Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pom...

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, drogowych a także dostawę i montaż wyposażenia, w tym:

1) wykonanie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na czterech kondygnacjach budynku,
2) rozbiórkę istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad loggii,
3) wykonanie dobudowy ścian osłonowych, podłużnych w linii zewnętrznej istniejących loggii wraz ze stolarką okienną,
4) dobudowę oranżerii w parterze budynku,
5) dobudowę szybu dźwigu towarowego przy zewnętrznej ścianie szczytowej południowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
6) wykonanie szybu dźwigu towarowego wewnętrznego oraz dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego wraz z dokumentacją warsztatową i odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego,
7) przebudowę pomieszczeń kuchni,
8) dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchennych, wg projektu technologii,
9) wykonanie instalacji elektrycznych m.in.: oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych, przebudowę rozdzielnic, zasilania urządzeń technologicznych, instalacji piorunochronnej –odgromowej,
10) wykonanie instalacji zasilania i sterowania zewnętrznych dwóch bram przesuwnych,
11) wykonanie instalacji teletechnicznych w tym: sygnalizacji pożarowej, sterowania oddymianiem, przyzywowej, telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, telewizji przemysłowej, antywłamaniowej,
12) przebudowę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
13) wykonanie instalacji hydrantowej,
14) wykonanie instalacji technologicznej z zewnętrznym przykanalikiem D160 PVC do projektowanego separatora tłuszczu na zewnątrz budynku i włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie DPS,
15) przebudowę wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
w pomieszczeniach budynku oraz kuchni,
16) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z kolorystyką elewacji,
17) przebudowę istniejącego zjazdu oraz budową nowego awaryjnego zjazdu z ul. Polanki,
18) budowę wewnętrznej drogi pożarowej na terenie DPS,
19) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Widok przed rozpoczęciem realizacji.
Aktualizacja 09.02.2018 r.

Aktualnie trwają prace wewnątrz budynku. Rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych korytarzy.Aktualizacja, 15.01.2018 r.


Wykonawca wszedł już na plac budowy. Teren został zabezpieczony. Obecnie trwają prace przy rozbiórce istniejących ścian zewnętrznych podłużnych i balustrad balkonów.

Aktualizacja 12.12.2017 r.

W wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę pomieszczeń i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 12, do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wpłynęły 3 oferty na realizację zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECOZET Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, która oszacowała koszt realizacji zadania na 7,4 mln złotych. Umowę na wykonanie robót podpisano w piątek, 1 grudnia 2017 r.

Czas realizacji zadania: grudzień 2017 - grudzień 2018


Aktualizacja 14.08.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła dzisiaj ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert upływa 30 sierpnia. Informujemy również, że planowany termin realizacji został wydłużony do 30 października 2018 r.

Aktualizacja 07.06.2017 r.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj.: 5.06.2017 r. nie złożono żadnej oferty, dlatego też postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski