Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej...
Aktualizacja: 2017-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyck...
Aktualizacja: 2017-08-11


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Świętokrzyskiej, od ul. Wieżyckiej do ul...
Aktualizacja: 2017-08-11


W przygotowaniu:
Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –...
Aktualizacja: 2017-08-11


Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku

Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 oddziałowego żłobka przeznaczonego dla 96 dzieci, zlokalizowanego przy ul. Kolorowej 27 w Gdańsku.

Inwestycję zaplanowano na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska. Realizacja zadania obejmować będzie budowę dwukondygnacyjnego budynku, w którym oprócz części dedykowanej najmłodszym, znajdować się będą pomieszczenia biurowo- administracyjne Gdańskiego Zespołu Żłobków. W ramach realizacji zadania przewidziano także zagospodarowanie terenu.

W części parterowej obiektu powstaną pomieszczenia przeznaczone do opieki nad dziećmi. Każdy z oddziałów będzie się składał z sypialni, bawialni, sanitariatu przylegającego bezpośrednio do sal oraz z pomieszczenia przeznaczonego do dezynfekcji nocników. Wejście do poszczególnych oddziałów przewidziane jest poprzez szatnie z holu głównego.

Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku znajdą się także pomieszczenia technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. W centralnej części obiektu powstanie atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniąca funkcję auli, miejsca spotkań i występów.

Natomiast na piętrze obiektu będą znajdować się pomieszczenia biurowe GZŻ wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, technicznym i gospodarczym. Na piętrze przewidziano również, salkę konferencyjną do 50 osób. Część biurowa na piętrze może funkcjonować niezależnie od części parterowej.

Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, będzie pozbawiona zbędnych elementów dekoracyjnych. Dodatkowo, frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana zostanie innym kolorem. Dzięki temu powstanie naturalny podział budynku na sekcje, a obiekt stanie się bardziej przyjazny dzieciom.
W ramach zadania, teren wokół żłobka zostanie zagospodarowany. Budynek w całości dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pomieszczenia na parterze:
- odziały dla dzieci, w tym: szatnia, sypialnia, bawialnia, łazienka i pomieszczenie przeznaczone do dezynfekcji, sala wielofunkcyjna/atrium,
- wózkarnia,
- WC personelu,
- WC ogólnodostępne,
- węzeł żywienia,
- pomieszczenia techniczne i technologiczne,

Pomieszczenia na I piętrze:
- pomieszczenia administracyjne, sala konferencyjna,
- aneks/poczekalnia dla matki z dzieckiem, szatnia,
- kuchenka/pokój socjalny,
- archiwum zakładowe,
- węzły sanitarne,
- pomieszczenia magazynowe,
- pomieszczenia porządkowe,
- serwerownia,
- kasa,
- klatka schodowa z windą


Planowany termin zakończenia realizacji koniec listopada 2017 r.


Wizualizacja żłobka

Wizualizacja żłobka

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE II - W FORMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - OGŁOSZONE W DNIU 18.04.2017 R.


Aktualizacja 13.07.2017 r.


7 czerwca br. z Konsorcjum firm EKOINBUD z Gdańska podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca ne realizację zadania ma czas do końca listopada 2017 r.

Aktualizacja

W wyznaczonym terminie swoje oferty złożyły trzy spółki. Najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów złożyło konsorcjum firm Ekoinbud. W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą robót budowlanych zostanie podpisana umowa na realizację zadania.


Aktualizacja 18.04.2017 r.

We wtorek, 18 kwietnia, DRMG ponownie ogłosiła przetarg na budowę żłobka przy ul. Kolorowej. Z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów inwestycji, zdecydowano o budowie mniejszego obiektu niż pierwotnie zakładany. Dlatego też, przetarg ma formę zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania polegać będzie na ograniczeniu wykonanego projektu żłobka (wykonaniu projektu zamiennego) i budowie jednokondygnacyjnego, 3 oddziałowego żłobka, przeznaczonego dla 96 dzieci, wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia, wybrany w postępowaniu wykonawca, w pierwszej kolejności wykona wielobranżową zamienną dokumentację projektową, uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i zezwolenia a następnie wybuduje żłobek wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 5 maja 2017 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.11.2017 r.


POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE I - UNIEWAŻNIONE W DNIU 12.04.2017 R.Aktualizacja

12 kwietnia odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych na realizację żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku. W wyznaczonym terminie do DRMG wpłynęły trzy oferty. Przed otwarciem ofert, Zamawiający odczytał kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, która wynosiła 4,8 mln zł. Niestety wszystkie złożone w postępowaniu oferty, przewyższyły przeznaczoną przez Miasto kwotę na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na znaczne przekroczenie, Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty do wysokości zaproponowanych przez Wykonawców cen ofertowych, dlatego też, postępowanie zostało unieważnione. We wtorek 18 kwietnia DRMG ponownie ogłosiła przetarg na budowę żłobka przy ul. Kolorowej. Z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów inwestycji, zdecydowano o budowie mniejszego obiektu niż pierwotnie zakładany.
Dlatego też ogłoszony ponownie przetarg ma formę zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie żłobka wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia, wybrany w postępowaniu wykonawca, w pierwszej kolejności wykona wielobranżową zamienną dokumentację projektową, uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i zezwolenia, a następnie wybuduje żłobek wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 5 maja 2017 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500014928-N-2017 z dnia 2017-08-18
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski