Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej...
Aktualizacja: 2017-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyck...
Aktualizacja: 2017-08-11


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Świętokrzyskiej, od ul. Wieżyckiej do ul...
Aktualizacja: 2017-08-11


W przygotowaniu:
Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –...
Aktualizacja: 2017-08-11


Poprawa nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w ...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, polegające na poprawie nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku, a także przebudowie ul. Świętokrzyskiej. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego i pieszych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej.

Zadanie zostało podzielone na części:

Część nr 1: Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej - remont ul. Świętokrzyskiej od ul. Bergiela do ul. Wieżyckiej o długości całkowitej 290,35 mb z wyłączeniem odcinka od km 0+092,95 do km 0+223,18. Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku w związku z budową zjazdu na działkę nr 172/4 obręb 0074 (oznaczona na potrzeby niniejszego zamówienia jako zadanie 2c), wraz z fragmentem ciągu pieszego od ul. Świętokrzyskiej w kierunku ul. Bieszczadzkiej w tym m. in.:

a) poszerzenie nawierzchni jezdni w związku z budową dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo na teren działki nr 172/4 obr. 74,
b) pobocza,
c) chodnik,
d) wyspy kanalizujące ruch,
e) zjazd.

Część nr 2: Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej w rejonie ul Guderskiego - remont ul. Świętokrzyskiej w rejonie ul. Guderskiego do granicy miasta o długości odcinka 89,25 m (oznaczona na potrzeby niniejszego zamówienia jako zadanie 3).

Zakres rzeczowy zadania:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Podbudowy.
4) Nawierzchnie.
5) Elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe).
6) Roboty elektroinstalacyjne (oświetlenie).
7) Docelowa organizacja ruchu.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.08.2017 r.

Aktualizacja 10.08.2017 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z remontem fragmentu nawierzchni w ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku na odcinku Wieżycka - Bergiela, od piątku 11.08 do soboty 12.08 planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Planowane prace rozpoczną się w piątek, 11.08 ok godz. 5.00 i potrwają do ok. g. 18.00, a w sobotę 12.08 od godz. 6.00 do g. 17.00, skutkiem czego zamknięty zostanie wylot z ul. Bergiela. Ruch do ul. Świętokrzyskiej będzie się odbywał poprzez ul. Wieżycką. Ul. Bergiela na odcinku rondo Porębskiego – Świętokrzyska będzie ulicą ślepą. Na remontowanym odcinku ul. Świętokrzyskiej (ok. 200 m) zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, co będzie powodowało znaczne zmniejszenie przepustowości. Przewidywane są znaczne utrudnienia w ruchu, dlatego też prosimy kierowców o wybranie trasy alternatywnej. Informujemy również pasażerów komunikacji miejskiej, że autobusy jeżdżące dotychczas ul. Bergiela, będą kierowane przez ul. Wieżycką, a przystanki przy ul. Bergiela na czas prowadzenia robót zostaną wyłączone.Aktualizacja 3.07.2017 r.

Od 5 lipca godz. 7.00 zmiana w organizacji ruchu ul. Świętokrzyska.


W związku z rozpoczęciem prac związanych z poprawą stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej od 5 lipca godz. 7.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na czas robót, w ul. Bergiela zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu, do ul. Świętokrzyskiej.
W kierunku przeciwnym, do Zakoniczyna objazd został wytyczony ul. Wieżycką, która również będzie jednokierunkowa.

W związku z powyższym na czas zmienionej organizacji ruchu, linie autobusowe będą funkcjonować według następujących zasad:

295
- w kierunku Zakonczyna obazd przez ul. Wieżycką;
- zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku /1932/ „Porębskiego”;
- w kierunku przeciwnym trasa bez zmian.

N1
- dla kursów wykonywanych zajazdem do Zakoniczyna objazd przez ul. Wieżycką (tak jak dla 295);
- zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanku /1932/ „Porębskiego” w zamian obowiązywać będzie dla wszystkich kursów przystanek /1933/ „Porębskiego”.

Aktualizacja


18 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa z firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. z Gdyni na realizację I części zamówienia natomiast 7 kwietnia na część II z firmą POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Obie firmy na realizację zadania mają czas do 31 sierpnia 2017 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500014928-N-2017 z dnia 2017-08-18
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski