Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-27


W przygotowaniu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2017-04-26


Wydarzenia:
Otwarcie nowej pływalni przy Szkole Podstawowej 81, przy ul. Siedleckieg...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Bulońskiej
Aktualizacja: 2017-04-24


Realizowane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-21


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-04-20


Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

W południowej części Gdańska przy ulicy Jabłoniowej powstanie Centrum Edukacyjne
obejmujące szkołę i przedszkole. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje obecnie zadanie polegające na budowie obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku. Oprócz budynku szkoły, na gdańskim Jasieniu jeszcze w tym roku, rozpocznie się również budowa 10-oddziałowego przedszkola.

Obiekt szkolny obejmować będzie:
- budynek dydaktyczny 25 oddziałów szkolnych,
-budynek dydaktyczny 21 oddziałów szkolnych,
- budynek sali gimnastycznej,
- bibliotekę środowiskową z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy poprzez osobne wejście; 2 czytelnie: dla dzieci i dla dorosłych oraz wypożyczalnia dla dzieci i dla dorosłych,
- kompleks boisk i infrastruktury technicznej,
- uzbrojenie i urządzenie terenu.
Łącznie powierzchnia użytkowa budynków a, b i c będzie wynosiła ok. 13 tys. m2.
Szacowany koszt budowy obiektu szkolnego wynosi ok. 67 mln zł

Realizacja inwestycji podzielona jest na etapy:

I etap budynek dydaktyczny, 25 oddziałów szkolnych, 3 kondygnacyjny – budynek A (szkoła podstawowa z biblioteką)
W skład tej części szkoły wchodzą m.in.:
- pomieszczenia sal dydaktycznych;
- pomieszczenia biblioteki;
- pomieszczenie stołówki wraz z zapleczem kuchennym;
- szatnie dla uczniów;
- szatnie pracowników z pomieszczeniem socjalnym;
- węzły sanitarne dla dzieci i pracowników;
- dział administracji wraz gabinetami lekarskimi;
- pomieszczenia świetlicy;
-pokój nauczycielski;
- pomieszczenia magazynowe i techniczne;
-radiowęzeł;
-pomieszczenie konserwatora.
Planowany termin przekazania tej części obiektu to sierpień 2018 r. *

II etap budynek sali gimnastycznej 3 kondygnacyjny – budynek B (zespół sportowy)
- sala sportowa dla 200 osób;
- aula dla max 300 użytkowników;
- zespół sal gimnastycznych, korekcyjnych dla 50 osób;
- pomieszczenia dla nauczycieli: pokój nauczycielski, pomieszczenia sanitarne i socjalne;
- zespół pomieszczeń szatniowych;
- pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze.
W budynku sali gimnastycznej znajdą się również m.in. aula widowiskowo-konferencyjna, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, sala korekcyjna przystosowana do prowadzenia zajęć artystycznych i tanecznych – z lustrami, zespół szatniowy wraz z węzłami sanitarnymi wyposażonymi w prysznice, pomieszczenie kontroli dostępu, magazyn, pokoje trenerów
z szatniami i sanitariatami, sala pomocnicza do prowadzenia zajęć W-F.

Planowany termin zakończenia tej części obiektu to wrzesień 2018 r.*

- Zagospodarowanie terenu
Na terenie przyszkolnym powstanie infrastruktura sportowa obejmująca:
boisko piłkarskie; boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa); bieżnię; skocznię
w dal oraz plac zabaw.

Planowany termin przekazania tej części zadania to maj 2019 r. *


- III etap budynek dydaktyczny, 21 oddziałów szkolnych, 2 kondygnacyjny - budynek C (szkoła podstawowa klas wyższych – gabinety i pracownie przedmiotowe)
W skład tej części szkoły wchodzą m.in.:
- zespół pomieszczeń lekcyjnych;
- zespół pracowni i gabinetów przedmiotowych;
- pomieszczenia dla nauczycieli: pokój nauczycielski, gabinety psychologa, pedagoga;
- pomieszczenia sanitarne i socjalne, gabinet pielęgniarki,
- pomieszczenia administracyjne;
- zespół pomieszczeń szatniowych;
- pomieszczenia komunikacyjne, magazynowe, gospodarcze, techniczne.


Planowany termin przekazania tej części obiektu to styczeń 2020 r. *

* Terminy przekazania obiektu do użytkowania z uwzględnieniem odbiorów i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Lokalizacja inwestycji
Projekt zagospodarowania terenu Szkoła przy ul. Jabłoniowej
A - budynek szkoły podstawowej
B - budynek gimnazjum
C - budynek auli i sali gimnastycznej


Wizualizacje obiektu

Aktualizacja 01.04.2017 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę szkoły. Planowany termin otwarcia ofert przypada na 11 maja, a rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest na czerwiec br. Budynek będzie się składał z 46 oddziałów szkolnych z przeznaczeniem dla ok. 1 tys. uczniów w strukturze ośmioklasowej. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Zgodnie z założeniami cały kompleks szkolny powinien być gotowy na początku 2020 roku.Aktualizacja 13.07.2016 r.

W dniu 8 lipca podpisana została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej. Wykonawca firma TBIARCHITEKCI Sp. z o.o. z Gdańska, na opracowanie dokumentacji będzie miała czas do 31.01.2017 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 74910 - 2017 z dnia 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017/S 082-157818 z dnia 2017-04-27
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski