Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa basenu przy CKZiU nr 2 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7
Aktualizacja: 2017-12-12


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


Modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego przy Szkole Pod...

Realizacja zadania polegała na modernizacji terenu sportowego szkoły.
W ramach modernizacji wykonano następujące prace:
- przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem,
- wykonanie bieżni lekkoatletycznej,
- wykonanie skoczni w dal,
- oświetlenie boiska i oświetlenie nocne,
- monitoring,
- kanalizację deszczową,
- dojścia piesze,
- droga dojazdowa wraz z bramą,
- elementy małej architektury, w tym: ławki, kosze na śmieci i tablice: regulaminowa i informacyjna,
- ścianę oporową, piłkochwyty, ogrodzenie boiska i inne.

Termin realizacji: maj - sierpień 2017
Koszt inwestycji: 0k. 530 tys. zł
Wykonawca: Firma Handlowo - Usługowa Auto Sport z Cieszenia k. Miechucina


Widok po zakończeniu realizacji

Widok przed realizacją.


Stan realizacji na 21.07.2017.

Wykonawca robót zakończył prace rozbiórkowe, wykonał betonowe obrzeża i przystąpił do prac związanych z wykonaniem poszczególnych warstw stanowiących podbudowę boiska.

Stan realizacji na 20.06.2017 r.

23 maja z firmą Handlowo-Usługową Auto-Sport Ireneusz Konkel z Miechucina podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia realizacji to sierpień 2017.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski