Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie przedszkola 10-oddziałowego modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w bardzo dynamicznie rozwijającej się części aglomeracji gdańskiej, w południowej części Gdańska. Południowa granica działki sąsiaduje ze zbiornikiem retencyjnym na Potoku Oruńskim, zasilanym od południa przez Potok Kozacki. Od wschodu terytorium stanowią łąki, skupiny drzew, częściowe zalesienia oraz strefy przygotowywane pod przyszłe inwestycje. W części północnej i zachodniej powstają nowe osiedla mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zaplanowana została na północnej części działki, o powierzchni około 1,2 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.

Budynek przedszkola, to obiekt modułowy, składający się z 16 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza, po obu jego stronach. Moduły grupowane po dwa i wyodrębnione zostały w liniowej strukturze obiektu poprzez rozbicie bryły za pomocą stref wejściowych, a także uskoków w płaszczyźnie elewacji. Obiekt zaprojektowano w formie pawilonu przykrytego płaskim dachem, z uskokiem w centralnej jego części, wynoszącym centrale wentylacyjne ponad linię attyk.

Zakres szczegółowy zadania obejmie:
1. Roboty budowlane.
2. Wewnętrzne instalacje elektryczne.
3. Wewnętrzne instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne, instalacja wideodomofonowa, przywoławcza, telewizja dozorowa CCTV, sygnalizacja włamania i napadu, nagłośnienia).
4) Instalację przeciwpożarową: drzwi dymoszczelne, instalacja wodociągowa p.poż.
5) Instalację c.o. ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach; instalacje wentylacji i klimatyzacji.
6) Wyposażenie obiektu w technologię sportowo-zabawową i zaplecza kuchennego zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
7) Zewnętrzne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza, zewnętrzna sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa, zewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna, instalacja monitoringu zewnętrznego.
8) Oświetlenie terenu.
9) Place zabaw z wyposażeniem.
10) Elementy małej architektury i ogrodzenie.
11) Roboty drogowe, w tym budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z miejscami postojowymi, budowa zjazdu na działkę przedszkolną.
12) Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze telekomunikacyjne.
13) Sieci i przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej.
14) Zieleń - nasadzenia, trawniki, drzewa, pielęgnacja zieleni.
15) Odtworzenie elementów środowiska.
16) Organizacja ruchu na czas budowy i docelowa.

Planowane zakończenie robót budowlanych - koniec czerwca 2018 r.
Aktualizacja 30.01.2018 r.

Aktualnie na budowie wykonywane jest pokrycie dachowe wraz z konstrukcją na 2 sekcji budynku przedszkola. Trwają prace przygotowawcze pod płytę fundamentową na 3 sekcji obiektu. Wykonywane są jednocześnie prace wykończeniowe i instalacyjne na sekcji 1 i 2.Aktualizacja 9.01.2018 r.

Na terenie budowy przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku układana jest pierwsza część płyty fundamentowej. Zaplecze budowy zostało już zorganizowane.
Aktualizacja 06.12.2017 r.

Aktualnie wykonawca organizuje zaplecze budowy. Ponadto wykonano już drogę tymczasową do placu budowy i wykop pod budynek przedszkola.
Aktualizacja 25.07.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskało konsorcjum Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp.k. ;Ekoinbud Sp. z o.o. ;Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o., z Gdańska. Umowa na realizację podpisana została w dniu 14 lipca. W najbliższych dniach przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

Aktualizacja 16.05.2017 r.

9 maja 2017 r. DRMG ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane otwarcie ofert nastąpi 25 maja. Wybrany wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do końca II polowy 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski