-zimowy dostęp zagradzany panelem przesuwnym przezroczystym na
ścianie woliery głównej, przewidywana powierzchnia terenu ok. 24m2,
- rozbudowa o wydzieloną część dla nowych kotów z problemami adaptacyjnymi,
z osobnym wejściem, osłoniętą, wyposażoną w klatki systemowe, z panelami
przezroczystymi oraz panelami ruchomymi, przewidywana powierzchnia terenu ok.
30m2,
- składzik narzędziowy dla obsługi woliery (miejsce na taczkę, wiadra, narzędzia –
łopaty, grabie, szczotki, itp.)


2. Budowa punktu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego dla zwierząt.

Budowa budynku o powierzchni ok. 30m2 z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny
i myjnię dla psów. Obiekt całoroczny wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające mycie i pielęgnację psów, posiadający dostęp do bieżącej wody i odpowiednią kanalizację.Obiekt musi spełniać wymagania sanitarne i weterynaryjne dla tego typu obiektów. Obiekt powinien posiadać wydzielone części tzw. boksy, gdzie mogą przebywać zwierzęta po myciu, pielęgnacji np. do momentu wyschnięcia, wyczesania, itp.


Planowany termin zakończenia realizacji wrzesień 2018 r.Zdjęcia przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 10.05.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z wykonaniem fundamentów.Aktualizacja, 11.04.2018 r.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma PHU LABAR, z którą podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Prace mają zakończyć się do końca września.


Aktualizacja 21.03.2018 r.

Ofertę w przetargu złożyła firma PHU LABAR z Gdańska. Po weryfikacji dokumentów DRMG ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa na realizację robót podpisana zostanie po dopełnieniu formalności.Aktualizacja 2.02.2018 r.

7 lutego 2018 r. ogłoszony został przetarg na realizację przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia realizacji przypada na koniec września 2018 r.

Aktualizacja 08.11.2017r.


W celu wyłonienia wykonawcy robót DRMG przeprowadziła dwa postępowania przetargowe. Pierwsze, ogłoszone w sierpniu postępowanie na realizację zadania zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowny przetarg ogłoszony został w połowie września. Złożona oferta również przewyższyła przeznaczoną na realizację wartość, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na znaczny zakres robót oraz zbliżający się okres zimowy realizacja zadania została przesunięta na przyszły rok.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski