Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pom...

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych a także dostawę i montaż wyposażenia, w tym:

1) wykonanie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na czterech kondygnacjach budynku,
2) rozbiórkę istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad loggii,
3) wykonanie dobudowy ścian osłonowych, podłużnych w linii zewnętrznej istniejących loggii wraz ze stolarką okienną,
4) dobudowę oranżerii w parterze budynku,
5) dobudowę szybu dźwigu towarowego przy zewnętrznej ścianie szczytowej południowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
6) wykonanie szybu dźwigu towarowego wewnętrznego oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
7) przebudowę pomieszczeń kuchni,
8) dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchennych, wg projektu technologii,
9) wykonanie instalacji elektrycznych m.in.: oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych, przebudowę rozdzielnic, zasilania urządzeń technologicznych, instalacji piorunochronnej –odgromowej,
10) wykonanie instalacji zasilania i sterowania zewnętrznych dwóch bram przesuwnych,
11) wykonanie instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pożarowej, sterowania oddymianiem, przyzywowej, telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, telewizji przemysłowej, antywłamaniowej,
12) przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
13) wykonanie instalacji hydrantowej,
14) wykonanie instalacji technologicznej z zewnętrznym przykanalikiem D160 PVC do projektowanego separatora tłuszczu na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie DPS,
15) przebudowę wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
w pomieszczeniach budynku oraz kuchni,
16) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z kolorystyką elewacji,
17) przebudowę istniejącego zjazdu oraz budową nowego awaryjnego zjazdu z ul. Polanki,
18) budowę wewnętrznej drogi pożarowej na terenie DPS,
19) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Widok przed rozpoczęciem realizacji.
Aktualizacja 26.03.2018 r.


Aktualnie na terenie budowy trwa montaż stolarki okiennej oraz zamykanie ścianek działowych. Wykonawca przygotowuje się również do robót tynkarskich.


Aktualizacja 28.02.2018 r.

Na terenie inwestycji kontynuowane są prace związane z murowaniem ścian wewnętrznych korytarzy. Oprócz tego trwają prace polegające na układaniu instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz prace konstrukcyjne wewnątrz budynku.
Aktualizacja 09.02.2018 r.

Aktualnie trwają prace wewnątrz budynku. Rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych korytarzy.Aktualizacja, 15.01.2018 r.


Wykonawca wszedł już na plac budowy. Teren został zabezpieczony. Obecnie trwają prace przy rozbiórce istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad balkonów.

Aktualizacja 12.12.2017 r.

W wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę pomieszczeń i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 12, do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wpłynęły 3 oferty na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECOZET Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, która oszacowała koszt realizacji zadania na 7,4 mln złotych. Umowę na wykonanie robót podpisano w piątek, 1 grudnia 2017 r.

Czas realizacji zadania: grudzień 2017 - grudzień 2018


Aktualizacja 14.08.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła dzisiaj ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia. Informujemy również, że planowany termin realizacji został wydłużony do 30 października 2018 r.

Aktualizacja 07.06.2017 r.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj.: 5.06.2017 r. nie złożono żadnej oferty, dlatego też postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski