Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Jaśniejszy Gdańsk

W celu wytypowania ulic planowanych do oświetlenia, w pierwszej kolejności przeprowadzona została inwentaryzacja nieoświetlonych ulic Gdańska. Na jej podstawie powstała natomiast lista 500 lokalizacji, które do 2025 r. zostaną oświetlone.

Zestawienie lokalizacji w ramach realizacji programu Jaśniejszy Gdańsk.


Typowaniem ulic przeznaczonych do oświetlenia zajmuje się ZDiZ w Gdańsku. Ulice do programu wybierane są na podstawie liczby mieszkańców, dostępu do placówek publicznych, interwencji mieszkańców i Prezydenta.Z uwagi na rozbudowany zakres realizacji program „Jaśniejszy Gdańsk” podzielony został na kilka etapów.
- I etap -realizowany w latach 2016-2017 – oświetlonych zostało 38 lokalizacji. Koszt tego etapu to 5 mln zł.
- II etap - realizowany w latach 2017-2018, to kolejne 58 lokalizacji i 7 mln zł.
W latach 2016-2018 zostanie oświetlonych łącznie ok. 36 km ulic i ciągów pieszych.
Zakończenie prac w ramach kolejnych etapów nastąpi do 2025 roku i obejmie ponad 400 lokalizacji.

Aktualizacja 13.09.2017 r.

Program Jaśniejszy Gdańsk - edycja 2017


Zakres zamierzenia może ulec zmianie z uwagi na uwarunkowania procesu inwestycyjnego.


W 2016 roku wykonano oświetlenie 12 ulic (9 w zakresie oświetlenia + 3 oświetlenie wraz z chodnikiem)

Oświetlenie zrealizowano:
- na długości łącznie ok. 4 347 mb.
- wykonanych zostało łącznie ok. 175 punktów świetlnych.


Wykaz ulic zrealizowanych w 2016 r.

- ul. Grząska (Etap I, II) w trakcie realizacji - zakończenie 30.11.2016 r.

- Ciąg pieszy od Stoczni Cesarskiej do Muzeum II Wojny Światowej - fragment Nabrzeża Motławy - w trakcie realizacji - zakończenie 30.11.2016 r.

- Ciąg pieszy za Mostem Siennickim w stronę Mostu Wantowego - fragment Nabrzeża Martwej Wisły, - zrealizowane,

- Ciąg pieszy wzdłuż Motławy od Filharmonii Bałtyckiej do połączenia z Kanałem na Stępce - fragment Nabrzeża Ołowianki - zrealizowane

- ul. Smęgorzyńska - zrealizowane

- Droga dojazdowa do ZKPiG nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej (boczna od ul. Piecewskiej), - zrealizowane

- ul. Jodowa oraz budowa ciągu pieszo jezdnego - zrealizowane

- ul. Iłowa - zrealizowane

- ul. Kolonijna - zrealizowane

- ul. Miałki Szlak - planowany termin zakończenia realizacji grudzień 2016 r.

- ul. Miedza - w trakcie realizacji - zakończenie 30.11.2016 r.

Aktualizacja 2.12.2016 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 2 grudnia br. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap I

Część nr 1

Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

1) Budowa oświetlenia w parku de Gaulle’a (pomiędzy Al. Grunwaldzką /ul. Partyzantów).
2) Budowa oświetlenia ulicy Konarskiego.
3) Budowa oświetlenia ul. Hallera na odcinku od ul. Czarny Dwór do ul. Wczasy.
4) Budowa oświetlenia ul. Jana Charpieutera.
5) Budowa oświetlenia schodów terenowych przy ul. Wassowskiego.
6) Budowa oświetlenia ul. Srebrniki.
7) Budowa oświetlenia Al. Wojska Polskiego.
8) Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej Górze.
9) Budowa oświetlenia placu sąsiedzkiego przy ul. Gdańskiej/Dworskiej.
10) Budowa oświetlenia ul. Kanapariusza.
11) Budowa oświetlenia ul. Wesołej.
12) Budowa oświetlenia ul. Barniewickiej.
13) Budowa oświetlenia ul. Stara Twierdza.
14) Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Karpia.
15) Budowa oświetlenia ul. Sosnkowskiego.
16) Budowa oświetlenia schodów przy ul. Anny Jagiellonki.
17) Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Karmelickiej.
18) Budowa oświetlenia ulicy Świętokrzyskiej (od Wieżyckiej do granic Miasta).


Część nr 2

Sporządzenie dokumentacji budowy oświetlenia ulic wraz z przebudową chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo jezdnych w różnych dzielnicach Gdańska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

1) Budowa oświetlenia oraz przebudowa ciągu pieszego ul. Gdańska (dojście od przystanku tramwajowego do ul. Dworskiej 35) w Gdańsku.
2) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodników po obu stronach ul. Bliskiej w Gdańsku.
3) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodników oraz budowa miejsc postojowych na ul. Wilków Morskich (etap I) oraz budowa oświetlenia ul. Strajku Dokerów (etap II) w Gdańsku.
4) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika na ul. Lastadia w Gdańsku.
5) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika na ul. Chmielnej, fragment od ul. Toruńskiej do ul. Chmielnej 63 w Gdańsku.
6) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika na ul. Zamkowej w Gdańsku.
7) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika na ul. Przesmyk w Gdańsku.
8) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika po obu stronach fragmentu ul. Związkowej (od ul. Przyjemnej do ul. Stefana Ramułta, etap I) oraz budowa oświetlenia oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego położonego prostopadłe do ul. Związkowej oraz budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Związkowej (etap II) w Gdańsku.
9) Budowa oświetlenia fragmentu ulic Orłowskiej i Husytów oraz przebudowa gruntowego odcinka nawierzchni jezdni fragmentu ul. Orłowskiej w Gdańsku.
10) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika ul. Lecha w Gdańsku.
11) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika na ul. Glinki nr 9-13 (doświetlenie chodników przy skwerze) w Gdańsku.
12) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodników po obu stronach ul. Łukasiewicza w Gdańsku.
13) Budowa oświetlenia fragmentu ul. Niepołomickiej (od ul. Niepołomickiej 31 do ul. Starogardzkiej) oraz budowa chodnika na fragmencie ul. Niepołomickiej (odcinek od ul. Przemian do ul. Feliksa Muzyka) w Gdańsku.
14) Budowa oświetlenia oraz przebudowa chodnika fragmentu ul. Reformackiej w Gdańsku.
15) Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wielkopolskiej (przy Szkole Podstawowej nr 86) w Gdańsku.
16) Budowa oświetlenia oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego fragmentu ul. Lubelskiej w Gdańsku.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski