Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wo...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania mające na celu przebudowę ulicy Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• przebudowę ulicy na długości ok. 300 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę oświetlenia w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia, montażu nowych słupów oświetleniowych;
• przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych;
• przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Ojcowskiej w Gdańsku;
• regulację studzienek;
• montaż oznakowania pionowego.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie również przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Ojcowską w rejonie skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych.

Przebudowa zakłada obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni - zbudowanie strefy zatrzymania (tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym. Przebudowa przejścia wykonywana będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2017 r.


Widok przed realizacją zadania


Aktualizacja 01.12.2017 r.


Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do 31.12.2017 r.

Aktualizacja 30.10.2017 r.

Obecnie na placu budowy kontynuowane są prace związane z wykonywaniem podbudów i przyłączy wodociągowych. Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja 06.09.2017 r.


Na terenie budowy trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. W najbliższych dniach Wykonawca robót rozpocznie wykonywanie przyłączy wodociągowych.
Aktualizacja 01.08.2017 r.


W postępowaniu przetargowym o realizację zamówienia ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętych kryteriów oceny, złożyła firma TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. Umowa na realizację robót podpisana została w dniu 24 lipca. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy, a zgodnie z podpisanym dokumentem roboty budowlane powinny zakończyć się 15 listopada br.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski