Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromsk...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje przetarg na zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku. Zakres prac będzie obejmował zaaranżowanie zieleni w obrębie placu, montaż elementów małej architektury, budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej oraz ciągów pieszych.

Aktualizacja 09.10.2017 r.

9 października w siedzibie DRMG zostały otwarte oferty przetargowe na zagospodarowanie zieleńca w rejonie ulic Grottgera i Żeromskiego. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły swoje oferty cenowe. Obie oferty zmieściły się w budżecie, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. O rozstrzygnięciu przetargu dowiemy się po weryfikacji dokumentów przetargowych.


Aktualizacja 14.11.2016 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, unieważniła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Aktualizacja 4.11.2016

Ogłoszenie postępowania na stronie DRMG zamieszczono 14 października 2016 r. Planowane rozstrzygnięcie przetargu miało nastąpić 31 października br., jednak z powodu braku złożonych ofert, w terminie składania dokumentów przetargowych, 4 listopada 2016 r. unieważniono postępowanie.
Termin zakończenia prac planowano na 15.12.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski