Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej...
Aktualizacja: 2017-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyck...
Aktualizacja: 2017-08-11


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Świętokrzyskiej, od ul. Wieżyckiej do ul...
Aktualizacja: 2017-08-11


W przygotowaniu:
Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –...
Aktualizacja: 2017-08-11


Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

W południowej części Gdańska przy ulicy Jabłoniowej powstanie Centrum Edukacyjne
obejmujące szkołę i przedszkole. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje obecnie zadanie polegające na budowie obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Oprócz budynku szkoły, na gdańskim Jasieniu jeszcze w tym roku, rozpocznie się również budowa 10-oddziałowego przedszkola.

Obiekt szkolny obejmować będzie:
- budynek dydaktyczny 25 oddziałów szkolnych,
-budynek dydaktyczny 21 oddziałów szkolnych,
- budynek sali gimnastycznej,
- bibliotekę środowiskową z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy poprzez osobne wejście; 2 czytelnie: dla dzieci i dla dorosłych oraz wypożyczalnia dla dzieci i dla dorosłych,
- kompleks boisk i infrastruktury technicznej,
- uzbrojenie i urządzenie terenu.
Łącznie powierzchnia użytkowa budynków a, b i c będzie wynosiła ok. 13 tys. m2.
Szacowany koszt budowy obiektu szkolnego wynosi ok. 67 mln zł

Realizacja inwestycji podzielona jest na etapy:

I etap budynek dydaktyczny, 25 oddziałów szkolnych, 3 kondygnacyjny – budynek A (szkoła podstawowa z biblioteką)
W skład tej części szkoły wchodzą m.in.:
- pomieszczenia sal dydaktycznych;
- pomieszczenia biblioteki;
- pomieszczenie stołówki wraz z zapleczem kuchennym;
- szatnie dla uczniów;
- szatnie pracowników z pomieszczeniem socjalnym;
- węzły sanitarne dla dzieci i pracowników;
- dział administracji wraz gabinetami lekarskimi;
- pomieszczenia świetlicy;
-pokój nauczycielski;
- pomieszczenia magazynowe i techniczne;
-radiowęzeł;
-pomieszczenie konserwatora.
Planowany termin przekazania tej części obiektu to sierpień 2018 r. *

II etap budynek sali gimnastycznej 3 kondygnacyjny – budynek B (zespół sportowy)
- sala sportowa dla 200 osób;
- aula dla max 300 użytkowników;
- zespół sal gimnastycznych, korekcyjnych dla 50 osób;
- pomieszczenia dla nauczycieli: pokój nauczycielski, pomieszczenia sanitarne i socjalne;
- zespół pomieszczeń szatniowych;
- pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze.
W budynku sali gimnastycznej znajdą się również m.in. aula widowiskowo-konferencyjna, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, sala korekcyjna przystosowana do prowadzenia zajęć artystycznych i tanecznych – z lustrami, zespół szatniowy wraz z węzłami sanitarnymi wyposażonymi w prysznice, pomieszczenie kontroli dostępu, magazyn, pokoje trenerów
z szatniami i sanitariatami, sala pomocnicza do prowadzenia zajęć W-F.

Planowany termin zakończenia tej części obiektu to wrzesień 2018 r.*

- Zagospodarowanie terenu
Na terenie przyszkolnym powstanie infrastruktura sportowa obejmująca:
boisko piłkarskie; boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa); bieżnię; skocznię
w dal oraz plac zabaw.

Planowany termin przekazania tej części zadania to maj 2019 r. *


- III etap budynek dydaktyczny, 21 oddziałów szkolnych, 2 kondygnacyjny - budynek C (szkoła podstawowa klas wyższych – gabinety i pracownie przedmiotowe)
W skład tej części szkoły wchodzą m.in.:
- zespół pomieszczeń lekcyjnych;
- zespół pracowni i gabinetów przedmiotowych;
- pomieszczenia dla nauczycieli: pokój nauczycielski, gabinety psychologa, pedagoga;
- pomieszczenia sanitarne i socjalne, gabinet pielęgniarki,
- pomieszczenia administracyjne;
- zespół pomieszczeń szatniowych;
- pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe, gospodarcze, techniczne.


Planowany termin przekazania tej części obiektu to styczeń 2020 r. *

* Terminy przekazania obiektu do użytkowania z uwzględnieniem odbiorów i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Lokalizacja inwestycji
Projekt zagospodarowania terenu Szkoła przy ul. Jabłoniowej
A - budynek szkoły podstawowej
B - budynek gimnazjum
C - budynek auli i sali gimnastycznej


Wizualizacje obiektu

Aktualizacja 22.06.2017 r.

W dniu dzisiejszym komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę szkoły przy ul. Jabłoniowej. Po weryfikacji złożonych dokumentów, na podstawie przyjętych kryteriów, największą liczbę punktów 94,76 pkt - Uzyskało Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Partner: TB INVEST Sp. z o.o. Sp. k. Umowa na realizację robót podpisana zostanie po uprawomocnieniu wyboru. Natomiast drugą ofertę złożyła firma Mostostal Warszawa. Mimo zaproponowania oferty z niższą ceną, Mostostal Warszawa uzyskał łącznie 90 pkt.

Według określonych przez Zamawiającego kryteriów, wykonawca za zaproponowaną cenę otrzymać mógł max. 60 pkt., za przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości max 20 pkt. oraz max 20 pkt. za doświadczenie kierownika budowy.


Aktualizacja 18.05.2017 r.
Dziś otwarte zostały oferty przetargowe na budowę obiektu. Zainteresowane budową szkoły są dwie firmy, a
ceny złożonych ofert kształtują się następująco:

- Mostostal Warszawa S.A. - 69 874 929,68 zł

- Konsorcjum firm PW EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy i TB INVEST Sp. z o.o. Sp. k. z Gdańska - 76 561 212,24 zł

Obecnie oferty są weryfikowane pod względem formalno-prawnym.

Aktualizacja 01.04.2017 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę szkoły. Planowany termin otwarcia ofert przypada na 11 maja, a rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest na czerwiec br. Budynek będzie się składał z 46 oddziałów szkolnych z przeznaczeniem dla ok. 1 tys. uczniów w strukturze ośmioklasowej. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Zgodnie z założeniami cały kompleks szkolny powinien być gotowy na początku 2020 roku.Aktualizacja 13.07.2016 r.

W dniu 8 lipca podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej. Wykonawca firma TBIARCHITEKCI Sp. z o.o. z Gdańska, na opracowanie dokumentacji będzie miała czas do 31.01.2017 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500014928-N-2017 z dnia 2017-08-18
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski